Annons
Annons
 • Sverige har fått 400 fler apotek efter avregleringen, men den sammanlagda personalstyrkan är den samma som tidigare. Foto: Hasse Holmberg/TT

Apoteken granskas i ny utredning

Publicerad 9 juni 2015, kl 15:04

En ny apoteksutredning tillsätts inom kort. På socialdepartementet bekräftar man för Kollega de uppgifter som förekommit i media.
– Direktiven till utredningen håller på att tas fram, meddelar Helena Paues, presstalesman hos socialministern.

I opposition motsatte sig socialdemokraterna och miljöpartiet omregleringen av apoteksmarknaden. Inför valet i höstas deklarerade de båda att någon återgång till det gamla systemet ändå inte var aktuellt.

Regeringspartierna har emellertid registrerat de stora problem som omregleringen medfört, inte minst svårigheter att få ut receptbelagd medicin. Landet har fått 400 fler apotek, men lagerhållningen av läkemedel, särskild de dyra preparaten, har minskat. Förre socialministern Göran Hägglund (KD) fick hundratals brev med klagomål från missnöjda patienter.

Carina Jansson, seniorkonsult på Unionen Farmaci och Hälsa, välkomnar utredningen.
– Jag hoppas att Unionen blir representerad i utredningen. Vi fackliga företrädare har alltid medverkat i tidigare apoteksutredningar.

Jansson poängterar att många av de problem som uppstod vid omregleringen inte alls är lösta och måste diskuteras i utredningen.
– Vi får fortfarande många klagomål från kunder som inte är nöjda med servicen. Trots att antalet apotek ökat starkt är den sammanlagda personalstyrkan i branschen oförändrad.

En allt mer stressad personal har svårt att hinna med den nödvändiga kompetensutvecklingen, som inte minst är viktig för en säker läkemedelsexpediering.

En annan viktig fråga är ersättningen till apoteken för receptexpedieringen, som inte täcker alla kostnader när receptläkemedel lämnas ut.

Carina Jansson efterlyser också att det statligt ägda Apoteket AB:s roll genomlyses i utredningen. Från fackligt håll vill man att staten använder sin apotekskedja för att styra samhällsintresset av en väl fungerande apoteksmarknad.
 

Carl von Scheele
[email protected]

 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Tallink Silja hoppas på förlängt korttidsavtal

  Kryssningsrederiet Tallink Silja är på väg att sjunka. Alla ombordanställda på de svenska båtarna har varslats och nu befarar landpersonalen att den står på tur om det inte kommer besked om förlängt korttidsavtal.

 • Läs även...

  TCO vill se ändrade regler för arbetslösa egenföretagare

  Ändra reglerna i a-kassan tillfälligt så att egenföretagare slipper lägga ner sina företag när de söker a-kassa. Det föreslår centralorganisationen TCO. Ett bra förslag anser Unionens nystartade klubb för egenföretagare.

 • Läs även...

  Unionen uppmanar apotekspersonal våga mer

  Anders Fredriksson, avtalsansvarig på Unionen, känner väl till den arbetssituation som de fackliga förtroendevalda på apoteken beskriver. Men eftersom enskilda apoteksanställda inte vill eller vågar få sin sak prövad, är det svårt att göra mycket åt problemen, hävdar han.