Annons
Annons

Arbetsskador snart gratis för staten

Publicerad 23 september 2015, kl 16:29

Eftersom så få personer ansöker om ersättning för sina arbetsskador så kostar snart skyddet i arbetsskadeförsäkringen ingenting för staten. På tio år har anslagen till Försäkringskassan halverats. En summa som inte speglar verklighetens behov.

Det räcker inte med att anmäla en arbetsskada hos Försäkringskassan för att den ska prövas, du måste även ansöka om ersättning. För tio år sedan ville 20 000 personer ha pengar för en skada de ådragit sig i arbetet. Förra året låg siffran på 2 400, en minskning med 88 procent under nio år. Och är det inte någon som kräver pengar, så blir försäkringen billigare för staten.

- Att försäkringen börjar försvinna är ingenting som regeringarna genom åren verkar sörja. Det spar pengar, men ur ett fackligt perspektiv är det olyckligt eftersom anställda inte får den ersättning de har rätt till om de skadar sig och dessutom får man en felaktig bild av vad skadorna kostar samhället och vilka förbättringar som kan behövas i arbetsmiljön, säger Claes Jansson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.

Rättsskyddet har tidigare pratat med 3 000 fackliga företrädare inom LO-, TCO- och Sacoförbunden för att reda ut vad minskningen beror på. Och bilden är dyster. Arbetsmiljön har inte blivit bättre, snarare beskriver man en vardag med högt tempo och tuffare klimat på arbetsplatserna.

Med osäkra anställningar vill man inte vara till besvär och anser att anmälningarna endast är ett byråkratiskt krångel som ändå inte leder till någonting. Men den kanske största orsaken till antalet minskade prövningar är att när rehabiliteringskedjan infördes  för några år sedan och den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort så finns det inte längre någon naturlig tidpunkt för när en arbetsskada ska prövas.

För 15 år sedan kostade arbetsskadeförsäkringen staten drygt sju miljarder kronor om året. Enligt Försäkringskassans prognoser kommer utgifterna att landa på omkring 3,3 miljarder kronor 2015, för att ytterligare minska till 2,7 miljarder kronor 2019.

- Om det fortsätter i den här takten kommer staten till slut nästan inte skjuta till några pengar. Ett fåtal kommer kunna få ersättning och beslutsfattare kommer att få intrycket att allt är frid och fröjd, att arbetsskadorna inte existerar.

På längre sikt tror Claes Jansson att det även finns en risk att attityder till olika arbeten kommer att påverkas om människor vet att de inte är skyddade.

- Arbetsskadeförsäkringen bygger på att samhället har nytta av att folk arbetar och har ett skydd om de har ett jobb med farliga arbetsuppgifter. Men om det skyddet försvinner, om brandmannen inte vill göra vilka insatser som helst för hen vet att det finns risk för en skada och att den skadan inte blir ersatt. Var hamnar vi då?

Socialförsäkringen

Socialförsäkringen finansieras till största delen av statliga medel och ersättning från kommuner.

Medan föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen gick back med 12 miljarder kronor förra året gick arbetsskadeförsäkringen plus med 424 miljoner kronor.

 • Läs även...

  Fick rätt mot a-kassan – får 170 000 kronor

  Anna Ludvigsson blev avstängd från a-kassan, krävdes på återbetalning och kunde inte betala sin hyra. Efter insats från facket backar a-kassan och betalar de 170 000 kronor i ersättning som Anna annars skulle gått miste om. 

 • Läs även...

  Investerade i startup – fick sparken

  Efter att mannen investerat i en startup fick han sparken av sin arbetsgivare för brott mot lojalitetsplikten. Unionen håller inte med och har stämt företaget i Arbetsdomstolen.

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  Snart kan du vabba om skolan stänger

  Om ditt barns skola stänger till följd av corona ska du ha rätt att vabba. Det föreslog regeringen under onsdagen. De nya reglerna ska även gälla om skolan stänger för att personalen är sjuk.

 • Läs även...

  Eva Nordmark: "Saknas stöd för höjning av a-kassan"

  Intervjun med Eva Nordmark gjordes den 25 februari, före coronakrisen.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) anser att staten måste ta ett större ansvar för a-kassan. Hon vill bland annat att taket i försäkringen höjs.

 • Läs även...

  A-kassan har blivit statens kassako

  Högre avgifter än utgifter. De senaste tio åren har a-kassan varit en riktig kassako för staten. Men mycket av pengarna som betalas in går inte till ersättning till de arbetslösa. Därför borde avgifterna sänkas eller taket i a-kassan höjas, anser flera experter.