Annons
Annons

Äldre anställda kostar mer

Publicerad 14 oktober 1998, kl 12:00

Äldre anställda kostar mer

Det är avsevärt dyrare att anställa äldre personer än yngre – på grund av de högre avgifterna för tilläggspensionen ITP.
I värsta fall kan arbetsgivarens avgifter bli större än själva lönen.

Avtalet om ITP innebär att alla privatanställda tjänstemän ska få minst 10 procent av sin slutlön i tilläggspension. Varje arbetsgivare med kollektivavtal betalar varje månad ITP-en avgift som ska räcka till den framtida pensionen.
Avgiftens storlek varierar kraftigt - mellan 0 och 100 procent av lönen.
Ofta känner inte arbetsgivarna till avgiftens storlek. Exakt hur stor den blir för varje individ kan bara räknas ut av experterna på försäkringsbolaget SPP, som förvaltar ITP-pengarna.
-Det beror på åldern, lönenivån och hur stora pensionsavgifter som tidigare betalats för den aktuella personen, säger Tomas Jürisoo på SPP.
Om personen omfattats av en pensionsplan tidigare och haft hög lön så har stora avgifter avsatts. Om han nu får en lägre lön så skulle det kunna innebära att den nye arbetsgivaren kommer undan med en mycket låg ITP-avgift. Minimum är en riskpremie på 0,45 procent av lönen.
-Men oftast är det tvärtom, att man har höjt sin lön under livet. Även om man inte gör karriär, så har man kanske varit arbetslös, LO-ansluten, eller kommunalanställd innan man kommit in i ITP-planen. Då kan den nye arbetsgivaren åka på en jättehög avgift.
Tomas Jürisoo råder arbetsgivare som står i begrepp att anställa att alltid först begära en kostnadsfri pensionskalkyl från SPP – för att undvika chocker.
-En 60-åring som fått lönen fördubblad till cirka 20 basbelopp (750 000 kr/år) skulle kunna få en ITP-avgift på 100 procent av lönen.

Chansen att få jobb minskar
Om arbetsgivare rådfrågar SPP om flera arbetsökande, så blir resultatet i regel en rekommendation att anställa den yngre, vilket Tomas Jürisoo tycker är ett dilemma. Att möjligheten att få jobb påverkas negativt av åldern är en olycklig följd av ITP-reglerna.
-En lösning är att systemet ändras så att man inte längre har en garanterad pensionsnivå, utan att det bygger enbart på de premier (avgifter) som sätts av. En sådan övergång från ett förmånsbaserat till ett premiebaserat system diskuterar ju parterna nu.
-En annan lösning, som inte diskuterats, är att man har kvar den garanterade pensionsförmånen, men att avgifterna jämnas ut. Det innebär att arbetsgivarna delar på kostnaderna solidariskt.
Idag är avgifterna olika även för personer i samma ålder - beroende på bakgrund och lön.
-Om man ska anställa en 55-åring så varierar ITP-avgiften mellan 4 och 10 procent om man tjänar under 7,5 basbelopp. För dem med högre löner kan ITP-kostnaden bli runt 25 procent, säger Jürisoo.

DAG BREMBERG© SIF-tidningen 1998