• 43 procent tycker inte att arbetsgivaren gör tillräckligt för att motverka stress. Foto: Syda Productions/Colourbox

Arbetsgivare gör för lite för att minska stress

Publicerad 3 oktober 2019, kl 13:41

Arbetsgivarna gör för lite för att förebygga stress. Det anser en majoritet av de tillfrågade i en undersökning.

Det är bemanningsföretaget Randstad som låtit Sifo göra en undersökning om stress och hur arbetsgivarna tar sitt ansvar. I den uppger drygt var tionde svarande att de har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren. Dubbelt så många kvinnor som män finns bland de drabbade.

Men, visar undersökningen, många brister i förtroende för arbetsgivarens agerande. 43 procent anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga stress på arbetsplatsen. Ungefär en lika stor andel, 40 procent, tycker dock tvärtom.

Läs mer: Stressen på jobbet ökar bland unga

Att arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller det förebyggande arbetet, intygar Annica Hedbrant, Unionens arbetsmiljöexpert.

– Arbetsgivaren har absolut ett ansvar för att arbetsmiljön ska vara sund och säker, och är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ett sådant arbete ingår att undersöka alla risker i verksamheten och riskbedöma dem, det kan exempelvis handla om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår också att koppla åtgärder till riskerna och följa upp dem. Men arbetsgivarens ansvar tar inte slut där. När den sjukskrivne kommer åter ska hen erbjudas rehabilitering och arbetsanpassning.

– Och man ska titta på sjukfallet precis på samma sätt som om det hade varit en fallolycka. För arbetsgivaren gäller det att rätta till bakom- och kringliggande arbetsmiljöbrister så det inte händer igen, säger Annica Hedbrant som påpekar att även den anställde är en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer: "Jag älskade mitt jobb"

– Som anställd behöver du rapportera risker till arbetsgivaren, annars kan de vara svåra att upptäcka. Om du till exempel känner dig stressad, har för mycket på ditt bord och inte hinner med ditt arbete ska du rapportera det. Det ger arbetsgivaren en chans att hjälpa till och prioritera men också att åtgärda arbetsmiljöproblemen som skapat stressen. Exempelvis kan det handla om att roller och mandat generellt är otydliga i organisationen eller att resurserna inte är anpassade till kraven.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Civilsamhällets viktigaste avtalskrav

  Reglera arbetstiden så att de anställda hinner återhämta sig. Och öka kompetensen om att axla ett arbetsgivaransvar hos styrelsen. Det är några av de viktigaste frågorna för organisationer och föreningar inför årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  Arbetsmiljön brister i alla branscher

  Stress och arbetsbelastning är det viktigaste området att arbeta med på arbetsplatserna. Det visar sig när arbetsmiljöombuden ute på arbetsplatserna berättar hur det står till ute på arbetsplatserna.

 • Läs även...

  Så stöttar du en orolig kollega

  De flesta anställda känner någon form av oro kring effekterna av coronaviruset. Men det finns saker vi kan göra för att stötta varandra. Både som kollega och chef.

 • Läs även...

  Apotek Hjärtat: "Anställda får visst sitta"

  Apotek Hjärtats ledning har aldrig uttryckt att de anställda inte ska kunna sitta på arbetstid, hävdar företagets HR-chef.

 • Läs även...

  Apoteksanställda går på knäna

  Tio timmars arbete utan pauser, chefer som förbjuder stolsittande och skriande vikariebrist. Förtroendevalda slår larm om arbetsmiljön på landets apotek.
  – Det finns inte längre finns några marginaler, säger Lena Svensson på Apotek Hjärtat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.