Annons
Annons
 • Foto: Jonas Ekströmer/TT

Arbetsgivare måste ange skäl för sjukintyg

Publicerad 17 oktober 2014, kl 14:35

Arbetsgivare kan kräva sjukintyg från första dagen om det finns särskilda skäl för det. Sedan den nya lagen trädde i kraft har den bara prövats ett fåtal gånger. Nu har en restauranganställd vägrat lämna intyg och fått rätt i tingsrätten.

Tidigare kunde bara Försäkringskassan kräva läkarintyg från första sjukdagen, men sedan en lagändring för sex år sedan kan arbetsgivare själva göra det.

Läs mer: Ofta sjuk? Så slipper du karensdagen!

Lagen välkomnades av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, som såg en möjlighet att förhindra missbruk av rätten till sjuklön och minska den korta sjukfrånvaron, skriver tidningen Lag och Avtal. Så blev inte fallet. Den korta sjukfrånvaron har istället ökat.

Arbetsgivare får dock inte begära sjukintyg slentrianmässigt, utan måste ge särskilda skäl för det. Exempelvis om du är under rehabilitering. Begäran ska också ske skriftligt.

Nu har en restauranganställd fått rätt i tingsrätten efter att ha vägrat att lämna sjukintyg från första dagen och blivit av med sin lön. Hon stämde sin arbetsgivare som varken lämnat en skriftlig begäran eller angav något rimligt skäl.
 

Du vet väl hur du gör när du blir sjuk?
 

Dag 1
Sjukanmäl dig genom personligt kontakt med din chef. Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från första dagen om det finns särskilda skäl. I vissa kollektivavtal står det att om arbetsgivaren kräver intyg från läkare ska han eller hon också ersätta kostnaden för besöket.

Dag 2-7
Första sjukdagen är karensdag och då får du ingen lön alls. Från den andra till sjunde dagen har du rätt till 80 procent av din lön från arbetsgivaren, om du gjort sjukanmälan.

Dag 7-14
Nu har du bara rätt till sjuklön om du skickar läkarintyg till din arbetsgivare. Det behöver inte framgå vilken sjukdom du har.

Dag 15
Från den 15:e dagen är det Försäkringskassan som betalar sjukpenning. Det är arbetsgivarens skyldighet att anmäla till kassan om en anställd är sjuk i mer än två veckor. Fortsätt att skicka läkarintyg till din arbetsgivare under sjukskrivningstiden.

Dag 15-90
Om det finns kollektivavtal på ditt jobb har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren som tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.

Dag 90 och framåt
Om du varit sjuk i mer än tre månader och omfattas av kollektivavtal, ska din arbetsgivare anmäla sjukdomsfallet till Collectum så att du får sjukpension som komplettering från Försäkringskassan.
Är du osäker på din arbetsgivares rutiner går det bra att ringa Collectum själv. Är du utan kollektivavtal får du sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Lediga jobb
 • Läs även...

  Arbetsgivare kritiska till familjeveckan

  Familjeveckan är en dålig idé. Den gör det svårare för arbetsgivare att planera och leder till färre arbetade timmar, enligt flera remissvar. Men facken är positiva.

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  Slopat krav på läkarintyg

  Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

 • Läs även...

  Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

  Att jobba fler timmar ena dagen och färre andra dagar kan vara ett bra sätt att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Men det kan också innebära indragen sjukpenning på grund av Försäkringskassans regler. Något Unionen vill ändra på.

 • Läs även...

  Då har du har rätt till smittbärarpenning

  Anställda som misstänks vara smittade av coronavirus har möjlighet att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Så här gör du.

 • Läs även...

  Kvinnor sjukskrivs oftare än män

  Om en man och en kvinna är lika sjuka blir kvinnan oftare sjukskriven. Bättre läkarintyg och ökad kunskap bland läkare kan minska skillnaderna. Det skriver Riksrevisionen i en rapport.