Annons
 • Sverige har fått 400 fler apotek efter avregleringen, men den sammanlagda personalstyrkan är den samma som tidigare. Foto: Hasse Holmberg/TT

Apoteken granskas i ny utredning

Publicerad 9 juni 2015, kl 15:04

En ny apoteksutredning tillsätts inom kort. På socialdepartementet bekräftar man för Kollega de uppgifter som förekommit i media.
– Direktiven till utredningen håller på att tas fram, meddelar Helena Paues, presstalesman hos socialministern.

I opposition motsatte sig socialdemokraterna och miljöpartiet omregleringen av apoteksmarknaden. Inför valet i höstas deklarerade de båda att någon återgång till det gamla systemet ändå inte var aktuellt.

Regeringspartierna har emellertid registrerat de stora problem som omregleringen medfört, inte minst svårigheter att få ut receptbelagd medicin. Landet har fått 400 fler apotek, men lagerhållningen av läkemedel, särskild de dyra preparaten, har minskat. Förre socialministern Göran Hägglund (KD) fick hundratals brev med klagomål från missnöjda patienter.

Carina Jansson, seniorkonsult på Unionen Farmaci och Hälsa, välkomnar utredningen.
– Jag hoppas att Unionen blir representerad i utredningen. Vi fackliga företrädare har alltid medverkat i tidigare apoteksutredningar.

Jansson poängterar att många av de problem som uppstod vid omregleringen inte alls är lösta och måste diskuteras i utredningen.
– Vi får fortfarande många klagomål från kunder som inte är nöjda med servicen. Trots att antalet apotek ökat starkt är den sammanlagda personalstyrkan i branschen oförändrad.

En allt mer stressad personal har svårt att hinna med den nödvändiga kompetensutvecklingen, som inte minst är viktig för en säker läkemedelsexpediering.

En annan viktig fråga är ersättningen till apoteken för receptexpedieringen, som inte täcker alla kostnader när receptläkemedel lämnas ut.

Carina Jansson efterlyser också att det statligt ägda Apoteket AB:s roll genomlyses i utredningen. Från fackligt håll vill man att staten använder sin apotekskedja för att styra samhällsintresset av en väl fungerande apoteksmarknad.
 

Carl von Scheele
[email protected]

 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  Ohållbar situation på SVT

  Ändrade arbetsrutiner på SVT:s lokala nyhetsredaktioner har lett till ökad stress och en alltmer pressad arbetssituation. Nu kräver Unionen tillsammans med Journalistförbundet SJF att något ska göras innan problemet eskalerar och anställda drivs in i långa sjukskrivningar.

 • Läs även...

  Erfarenhet bör räknas som studier

  Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
  Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Yrkena där man tvingas hantera skäll och hot

  Nils, Laila och Anders har två saker gemensamt. De kan rätt ofta behandlas som skit på jobbet – och de känner en enorm arbetsglädje.

 • Läs även...

  Unionen välkomnar valet av Nordmark

  Unionen är positivt till att Eva Nordmark blir arbetsmarknadsminister. Hennes fackliga bakgrund och förståelse för partsmodellen är en stor fördel, enligt Martin Linder, Unionens ordförande.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  Unionen tror på ökad tillväxt nästa år

  Unionen ser ljusare på framtiden än Teknikföretagen. Det framgår av förbundets konjunkturrapport som presenteras i dag torsdag.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.