• Foto: Colourbox

Äldre kvar i arbete allt längre

Publicerad 16 november 2018, kl 15:23

Bättre hälsa och borttagen möjlighet till förtidspension. Det är två faktorer som bidragit till att betydligt fler fortsätter att arbeta upp i åldrarna.

Betydligt fler äldre är kvar i arbetslivet i dag än för 20 år sedan. För män i åldersgruppen 60–64 ökade andelen från 55 procent i slutet av 1990-talet till 75 procent 2017. För kvinnor i samma åldersgrupp låg motsvarande siffra på närmare 70 procent 2017. Det visar en ny rapport från IFAU.

Det är många saker som påverkar hur länge äldre är kvar på arbetsmarknaden, enligt rapportförfattarna. Hälsa och utbildningsnivå tycks till exempel vara viktigt för hur länge det är möjligt att arbeta. Arbetsmiljö och olika politiska beslut har också spela roll. Ett exempel är förändringen av förtidspension till sjukersättning som sedan början av 1990-talet haft stor betydelse för att förmå fler att vara kvar i arbete.

– Tidigare fanns det ett drag av arbetsmarknadspolitik i den här försäkringen. Personer kunde bli förtidspensionerade för att lämna arbetskraften. Det har vi inte kvar idag. Tillsammans med att det införts striktare hälsokrav ser vi att fler är kvar, säger Lisa Laun, en av forskarna bakom studien.

Däremot har det hänt ganska lite i gruppen 65–69 år. Där arbetar endast 25 procent av männen och knappt 20 procent av kvinnorna.

– I den gruppen finns en stor potential för ökad sysselsättning. Normen att pensionera sig vid 65 års ålder tycks fortsatt förvånansvärt stark trots att de äldre blir allt friskare. Sverige har i en internationell jämförelse exceptionellt högt arbetskraftsdeltagande bland 55–64-åringar, men exempelvis USA har högre sysselsättning bland de som är äldre än 65 år, säger Lisa Laun.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.