Annons
Annons
  • Slopad värnskatt, förlängt anställningsskydd och höjd pensionsålder är några av de nya lagar som gäller från 1 januari 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

5 nya lagar i arbetslivet från 1 januari

Publicerad 17 december 2019, kl 16:41

Varje nytt år innebär att ett antal nya förändringar i lagtexter och regelverk. Så även 2020. Kollega listar de fem viktigaste förändringarna som rör arbetslivet.

Förlängt anställningsskydd

Anställningsskyddet i las, lagen om anställningsskydd, förlängs från 67 till 68 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.
Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.

Läs mer: Så ska äldre orka jobba längre

Höjd ålder för allmän pension

Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år. Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år. År 2026 kommer garantipensionsåldern, samt alla pensionsrelaterade åldrar, att knytas till en ny så kallad riktålder.

Läs mer: Snart har du rätt att jobba längre

Avskaffad värnskatt

Den statliga tilläggsskatten på fem procent för den som i dag tjänar över 689 300 kronor (efter grundavdrag) - den så kallade värnskatten - tas bort. Åtgärden kostar staten drygt sex miljarder kronor per år i minskade skatteintäkter. Värnskatten infördes av den socialdemokratiska regeringen 1995.

Dyrare för företag som bryter mot lagen

Stora bolag som slarvar med att följa arbetsmiljö- och miljölagstiftningen måste se upp. I dag får små och stora företag betala samma bötesbelopp för likartade brott. Men nu höjs maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med skärpningen är givetvis att företagsboten ska bli mer kännbar.

Läs mer: Skärpta sanktioner mot större företag

Forskare och studenter ska lockas att stanna

För att få fler högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats i landet att stanna kvar och arbeta här, införs nya regler om uppehållstillstånd. Reglerna innebär att forskare som har avslutat sin forskning i Sverige och studenter som har avslutat sina högskolestudier har rätt att stanna kvar under ett år för att söka arbete eller bedriva näringsverksamhet.

Läs mer: Nya regler om uppehållstillstånd

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb