Annons
Annons
 • Foto: Gaetan Bally/AP/TT

ABB-skadestånd till Unionen

Publicerad 18 september 2014, kl 10:53

Tjänstemännens enorma övertidsarbete på ABB stred mot kollektivavtalet. Det slår arbetstidsnämnden fast. Nu måste företaget betala sammanlagt 1,1 miljoner kronor till tjänstemannafacken, skriver tidningen Dalarnas tidningar.

Landets tjänstemän jobbar över som aldrig förr. Inte sällan jobbar man mer än vad som är tillåtet.

Ett exempel är ABB där tjänstemännen under flera års tid samlat ihop så mycket övertid att tjänstemannafacken begärde 4,9 miljoner kronor i skadestånd från arbetsgivaren. Men ABB nekade till att man brutit mot avtalet och vägrade att betala.

Nu har saken avgjorts i den partsgemensamma arbetstidsnämnden. Enligt Dalarnas tidningar slår nämnden fast att ABB har gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att överskrida det tillåtna uttaget av övertid med totalt 10 109 timmar under åren 2007–2010.

ABB döms att betala ett skadestånd på 825 000 kronor till Unionen, 250 000 kronor till Sveriges Ingenjörer och 30 000 kronor till Ledarna.

Unionen har avböjt att kommentera arbetstidsnämndens beslut eftersom den inte är offentlig. Skadestånd tillfaller vanligtvis förbundet.

Skiljenämnd för arbetstid

 • Arbetstidstvister kan hänskjutas till en partsammansatt skiljenämnd efter lokal och central förhandling.
 • Inom Teknik- och Tekoavtalet går tvistelösnings-instansen under namnet Arbetstidsnämnden och består av två representanter från arbetsgivarsidan och två från facket. När parterna inte når samförstånd kan man kalla in en opartisk ordförande.
 • Inom andra avtalsområden finns Tjänstemarknads-nämnden, som har samma funktion men består av representanter från PTK och Svenskt Näringsliv. Där tillhör ordförandeposten arbetsgivaren.
Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Chefer jobbar övertid utan ersättning

  Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Nästan var femte chef gör det dessutom utan att få kompensation, enligt nya siffror från SCB.

 • Läs även...

  Facket röstade mot aktieutdelning

  Att rösta för aktieutdelning på 3,8 miljarder samtidigt som företaget har krisberedskap och behöver spara är provocerande. Det menar ordföranden i Unionenklubben på Sandvik, som röstade mot förslaget.

 • Läs även...

  Hårdare krav på kvinnliga chefer

  Vad ser du för egenskaper hos en riktigt bra chef? Kompetens är viktigast, men är extra viktigt om du är kvinna, svarar cheferna själva i en ny undersökning från Ledarna.

 • Läs även...

  Inga ändrade regler för inkomstförsäkring

  Kravet på hur länge man ska ha varit med i a-kassan för att få ersättning sänks tillfälligt till tre månader. Men för att få del av Unionens inkomstförsäkring måste du fortfarande ha varit medlem i både förbundet och a-kassan i tolv månader. Däremot slipper du karensen.

 • Läs även...

  Fackens krav: Minst 530 kronor högre lön

  Under fredagen bytte fack och arbetsgivare krav inför avtalsrörelsen. Som vanligt står parterna långt ifrån varandra. Inte minst vad gäller löneökningarna där facken kräver 3,0 procent medan arbetsgivarna vill se låga, eller inga löneökningar alls.

 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.