Annons
Annons
 • TRR Trygghetsrådets överskott ska, enligt uppgift, bland annat användas till att betala studier för arbetslösa tjänstemän. Foto: Anders Wiklund/TT

Arbetslösa kan få studier betalda

Publicerad 9 januari 2019, kl 10:03

Två års betalda studier. Det kan bli verklighet för uppsagda tjänstemän efter den 1 april. Dessutom kan företagens avgift till TRR Trygghetsrådet slopas. Anledningen är att TRR har närmare tio miljarder på banken - men behöver bara tre.

Den som blir av med jobbet kan få hjälp av stiftelsen Trygghetsrådet, TRR. Det handlar bland annat om personlig rådgivning, kurser och avgångsersättning. 

Verksamheten finansieras av de företag som är anslutna till TRR genom en avgift på 0,3 procent av lönesumman. Och pengarna räcker mer än väl. Stiftelsen har ett kapital på omkring 9,5 miljarder kronor – vilket är betydligt mer än verksamheten behöver. Anledningen till den goda ekonomin är att färre tjänstemän behövt hjälp från TRR under de senaste årens högkonjunktur. 

TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden och i styrelsen sitter personer utsedda av Svenskt näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK. I slutet av december enades styrelsen om att använda överskottet till att utöka hjälpen för uppsagda tjänstemän, enligt ännu obekräftade uppgifter i ett protokoll på Journalistförbundets hemsida.

Det handlar dels om att det blir möjligt för TRR att hjälpa tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom, dels att TRR får möjlighet att betala studieersättning. Stödet kan ges under maximalt fyra terminer till den som fyllt 40 år. Ersättningen blir, tillsammans med studiestöd, upp till 70 procent av tidigare lön de två första terminerna. Under termin tre och fyra blir ersättningen upp till 50 procent av tidigare lön.

Tidigare har TRR enbart hjälpt tjänstemän som sagts upp på grund av arbetsbrist eller ingått en uppgörelse om att sluta på grund av arbetsbrist. Enligt de nya reglerna ska även den som sagts upp på grund av sjukdom kunna få hjälp av TRR.

Arbetsgivarna får också del av överskottet. Medlemsföretagen behöver inte längre betala någon avgift till TRR. Avgiftsbefrielsen kvarstår ”så länge TRR:s kapitalbehov är betryggande uppfyllt.”. Styrelsen ska göra en bedömning av kapitalbehovet årligen och kan besluta om att avgiften återinförs.

Enligt beräkningar från AFA, som förvaltar Trygghetsrådets kapital, är kapitalbehovet mellan 2,7 och 3,5 miljarder kronor. Behovet kan dock öka snabbt vid en lågkonjunktur.

De nya reglerna ska, enligt protokollet, börja gälla den 1 april i år.

Kollega har sökt företrädare för TRR för att få uppgifterna bekräftade. De hänvisar till styrelsen. Styrelseordförande Peter Jeppsson säger att han vill avvakta med kommentarer. Kollega har också sökt Niklas Hjert som är förhandlingschef på Unionen och styrelseledamot i TRR. Han har inte återkommit.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

 • Läs även...

  Inga ändrade regler för inkomstförsäkring

  Kravet på hur länge man ska ha varit med i a-kassan för att få ersättning sänks tillfälligt till tre månader. Men för att få del av Unionens inkomstförsäkring måste du fortfarande ha varit medlem i både förbundet och a-kassan i tolv månader. Däremot slipper du karensen.

 • Läs även...

  Unga vuxna lockas till arbete

  De som varken arbetar eller studerar, men gärna spelar datorspel, är målgruppen för ett nytt projekt vid högskolan i Skövde. Genom att utnyttja samma mekanismer som när man gör spel, ska ungdomarna lockas till studier och jobb.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.