• Foto: Gaetan Bally/AP/TT

ABB-skadestånd till Unionen

Publicerad 18 september 2014, kl 10:53

Tjänstemännens enorma övertidsarbete på ABB stred mot kollektivavtalet. Det slår arbetstidsnämnden fast. Nu måste företaget betala sammanlagt 1,1 miljoner kronor till tjänstemannafacken, skriver tidningen Dalarnas tidningar.

Landets tjänstemän jobbar över som aldrig förr. Inte sällan jobbar man mer än vad som är tillåtet.

Ett exempel är ABB där tjänstemännen under flera års tid samlat ihop så mycket övertid att tjänstemannafacken begärde 4,9 miljoner kronor i skadestånd från arbetsgivaren. Men ABB nekade till att man brutit mot avtalet och vägrade att betala.

Nu har saken avgjorts i den partsgemensamma arbetstidsnämnden. Enligt Dalarnas tidningar slår nämnden fast att ABB har gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att överskrida det tillåtna uttaget av övertid med totalt 10 109 timmar under åren 2007–2010.

ABB döms att betala ett skadestånd på 825 000 kronor till Unionen, 250 000 kronor till Sveriges Ingenjörer och 30 000 kronor till Ledarna.

Unionen har avböjt att kommentera arbetstidsnämndens beslut eftersom den inte är offentlig. Skadestånd tillfaller vanligtvis förbundet.

Skiljenämnd för arbetstid

 • Arbetstidstvister kan hänskjutas till en partsammansatt skiljenämnd efter lokal och central förhandling.
 • Inom Teknik- och Tekoavtalet går tvistelösnings-instansen under namnet Arbetstidsnämnden och består av två representanter från arbetsgivarsidan och två från facket. När parterna inte når samförstånd kan man kalla in en opartisk ordförande.
 • Inom andra avtalsområden finns Tjänstemarknads-nämnden, som har samma funktion men består av representanter från PTK och Svenskt Näringsliv. Där tillhör ordförandeposten arbetsgivaren.
Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Unionen kräver jobbet tillbaka för dömd tjuv

  En tillsvidareanställd man på ett fastighetsbolag i Göteborg avskedades för att ha sålt stöldgods på arbetsplatsen. Unionen anser att avskedandet är ogiltigt och stämmer nu företaget.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Nytt avtal om korttidsarbete

  Unionen och Svenskt Näringsliv har enats om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Det innebär att 500 000 privata tjänstemän kan ta del av regeringens stödpaket för att rädda jobben.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.