Kollega

Moral, sanning och demokrati betyder inte längre något för de styrande

Publicerad 25 mars 2008, kl 15:30 Uppdaterad 25 mars 2008, kl 15:30

De svenska regerings- och riksdagspolitikerna befinner sig i fritt fall vad gäller demokrati, moral och etik. Det har väl alltid funnits ohederliga politiker, men inträdet i EU blev ett trendbrott.

För att få svenska folket att rösta ja till EU-inträdet väjde inte politikerna för vilka osanningar som helst. Några var, att vi skulle få behålla vår alliansfrihet- och neutralitet, alkoholpolitik, kollektivavtalen men framförallt att EU-samarbetet skulle grundas på mellanstatligt samarbete. Inte som utvecklingen nu går mot - en federation där EU-byråkratin tar över allt inflytande från de nationella parlamenten.  

Vi har haft en folkomröstning om kronan/euron. En majoritet ville behålla kronan som svensk valuta vilket också politikerna lovade. Trots detta har Reinfeldt skrivit under Lissabonavtalet och i höst kommer det att ratificeras med stöd från Alliansen och socialdemokraterna. I Lissabonavtalet finns inskrivet att Euron skall vara unionens enda valuta. EU kan sålunda efter ratificeringen med hot om skadestånd begära att Sverige ansluter sig helt till EMU. Underförstått innebär "löftet" från politikerna inget annat än att man medvetet ljuger för svenska folket. Hur man än gör (om man skriver under) bryter man avtalet mot endera svenska folket alternativt mot EU. En sådan gärning skulle bestraffats om en vanlig medborgare handlat så - men inte politikerna.  

I stället för löftet till svenska folket att bibehålla alliansfrihet och neutralitet sänder man nu svenska pojkar och flickor som stridande förband runt hela världen. Vi skulle stå fria från Nato sa man, men samarbetet blir mer intimt för varje dag. Vi skäms inte för att samarbeta med en stat (USA) som under efterkrigstiden våldfört och våldför sig på en mängd stater utifrån helt oförsvarbara skäl. I stället har deras "demokratisering" medfört död och lidande för hundratusentals av civilbefolkningen i Irak, Afgahnistan etc. Vi lånar ut ubåtar och har ett mycket nära samarbete med denna stat (USA) som helt lämnat det västerländska rättssystemets mest grundläggande principer och som fastlagt att tortyr får användas vid förhör av "krigsfångar" och "terrorister".  

När man accepterar att EU får styra vår alkoholpolitik har man också blivit medansvarig till en ökad dödlighet pga alkohol, men också till en ökning av våldsbrotten med ca 25000 årligen mot kvinnor och barn. Så indirekt är man ansvarig för detta.   Kollektivavtalen var heliga hette det då vi lurades in i EU. Vi ser hur mycket dessa ord var värda. Mona Sahlin och  Vanja Lundby-Vedin har inte gjort någon invändning mot Lavaldomen utan försöker i stället släta över EU-s roll och skyller det på juristerna. Dessa jurister som man själv tillsatt och gett makt eftersom EU är politikernas skapelse.   Inte på 13 år har EU-kommissionen fått ansvarsfrihet.

Under 2006 avslöjades 12000 brott till ett belopp av 6 miljarder. Nyligen uppdagades att ett stort antal EU-parlamentariker försnillat stora belopp som skulle användas för speciella ändamål. De konservativa och socialdemokraterna röstade för en mörkläggning av brotten! I Sverige har ingen ledande politiker utom Junilistans Nils Lundgren belyst frågan och krävt att brottslingarna skall ställas till svars.    Man försöker till varje pris genom lögner och manipulation få oss att tro att EU är demokratiskt och att medborgarna i resp land själva skall få bestämma över samhällsutvecklingen. Här har man nästan överträffat såväl Aldous Huxley som George Orwell. Man har som dessa i sina skräckskildringar om framtiden gjort lögn till sanning och sanning till lögn. För hur kan man annars påstå att ett land (ex Sverige) är en demokrati när snart all rikdagens makt är överförd till Bryssel. För så är det. Mindre än en tredjedel av våra lagar grundas på beslut i Sveriges riksdag resten härrör från beslut i Bryssel. Dessa beslut emanerar (härrör) från EU-kommissionen varav ingen är tillsatt genom folkligt val utan uteslutande är tjänstemän. Den konstitution (Lissabonavtalet) som regering och riksdag (Alliansen och Socialdemokraterna) tänker ratificera i höst är en politisk grundlag. Märk väl. I en demokrati får inte grundlagen vara politisk. Men eftersom Lissabonavtalet är en sådan är det inte en demokratisk grundlag utan överensstämmer med grundlagen i diktaturer eller som i förutvarande Sovjetunionen. Det innebär att Sveriges medborgare i framtiden inte kan välja det samhällssystem man själv vill oavsett om det är liberalt, socialistiskt, blandekonomiskt etc. Trots detta försöker man lura oss att tro att vi är fria och även i framtiden bor i ett demokratiskt land. I Lissabonavtalet har man fastlagt såväl den ekonomiska teorin som det extremt marknadsliberala samhället! Det tyder ju också på att socialdemokratin som sanktionerar Lissabonavtalet helt lämnat arbetarrörelsens grundläggande ideér.    Det som också är skrämmande med dagens politiker är att alla följer ledaren som vi har historisk erfarenhet från 30-40-talen. Ingen fronderar mot ledaren och påtalar hotet mot demokratin och vår frihet. Denna utveckling är också helt i linje med de nämnda författarnas profetior.

Vi fjärmar oss sålunda dagligen bort från demokratin mot ett samhälle där eliten styr. Lenin (som inte var demokrat) myntade begreppet centraliserad demokrati! En sådan har ju inget med demokrati att göra utan var ett sätt att som i dag manipulera medborgarna. Margot Wallström är inte mycket bättre än Lenin vad gäller att manupulera. Hon har nämligen myntat ordet deltagardemokrati. Vi som vet vad demokrati är, vet ju också att demokrati förutsätter deltagande från medborgarna.   Det vi med andra ord uplever i dag är politikens totala sönderfall. Där moral, sanning, demokrati inte längre betyder något för de styrande. Det blir med nödvändighet så när en elit skall tvinga på medborgarna sin samhällsvision, inte folkens vision av det goda samhället. Då måste man ta till alla alla lögner och knep för att manipulera människorna. Så gjorde den nazistiska, kommunistiska och i dag diktaturernas elit. På så vis skiljer sig dagens politiker sig inte från de nämnda.  
Olle Ljungbeck   

 • Läs även...

  Unionen för kritiserat investeringsskydd

  Unionen tar i en partsöverskridande skrivelse ställning för ett investeringsskydd i frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, och väljer därmed en annan linje än den TCO, Saco och LO tidigare gett uttryck för.

 • Läs även...

  Oro på SAS efter finsk outsourcing

  Bland SAS kabinpersonal finns en stark oro för att en stor del av jobben snart kommer att outsourcas till flygpersonal från låglöneländer. Samtidigt känner sig de anställda övergivna, både av politikerna och Unionen.

 • Läs även...

  "Flygbranschen flaggas ut!"

  Att Primera säger upp all svensk kabinpersonal var ingen överraskning för klubben eller medlemmarna. Ryktena har cirkulerat länge, även om Primera förnekade dem in i det sista. Nu måste politikerna vakna, menar klubbordföranden.

 • Läs även...

  I vapenindustrins hjärta

  Stridsflygplan, granatgevär och drönarprojekt. Svensk för­svarsindustri exporterar till stora delar av världen och sysselsätter nästan 20 000 personer. Funderar de anställda på vad produkterna används till? Och vad skulle hända med jobben om exporten till diktaturer förbjöds? Kollega besökte Karl­skoga, Sveriges vapenmetropol.

 • Läs även...

  EU urholkar arbetsmiljölagen

  Den svenska arbetsmiljölagstiftningen påverkas av ändringar som EU vill och redan har infört. Det handlar om att underlätta administrativt för företagen men också om att undvika ny lagstiftning för belastningsskador, rapporterar Sveriges Radio.

 • Läs även...

  Allt fler fastnar i arbetslöshet

  Antalet arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden har ökat kraftigt visar årets arbetsmarknadsrapport. Praktikplatser och utbildningar har inte haft önskad effekt.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.

 • Fler nyheter

  Cecilia Fahlberg lämnar Unionen

  Unionens förbundsordförande sedan 2008, Cecilia Fahlberg, kommer inte att ställa upp för omval vid förbundskongressen i höst. ”Det känns omtumlande även för mig”, säger hon.

 • Fler nyheter

  Sverige – näst bäst på digitalisering

  Enligt en nytt index hamnar Sverige på andra plats när det kommer till digital utveckling. Toppar listan gör Danmark. I Sverige har 99 procent av hushållen tillgång till fast bredband.

 • Fler nyheter

  Ny basindustri ger få jobb

  Förra gången var det gruvorna och stålet. Nu utmanar datahallarna om titeln som norra Sveriges framtid.

 • Fler nyheter

  Dragkamp om datahallar

  Ett hinder för visionen om 20 nya hallar inom fem år är elskatten. Sedan Finland sänkt sin elskatt etablerade sig Google där. Tar Sverige upp kampen?

 • Fler nyheter

  "Bra att vi hamnar på IT-kartan"

  Hur viktig är etableringen av datacenter för Sverige som IT-nation och finns det egentligen något slut på tillväxten av "big data"?