Annons
 • Den ojämna könsfördelningen i IT-branschen leder till kompetensbrist. Det leder i sin tur till att företag stannar i utvecklingen och tvingas tacka nej till affärer och Foto: Syda Productions/Colourbox

Allt färre kvinnor i IT-branschen

Publicerad 8 mars 2019, kl 13:48

Andelen kvinnor i IT- och telekombranschen minskar stadigt. Det bästa sättet att ändra på det är att få fler att förstå hur spännande branschen är. – Det handlar inte om att sitta i en källare och programmera, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Det råder stor brist på kompetent personal inom IT-branschen. Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer branschen sakna 9 000 personer de närmaste åren. Ett sätt att komma till rätta med problemet är att få fler kvinnor att välja branschen. Men det verkar svårt. Sedan 2006 har andelen kvinnor sjunkit stadigt och utgjorde förra året bara 28 procent av den totala andelen sysselsatta.

Det finns flera anledningar till snedfördelningen. Arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen anser att en av de viktigaste är den felaktiga bilden av att branschen bara passar tekniknördar.

– Vi måste skapa en bild så att tekniska yrken framstår som lockande även för tjejer, på samma sätt som juridik och ekonomi gör i dag. Den som väljer juristyrket gör inte det för att de vill sitta i en källare och läsa lagböcker, de gör det för att yrket är varierande och för att de genom yrket kan förändra världen. Att välja yrken inom IT-branschen innebär inte att sitta i en källare och programmera, det är inte asociala yrken, säger Fredrik von Essen.

Hur får man unga att förstå det?
– Genom direkta kontakter. Många IT-företag har inte tillräcklig synlighet gentemot ungdomar. I stället förmedlas bilden av yrkena av andrahandskällor som föräldrar, lärare eller media. Vi måste visa tydligare vad utbildningarna leder till, visa sammanhang och vilka möjligheter de ger, vilka verktyg man får. Vi förstår att många tycker att det låter tråkigt att koda, men om man förstår att de här yrkena kan förändra världen blir de mer attraktiva.

Lina Andersson är utredare på Unionen och arbetar bland annat med jämställdhetsfrågor. Även hon tror på att bredda bilden av branschen.

– Man måste kommunicera att utbildningarna berör samhällsfrågor. Många unga tjejer är samhällsorienterade och den nya tekniken ger ju enorm potential att förändra samhället. Men hittills har utbildningarna mest marknadsfört sig till teknikintresserade, säger hon.

Lina Andersson anser dessutom att IT-företagen måste bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens.

– Ett stort problem är att många kvinnor lämnar branschen, bland annat för att de upplever att deras kompetens inte tas till vara. Kvinnor får oftare generalisttjänster och männen de mer tekniktunga uppdragen. Arbetsgivarna måste se över hur de organiserar arbetet och se till att även kvinnor kan göra karriär.

Spelar det någon roll om branschen är jämställd?
– Ja, eftersom snedfördelningen innebär att vi missar massa kompetens. Med fler kvinnor får företagen tillgång till en bredare kompetensbas. När nya produkter ska utvecklas, exempelvis inom AI, är det viktigt att det finns en bredd i vilka som är med och utvecklar dem för att vi ska få en bredd i produktutbudet.

Fredrik von Essen anser att det är möjligt att vända utvecklingen – och ser redan nu positiva inslag. Branschen har till exempel en kraftig ökning av andelen kvinnliga vd:ar och söktalen till tekniska utbildningar ökar. Han tror också att projekt för att öka teknikintresset bland tjejer – som Hello world, Pink programming och Kodcentrum – kommer att få fler att söka sig till branschen.

– Om de får fart kan förändringen komma redan imorgon.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Avatarer ska hjälpa oss stressa mindre

  Helena Lindgren, professor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, har fått sex miljoner för att forska om hur framtida socialt intelligenta digitala kompanjoner kan få oss mindre stressade på jobbet och få en bättre balans i arbetslivet.

 • Läs även...

  Män pendlar längre – och får högre lön

  Män pendlar längre än kvinnor. Och med längre pendlingsavstånd följer högre lön. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet.

 • Läs även...

  I Skellefteå blomstrar industrin

  Ryktet om industrins och landsortens död på grund av globaliseringen är överdrivet – tvärtom har den gynnat Sverige. Och framför allt de små och mellanstora företagen på mindre orter. I Skellefteå frodas industriföretagen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.