Annons
Annons

Arbetsförmedlingen sågar sänkt arbetsgivaravgift

Publicerad 13 februari 2014, kl 13:05

Arbetsförmedlingen (AF) är kritisk till regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter för unga anställda. AF och andra myndigheter menar att sänkningarna både är missriktade och kortsiktiga, enligt TT.

De sänkta arbetsgivaravgifterna är en het potatis inför höstens val. Något som inte minst framkom i och med uppmärksamheten kring det brev som hamburgerkedjan Max  skickade ut till sina anställda tidigare i år (Läs om det här.) I brevet varnade företaget för konsekvenserna av de rödgrönas förslag om att återställa arbetsgivaravgifterna till tidigare nivå.

Sedan 2009 betalar arbetsgivarna endast halv avgift för anställda upp till och med 26 år, vilket innebar en minskad intäkt till statskassan på 21 miljarder under förra året. Till sommaren vill regeringen göra förändringar. Det nya förslaget innebär att sänkningen för 26-åringarna tas bort medan avgifterna sänks ytterligare för dem under 23.

Men Arbetsförmedlingen (AF) är kritisk. I ett remissvar till finansdepartementet skriver myndigheten att det ”är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifter har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta.”

Vidare ifrågasätter AF att en allmän sänkning av avgifterna skulle ha en bestående effekt på ungdomsarbetslösheten.

- Vi bygger vårt svar på den uppfattning som finns bland forskarna, att den här typen av sänkningar inte bidrar till att varaktigt öka sysselsättningen, säger Mats Wadman, analysdirektör på AF till TT.

I stället menar myndigheten att det vore bättre att satsa på de unga som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden och inte har något jobb alls. I slutet av förra året visade en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) att sänkningarna haft små effekter på sysselsättningen samtidigt som de genomförts till en mycket stor kostnad. Kritiker menar även att många av dem som dragit nytta av sänkt arbetsgivaravgift skulle ha fått jobb ändå.

Andra som ifrågasatt hela idén med sänkningarna är Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket. Den enda remissinstans som är odelat positiv är Visita, Hotell- och restaurangbranschens arbetsgivarorganisation.

Fakta

Sommaren 2007 sänktes avgifterna som arbetsgivarna betalar (sociala avgifter för pension, sjukförsäkring med mera) med en tredjedel för unga anställda som fyllt 18 men inte 25.

De sänktes för alla unga, också för dem som företag och andra arbetsgivare redan hade anställda.

2009 sänktes avgifterna ytterligare och utvidgades till att gälla unga upp till 26 år.

I budgetpropositionen i höstas föreslog regeringen att avgifterna ska sänkas ännu mer för dem upp till 23 år, men återgå till normal nivå för 26-åringar.

De lägre avgifterna innebar 2013, enligt Ekonomistyrningsverket, ett bortfall i intäkterna till statskassan med 21 miljarder brutto. (TT)

Sänkta avgifter för unga
Lediga jobb
 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Valresultatet kan påverka din jobbinsats

  Den som röstar på ett parti som förlorar kan prestera sämre på jobbet, enligt en kanadensisk studie. Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk rådgivare, menar att det krävs tydliga rutiner för att hantera en förlust.

 • Läs även...

  Drabbade på Ikea nöjda med avgångspaket

  Ikea genomför nu två stora neddragningar i Sverige. Det har lett till kritik men många anställda har också berömt de paket som förhandlat fram av Unionenklubben.

 • Läs även...

  Fler tjänstemän är arbetslösa

  Arbetslösheten fortsätter att öka på bred front – både på grund av att konjunkturen mattas av och strukturförändringar på arbetsmarknaden. Bland tjänstemännen drabbas de med administrativa tjänster särskilt hårt.

 • Läs även...

  Svårare att få jobb för uppsagda

  Fler varsel och stigande arbetslöshet. Nya siffror från Arbetsförmedlingen indikerar bistra tider på arbetsmarknaden. Men Unionens medlemmar tycks än så länge förskonade.

 • Läs även...

  Få tar ut all a-kassa

  Förra året var det bara 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan. Det visar ny statistisk från Sveriges a-kassor. Sammanlagt var det 232 000 personer som fick ersättning 2018.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.