Arbetslösas rapportskyldighet ska få fler i jobb

Publicerad 16 augusti 2013, kl 12:16

Bortåt en halv miljon aktivitetsrapporter från arbetslösa ska Arbetsförmedlingen ta emot och granska varje månad. På det viset tror man att arbetslösheten ska minskas.

I oktober ska den första gruppen arbetslösa börja lämna in månatliga rapporter där de berättar vilka jobb de sökt och vad mer de gjort för att ta sig ur arbetslösheten. I början av nästa år ska samtliga öppet arbetslösa liksom deltagare i vissa program lämna in aktivitetsrapporter.

- Syftet är att få ned arbetslösheten. När man har tätare uppföljningar får man högre sökaktivitet, vilket leder till att man snabbare kommer i jobb, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Clas Olsson och hänvisar till internationell forskning.

Men rapportskyldigheten är inte ny. Enligt projektledaren Göran Åhman ska därför inte införandet av aktivitetsrapporter tolkas som att kraven på de arbetslösa höjs.

- I dag rapporterar de arbetslösa sina ansträngningar på lite olika sätt, men huvudsakligen muntligt. Nu standardiseras det.

För Arbetsförmedlingen lär det nya systemet bli en utmaning. Att granska en halv miljon rapporter varje månad borde rimligtvis kräva sin man.

- Det kan bli en viss administrativ belastning, säger Göran Åhman som dock menar att det också finns vinster med nyordningen, bland annat kan mötena mellan arbetsförmedlare och arbetssökande bli effektivare än i dag.

Om en sökande missköter sitt arbetssökande, exempelvis genom att inte söka anvisade jobb, ska Arbetsförmedlingen rapportera detta till a-kassan som sedan vidtar åtgärder. Det nya är att det införs en åtgärdstrappa i fem steg, varav det första består av en varning. Tanken är att den arbetssökande i stället för att drabbas av ekonomiska sanktioner direkt ska sporras att sköta sitt arbetssökande ordentligt.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]

  Kommentarer

  Array

  Array

  Skriv din kommentar

  Kommentering av denna sidan upphörde 2013-09-06. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

  Lediga jobb
  • Läs även...

   Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

   Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

  • Läs även...

   Valresultatet kan påverka din jobbinsats

   Den som röstar på ett parti som förlorar kan prestera sämre på jobbet, enligt en kanadensisk studie. Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk rådgivare, menar att det krävs tydliga rutiner för att hantera en förlust.

  • Läs även...

   Unionens a-kassa: Vi hanterar ärendena bra

   Graden av självständighet avgör om man ses som anställd eller företagare. Unionens a-kassa tycker att fallen med egenanställningar är svårbedömda, men att de behandlas rättssäkert.

  Nyhetsbrev

  Prenumerera

  Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.