Annons
 • 43 procent tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att motverka stress. Foto: Syda Productions/Colourbox

Arbetsgivare gör för lite för att minska stress

Publicerad 3 oktober 2019, kl 13:41

Arbetsgivarna gör för lite för att förebygga stress. Det anser en majoritet av de tillfrågade i en undersökning.

Det är bemanningsföretaget Randstad som låtit Sifo göra en undersökning om stress och hur arbetsgivarna tar sitt ansvar. I den uppger drygt var tionde svarande att de har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren. Dubbelt så många kvinnor som män finns bland de drabbade.

Men, visar undersökningen, många brister i förtroende för arbetsgivarens agerande. 43 procent anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga stress på arbetsplatsen. Ungefär en lika stor andel, 40 procent, tycker dock tvärtom.

Läs mer: Stressen på jobbet ökar bland unga

Att arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller det förebyggande arbetet, intygar Annica Hedbrant, Unionens arbetsmiljöexpert.

– Arbetsgivaren har absolut ett ansvar för att arbetsmiljön ska vara sund och säker, och är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ett sådant arbete ingår att undersöka alla risker i verksamheten och riskbedöma dem, det kan exempelvis handla om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår också att koppla åtgärder till riskerna och följa upp dem. Men arbetsgivarens ansvar tar inte slut där. När den sjukskrivne kommer åter ska hen erbjudas rehabilitering och arbetsanpassning.

– Och man ska titta på sjukfallet precis på samma sätt som om det hade varit en fallolycka. För arbetsgivaren gäller det att rätta till bakom- och kringliggande arbetsmiljöbrister så det inte händer igen, säger Annica Hedbrant som påpekar att även den anställde är en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer: "Jag älskade mitt jobb"

– Som anställd behöver du rapportera risker till arbetsgivaren, annars kan de vara svåra att upptäcka. Om du till exempel känner dig stressad, har för mycket på ditt bord och inte hinner med ditt arbete ska du rapportera det. Det ger arbetsgivaren en chans att hjälpa till och prioritera men också att åtgärda arbetsmiljöproblemen som skapat stressen. Exempelvis kan det handla om att roller och mandat generellt är otydliga i organisationen eller att resurserna inte är anpassade till kraven.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Arbetsmiljön brister i alla branscher

  Stress och arbetsbelastning är det viktigaste området att arbeta med på arbetsplatserna. Det visar sig när arbetsmiljöombuden ute på arbetsplatserna berättar hur det står till ute på arbetsplatserna.

 • Läs även...

  Stressade tjänstemän blir fler

  Sex av tio privatanställda tjänstemän upplever att jobbstressen har ökat det senaste året. Värst är det för kvinnorna av vilka nära sju av tio generellt känner sig stressade och nästan tre av tio inte heller hinner återhämta sig. Men stressen skiljer sig åt i olika delar av landet

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.