Annons
Annons
 • Taket i a-kassan har inte höjts i takt med löneutvecklingen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt lägre ersättning vid arbetslöshet

Publicerad 17 maj 2019, kl 13:49

A-kassan ger inte tillräcklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Därför har fackförbundens inkomstförsäkringar blivit allt viktigare. Men försäkringarna kan också leda till att politikerna struntar i a-kassan.

Ansvaret för den ekonomiska tryggheten för arbetslösa har gradvis flyttat från staten till fackföreningar, försäkringsbolag och andra aktörer. Det visar Jayeon Lindellee, forskare vid Lunds universitet, i sin avhandling.

Tanken med a-kassan var länge att den skulle motsvara ungefär 80 procent av den inkomst man hade när man jobbade, men för de flesta är det inte så. Anledningen är att taket i a-kassan inte har höjts i takt med löneutvecklingen.

– Indexeringen av a-kassan togs bort i början av 90-talet och sedan dess har taket bara höjts några enstaka gånger. Det innebär att inkomstbortfallsprincipen har blivit urholkad, säger Jayeon Lindellee.

I slutet av 90-talet började inkomstförsäkringarna dyka upp. De är utformade på olika sätt, men innebär ofta att en arbetslös får en högre andel av sin tidigare lön under längre tid. Dessutom finns omställningsavtal som ger arbetslösa hjälp att hitta ett nytt jobb och ibland också ekonomisk ersättning.

Ofta ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet i en fackförening. Det innebär i sin tur att det kan vara stor skillnad i vilken ersättning man får beroende på om man är medlem i ett fackförbund eller inte och vilket fackförbund man är medlem i.  

– Oftast är det de personer som är minst etablerade på arbetsmarknaden som har minst tillgång till kompletterande ersättningar. Vilken ersättning man får beror i dag på vilken arbetsplats man är på, vilken anställningsform man har och vilket fackförbund man är med i, säger Jayeon Lindellee.

Hon tror dessutom att omställningsavtalen och inkomstförsäkringarna har minskat pressen på politikerna att höja taket i a-kassan.

Även TCO har undersökt varifrån ersättningen vid arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet kommer. I rapporten ”Tryggheten, staten och partsmodellen” konstaterar organisationen att den ekonomiska tryggheten i hög grad är beroende av de kompletterande ersättningar som kollektivavtalen ger.

TCO:s förklaring till det är att ersättningen i de allmänna försäkringarna har sänkts och minskat i förhållande till löneutvecklingen.

I förordet till rapporten skriver Eva Nordmark, ordförande i TCO, att staten måste ta ett större ansvar: ”Kollektivavtalade försäkringar eller försäkringar som erbjuds medlemmar i fackliga organisationer ska aldrig och kan aldrig ersätta offentliga försäkringar. (…) Staten måste ta ett större ansvar för sin del och rusta upp de offentliga trygghetssystemen. Taken måste höjas och räknas upp i takt med lönerna.”

David Österberg
David Österberg
[email protected]

Kommentarer

Jobb och utvecklings garantin är inte pensionsgrundande och när man får en sysselsättning är den inte heller a-kassa berättigad. Man jobbar gratis med en liten ersättning från Försäkringskassan som grundas på en a-kassa som man kanske hade för 10 år sedan om man inte lyckats få ett riktigt jobb däremellan.

Det är väldigt naturligt att politiker prioriterar bort höjning av a-kasse-ersättningen när facken själva löser problemet med låg ersättning (på egen bekostnad). Samma sak med pension, intresset från politikernas sida att höja pensionspremien till 18,5% som hade behövts för en ok allmän pension är lågt när facken löser pensionsfrågan (på egen bekostnad). Likaså sjukvårdsförsäkring, när facken börjar lösa sjukvårdskrisen (på medlemmens egen bekostnad) minskar naturligtvis politikernas intresse att betala in till sjukvården - risker som det är viktigt att vi ser och beaktar i våra beslut om vi tar allvarligt på solidaritet!

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2019-06-07. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

 • Läs även...

  Svensk a-kassa sämst i Norden

  A-kassan i Sverige är sämst i Norden. OECD har jämfört svensk a-kassa med europeiska och Sverige placerar sig bland bottenländerna.

 • Läs även...

  Eva Nordmark: "Saknas stöd för höjning av a-kassan"

  Intervjun med Eva Nordmark gjordes den 25 februari, före coronakrisen.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) anser att staten måste ta ett större ansvar för a-kassan. Hon vill bland annat att taket i försäkringen höjs.

 • Läs även...

  A-kassan har blivit statens kassako

  Högre avgifter än utgifter. De senaste tio åren har a-kassan varit en riktig kassako för staten. Men mycket av pengarna som betalas in går inte till ersättning till de arbetslösa. Därför borde avgifterna sänkas eller taket i a-kassan höjas, anser flera experter.