• Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer, Martin Linder, ordförande Unionen och Anna Karin Hatt, vd Almega tar i hand om flexpension och annat. Foto: Johanna Rovira

Almega och facken på väg att enas om flexpension

Publicerad 11 november 2016, kl 14:01

Nu är frågan om flexpension för de anställda på tjänsteföretagen på väg mot sin lösning. Den innebär att alla Almegaföretagen omfattas men att de anställda får möjlighet att välja lön framför pensionsavsättning. Men fortfarande återstår en hel del arbete innan överenskommelsen är i hamn.

Flexpensionen, som ger anställda som närmar sig pensionsåldern möjlighet att gå ned i arbetstid, finns sedan tidigare på alla Unionens avtalsområden utom med tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega. I våras var det nära en konflikt om denna fråga. Den stoppades dock i sista stund av Arbetsdomstolen.

– Flexpensionsfrågan har under en längre tid varit en konfliktfråga som har lett till många låsningar. Det här är ett viktigt steg på vägen mot lösning. Båda parter kan känna sig som vinnare, säger Martin Linder, Unionens ordförande.

– Alla arbetsgivare har skyldighet att göra en avsättning till flexpensionen, men individen kan under vissa givna förutsättningar säga att jag har tänkt igenom detta, jag förstår vad det innebär och jag gör ett aktivt val att jag inte vill ha flexpensionavsättningen utan väljer själv att ha det som lön i stället.

Anna Karin Hatt, Almegas vd, kallar överenskommelsen unik.

– Vi har haft stor respekt för varandras perspektiv. Det viktiga för oss har varit att hitta en helhetslösning som är bra för våra medlemsföretag. Lyckas vi gå i mål har vi lyckats lösa ett antal frågor som sett svåra ut länge.

Än så länge är det en bit kvar. Principöverenskommelsen mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega innehåller åtta punkter.

För att flexpensionen ska bli av krävs att parterna kommer överens på samtliga områden. På fyra, bland annat vad gäller flexpensionen, finns redan färdiga förslag. De fyra återstående områdena har arbetsgrupper börjat arbeta med.

Martin Linder vill inte peka på några särskilda områden där facket fått vika ned sig.

– För att vi ska hitta en förhandlingslösning måste vi jobba med många olika frågor för att få en så bra helhet som möjligt.

Senast den 15 december ska arbetsgrupperna vara färdiga, enligt tidsplanen. Den tvist om flexpensionen som ligger i Arbetsdomstolen har begärts vilande så länge. 31 mars 2018 ska det utvärderas hur överenskommelsen fungerat i praktiken.

Läs mer: Fyra punkter kvar till flexpension

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  Unionen tar täten för jobb åt nyanlända

  Unionen är det enda tjänstemannafack som är delaktiga i principöverenskommelsen för att ge nyanlända jobb, som presenterades i förra veckan. Detta till skillnad från LO där så gott som samtliga förbund är intresserade.

 • Läs även...

  Så hög flexpension får anställda inom IT

  Anställda inom IT och telekom har fått nya avtal. Avtalen innehåller flexpension som gör det möjligt att gå ner i tid från 62 års ålder.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  ”Politikerna bör hålla fingrarna borta”

  Unionen gör tummen ned för allianspartiernas hot om lagstiftning om lägre ingångslöner. Det är parterna som ska reglera den saken även i fortsättningen, anser Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

 • Läs även...

  Treårigt avtal kan bli tvåårigt

  Att det nya treåriga Industriavtalet kan sägas upp redan efter två år beror på att både fack och arbetsgivare har velat ha den möjligheten som en slags försäkring i det fall det skulle hända något omvälvande med ekonomin framöver.

 • Läs även...

  Dansk modell kan mildra kritik mot Industriavtalet

  Industriavtalet leder till orättvisa löner, menar kritiker. Men missgynnandet skulle kunna motverkas med en dansk modell där löneökningarna anges i kronor i stället för i procent, enligt forskare vid KTH.

 • Läs även...

  "Strejkerna ökade trycket"

  Den flera decennier långa hamnkonflikten är nu över efter den senaste månadens punktstrejker och lockout. I sista sekund undveks full strejk sedan parterna, Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, sent i går kväll tecknade ett andrahandsavtal.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.