Annons
Annons
 • "Hög lön är en viktig faktor för att jobba hårt och teknisk utveckling kommer från folk som jobbar mycket hårt", säger nationalekonomen Georg Graetz. Foto: Shutterstock

AI skapar större löneskillnader

Publicerad 16 november 2020, kl 14:25

Artificiell intelligens (AI) kommer förmodligen inte leda till lägre löner eller färre jobb. Däremot kommer lönegapet att öka när många yrken ersätts av robotar och algoritmer.

När forskare ska sia om hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut kan de dra vissa lärdomar från den ekonomiska forskningen. Nationalekonomen Georg Graetz drar i en litteraturöversikt från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) slutsatsen att automatiseringen och användandet av artificiell intelligens troligen inte kommer att leda till färre jobb.

– Den teknologiska utvecklingen ökar produktionen och gör oss alla rikare. Vi kan konsumera mer vilket leder till nya typer av jobb, så har det i alla fall varit historiskt, säger Georg Graetz, vid Uppsala universitet.

De lågavlönade servicejobben blir fler, men det kommer också att behövas mer kvalificerad arbetskraft, där färdigheter som intelligens, analytisk förmåga, social kompetens och kommunikationsförmåga, för att ta några exempel, kommer att efterfrågas.

Många traditionella mellanskiktsjobb, där arbetsuppgifterna inte är så kvalificerade, riskerar dock att ryka och ersättas med robotar och algoritmer.

– Vi har redan sett till exempel yrken som maskinskriverska och teleoperatör försvinna. Det är svårt att peka ut vilka yrken som försvinner härnäst men förmodligen repetitiva produktionsyrken som kräver erfarenhet och precisionsförmåga.

Men forskare kan också ha fel i sina spådomar, konstaterar Georg Graetz.

– Föraryrken har man i tio år sagt ska försvinna på grund av självkörande bilar, men tack vare ökad e-handel har behovet av yrkesförare snarare ökat. Det är svårt att veta hur länge det varar.

Georg Graetz menar att det inte finns några skäl att anta att lönerna skulle minska på grund av automatiseringen. Däremot kan lönegapet mellan hög- och låginkomsttagare öka. Fast inte lika mycket som det gjort i andra länder där efterfrågan på högutbildade lett till att lönerna stigit för dem som är attraktiva för arbetsgivarna.

– Löneskillnaderna i Sverige är fortfarande små jämförelsevis. Det tycks finnas konsensus att skillnaderna inte ska vara så stora. Fackförbunden och kollektivavtalen har nog en viss roll i detta, även om andra länder som till exempel Frankrike och Tyskland också har fack och ändå har större löneskillnader.

Det finns både för- och nackdelar med mindre löneklyftor menar Georg Graetz. Han föredrar till exempel den svenska modellen framför USA, där låg- och lägre medelinkomsttagare under de senaste decennierna inte fått ta del av den ekonomiska tillväxten.

– Nackdelen är att hög lön är en viktig faktor för att jobba hårt och teknisk utveckling kommer från folk som jobbar mycket hårt. Det gör att folk kanske inte anstränger sig lika mycket som de kan. Det förekommer också att kompetent folk flyttar utomlands där deras ansträngningar lönar sig bättre.

– Det är bra att det finns alternativ, men om hela världen följde den svenska modellen skulle den tekniska utvecklingen kanske inte vara så snabb som den är, säger Georg Graetz.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2020-12-07.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  Många möjligheter för en ingenjör

  När Unionenmedlemmen Elin Luedtke blir färdig civilingenjör i energisystem i vår kan hon välja och vraka mellan jobb på åtta stora svenska industriföretag. Hon är dessutom förutspådd att få en hög chefsposition på något av företagen.

 • Läs även...

  Svagt samband mellan lön och prestation

  Det är svårt att motivera anställda enbart med lönen. En chef som vill att medarbetarna ska jobba bra bör fokusera på arbetsmiljön – och se till att löneprocessen blir rättvis. Det visar forskning från Stockholms universitet.

 • Läs även...

  Så kan Sverige bli bäst på digitalisering

  Digital teknik måste bli tillgänglig för alla – annars kommer Sverige aldrig att bli världsbäst på digitalisering.
  – Det är synd om vi nöjer oss med att sitta i passagerarsätet, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi.

 • Läs även...

  Inte bara videomötenas fel

  Distansjobbandet har satt käppar i hjulet för kreativiteten. Först skyllde jag på alla videomöten som slukar energi, men nu tänker jag att det kanske är lite mer komplicerat än så.

 • Läs även...

  Digital jobbstart för studenter på Ericsson

  Många av Ericssons framtida medarbetare rekryteras direkt från de tekniska högskolorna och universiteten. I år fick de 400 studenter som tog ett kliv in i koncernen under sommaren ett helt digitalt välkomnande.

 • Läs även...

  Fler får sämre villkor på nytt jobb

  Trots högkonjunkturen satsar företagen inte tillräckligt på personalens kompetensutveckling. Statistik från Trygghetsrådet visar att en allt större andel av uppsagda tjänstemän får sämre villkor i sina nya jobb.