Kollega

Nya regler om arbetstid skrevs in i avtal

Publicerad 4 september 2007, kl 08:00

Din arbetstid regleras nu i kollektivavtalet. I nästan varje uppgörelse i år har nya regler skrivits in. Det är en anpassning till EU:s direktiv på området. Se här vad som gäller dig.

För ett par år sedan kom EU med nya direktiv för arbetstiderna, som även skulle gälla svenska arbetsplatser. Men företag som hade kollektivavtal fick ett par år på sig för anpassning till de nya reglerna. I årets avtalsrörelse sker den.
- Både EU-direktivet och arbetstidslagen är en skyddslagstiftning, poängterar Ulla Lennertun, ombudsman på HTF som lett en arbetsgrupp i förbundet i arbetstidsfrågan.
Skyddet innebär att arbetstagaren ska få tillräckligt med vila och återhämtning mellan arbetspassen, som heller inte får vara för långa med för mycket övertid.
I förhandlingarna har fackets argument stått mot arbetsgivarnas önskan om så stor flexibilitet som möjligt. Medan arbetstagarna är måna om skydd och ett bra privatliv utanför jobbet vill arbetsgivarna disponera arbetstiden så fritt som möjligt för att anpassa den till företagens behov.
- När det i vissa avtal finns möjlighet att lokalt förhandla om egna, anpassade lösningar kan man ändå inte lägga sig under EU-direktivets nivå, säger Ulla Lennertun.
HTF har även tidigare haft arbetstidsbestämmelser i avtalen som komplement till arbetstidslagen och ett tidigare EU-direktiv från början av 1990-talet.
I förhandlingarna om den senaste anpassningen har HTF också tagit med krav från medlemmar som önskar kortare arbetstid för att de arbetar skift eller har skiftliknande förhållanden.
En svårighet har varit arbetsgivarnas tolkning. HTF:are som har individuella scheman med kvälls- och nattarbete vill arbetsgivarna inte räkna som skiftarbetande. De har hänvisat till avtalsskrivningar om att ett skiftlag ska innehålla tre till fyra personer. Därför har de inte heller gått med på sänkt arbetstid till 36 eller 38 timmar i veckan för denna grupp som för andra skiftarbetande.
HTF har gjort en kartläggning om hur omfattande skiftliknande arbete är bland medlemmarna inom de stora avtalsområdena transport, handel och tjänster.
- Av alla dessa medlemmar är det inte särskilt många som går på skiftliknade schema, säger Ulla Lennertun.
Många av dem har också individuella lösningar som kompenserar för den obekväma arbetstiden.
En grupp som har skiftliknande arbetstider är flygplatsernas markpersonal, som bland annat sköter incheckning. En annan grupp är personal på callcenter, som fått uppdrag att sköta kundtjänst för företag som har behov av kvälls- och nattöppet.
Jour är också sällsynt bland HTF:s medlemmar. I förbundets kartläggning hittades endast ett företag som hade jour - Öresundsbrokonsortiet.
HTF har på de flesta områden skrivit arbetstidsavtal som gäller i stället för EU-direktiv och lagen.
- För att få upp lönenivåerna i avtalen har vi fått betala en del och tillmötesgå krav från arbetsgivarna om ökad flexibilitet , säger Ulla Lennertun.
Kravet på kortare arbetstid på grund av att arbetstiden schemaläggs över veckans alla dagar kommer att finnas även framöver bland HTF:s yrkanden och eventuellt bli starkare inom tjänstesektorn. Företagen strävar efter att vara mer tillgängliga gentemot kunderna, och medlemmarna blir alltmer beroende av att deras arbetstid schemaläggs.


Här är bakgrunden: Nya regler för arbetstider

Genomgången utgår från för tjänsteföretagens område. Du måste själv kontrollera i ditt avtal exakt vad som gäller på din arbetsplats.
Arbetstidens begränsning: Arbetstiden är 40 timmar i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga 48 timmar inklusive övertid beräknat på en period om tre månader. Tidigare beräknades genomsnittet på en månad.
Övertid: Max 150 timmar övertid per år. Behöver företaget mer kan det komma överens med fackklubben om ytterligare 75 timmar. Behövs ännu mer kan företaget begära central förhandling och lägga till ytterligare max 75 timmar.
Sammanlagd arbetstid: ordinarie arbetstid, övertid, mertid och jourtid ska räknas in i den sammanlagda arbetstiden som är underlag i begränsningen för veckoarbetstiden.
Årsarbetstid: Det finns möjlighet att i lokala förhandlingar komma överens om årsarbetstid. Det kan finnas skäl för vissa arbetsplatser som under en del av året har en oerhört hög arbetsbelastning att tidigt planera hur arbetstiden läggs ut under året.
Nattarbete: Det är ett nytt begrepp i HTF:s avtal och gäller från klockan 22.00 till 06.00. Nattarbetande är den person som utför minst 3 timmar av ett arbetspass under denna period och har en tredjedel av sin arbetstid under natten. Innan denna regel fanns i avtalen var företag med nattarbete tvungna att begära dispens hos Arbetsmiljöverket.
HTF har inte fått igenom förkortad arbetstid för denna kategori av anställda, men tänker återkomma i nästa avtalsrörelse med kravet.
Rast: Efter 5 timmars arbete har man rätt till rast (samma regel som i lagen men en timme bättre än i EU-direktivet).
Dygnsvila: Arbetstagarna ska ha 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod. Perioden mellan klockan 00.00 och 05.00 ska ingå.
Veckovila: Tanken är att arbetstagarna ska ha två dagars veckovila efter fem arbetsdagar och den ska helst vara förlagd till veckosluten. Det uppnås genom en rätt till 36 timmars veckovila och att man dessutom har rätt till 11 timmars dygnsvila efter det sista arbetspasset. Tillsammans ger detta två dygns ledighet (minus en timme).
Lokala undantag: Parterna på en arbetsplats med kollektivavtal kan förhandla om undantag för nattarbete, rast och vila. Om man inte blir överens kan klubben begära centrala förhandlingar. Parterna kan aldrig försämra villkoren så att de ligger under EU-direktivet.
Förändrad arbetstid: När arbetsgivaren gör en kontinuerlig förändring av arbetstiden måste det ske med minst en månads varsel. Om arbetstiden till exempel ändras från dagtid till kvällsarbete måste den anställde få tid att ändra sitt familjeliv och sociala liv, till exempel ändra tider på dagis eller kvällskurser. Det är bakgrunden till regeln.


Skiljer sig ditt avtal?

Exakt vad som gäller din arbetsplats regleras i ditt kollektivavtal, se där. Några exempel på skillnader i olika avtal jämfört med reglerna ovan:
Tjänstemän inom hotell-och restaurang: Arbetstider enligt arbetstidslagen och EU-direktivet. Finns inget eget arbetstidsavtal.
Biltrafiken, buss, hamnar, sjöfart: Ändras arbetstiden ska arbetsgivaren sägas till minst 14 dagar i förväg. I samband med beredskapstjänst kan veckovilan beräknas som ett genomsnitt under en period om två veckor.
Svensk Handel, elgrossister, ägg- och mjölk, IT-hantverkarna: Övertidstaket är 200 timmar.
Ideella organisationer, idrott: max 100 timmars övertid per år. Dygnsvilan ska ligga inom klockan 22.00 till 06.00.

  • Läs även...

   Mörka moln över IT och telekom

   Fler uppsägningar på personliga skäl när ansvaret för kompetensutveckling i den snabbt rusande IT- och telekombranschen läggs på individen. Det är en av flera fackliga utmaningar inom den branschen som utmålas i en trendrapport som Unionen presenterade i dag.

  • Läs även...

   Partiernas svar om arbetslöshet

   Kollegas läsare tycker att jobben är den allra viktigaste valfrågan. Den bedömningen delas av nästan alla riksdagspartierna. Här svarar de på hur de vill minska arbetslösheten.

  • Läs även...

   Resa i migrationens Sverige

   I fjol fick nästan 29 000 uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare - betydligt fler än antalet flyktingar som fick stanna. Kollegas reporter Dag Bremberg är ombud för en flyktingpojke. Här söker han svar på varför det är svårare att få asyl i Sverige än att bli arbetskraftsinvandrare.

  • Läs även...

   Unionen för kritiserat investeringsskydd

   Unionen tar i en partsöverskridande skrivelse ställning för ett investeringsskydd i frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, och väljer därmed en annan linje än den TCO, Saco och LO tidigare gett uttryck för.

  • Läs även...

   Partiernas svar till Kollegas läsare

   Kollega frågade läsarna – vilka frågor är de viktigaste inför valet 2014? Sedan tog vi de frågorna till de åtta riksdagspartierna, och krävde svar. Under maj och juni kommer vi att publicera partiernas svar.

  • Läs även...

   EU urholkar arbetsmiljölagen

   Den svenska arbetsmiljölagstiftningen påverkas av ändringar som EU vill och redan har infört. Det handlar om att underlätta administrativt för företagen men också om att undvika ny lagstiftning för belastningsskador, rapporterar Sveriges Radio.

  Nyhetsbrev

  Prenumerera

  Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.

  • Fler nyheter

   Cecilia Fahlberg lämnar Unionen

   Unionens förbundsordförande sedan 2008, Cecilia Fahlberg, kommer inte att ställa upp för omval vid förbundskongressen i höst. ”Det känns omtumlande även för mig”, säger hon.

  • Fler nyheter

   Sverige – näst bäst på digitalisering

   Enligt en nytt index hamnar Sverige på andra plats när det kommer till digital utveckling. Toppar listan gör Danmark. I Sverige har 99 procent av hushållen tillgång till fast bredband.

  • Fler nyheter

   Ny basindustri ger få jobb

   Förra gången var det gruvorna och stålet. Nu utmanar datahallarna om titeln som norra Sveriges framtid.

  • Fler nyheter

   Dragkamp om datahallar

   Ett hinder för visionen om 20 nya hallar inom fem år är elskatten. Sedan Finland sänkt sin elskatt etablerade sig Google där. Tar Sverige upp kampen?

  • Fler nyheter

   "Bra att vi hamnar på IT-kartan"

   Hur viktig är etableringen av datacenter för Sverige som IT-nation och finns det egentligen något slut på tillväxten av "big data"?