Annons
Annons
 • Julhandeln innebär ofta övertid för anställda inom handeln. Foto: Henrik Montgomery / TT

Arbetstid hetaste frågan inom handeln

Publicerad 8 februari 2016, kl 13:25

I veckan växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel. Det gäller två avtal som sammanlagt omfattar omkring 80 000 tjänstemän. En viktig fråga för medlemmarna inom handeln är hur övertid och obekväm arbetstid ska ersättas.

För många som arbetar inom handeln hör övertid och förskjuten arbetstid (ob) till vardagen. Det gäller även för tjänstemän. Unionens och Svensk Handels kollektivavtal gör det möjligt att göra enskilda överenskommelser mellan den anställde och företaget där man tar bort exempelvis övertidskompensation, restidsersättning eller ob-tillägg och i stället får högre lön, fler semesterdagar eller både och.

Problemet är att det oftast inte tydligt framgår framkommer i anställningskontrakten vad man får i utbyte mot en bortförhandlad övertidsersättning, eller vad som sker om du vill ha tillbaka den efter en tid. Arbetsgivaren måste förvisso betala ut extra semesterdagar eller högre lön och inom handeln är det kutym att byta övertidsersättning mot tre eller fem extra semesterdagar.

– Men om du jobbar mer övertid i dag än för fyra år sedan när du kom överens med arbetsgivaren om att byta övertidsersättningen kanske du vill ha tillbaka den. Att jobba 15 dagar övertid står inte i paritet med fem extra semesterdagar, säger Kristina Fanberg, ombudsman på Unionen.

I dag är det dock ofta oklart vad som gäller om du som anställd vill säga upp överenskommelsen, vilket ofta leder till diskussioner om vilken lön eller semester som då ska gälla, där den enskilde tjänstemannen måste företräda sig själv gentemot arbetsgivaren. Enligt Unionen leder dispyterna ibland till att de behöver gå in i förhandling med arbetsgivaren för att reda ut vad som gäller. För att undvika det vill man därför få till en partsgemensam överenskommelse med Svensk Handel om hur villkoren kan förtydligas för att få en gemensam syn på vad som gäller.

– Vi vill ta fram en blankett där det står precis vad man fått i stället för övertidsersättning etcetera. Annars finns risken att den högre löneförmånen flyter in i det man fått vid lönerevisionen, säger Kristina Fanberg.

Än så länge har Unionen och Svensk Handel endast växlat krav med varandra men i början av nästa vecka inleds förhandlingarna för att ersätta det gamla avtalet som går ut i slutet av april.

Unionen vill:

 • Ha ettårigt avtal
 • Reallöneökningar
 • Bibehålla individgarantin
 • Införa flexpension inom Handelns avtal
 • Förbättra skriftliga överenskommelser vid ex. slopad övertidsersättning
 • Få till ett systematiskt jämställdhetarbete
 • Utesluta arbetstidsförsämringar
   

SVENSK HANDEL VILL:

 • Förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader samt ha möjlighet att avbryta tidigare.
 • Förlänga uppsägningstiden när en tjänsteman säger upp sig själv.
 • Få ökade möjligheter för arbetsgivaren att styra över turordningsreglerna.
 • Utöka sin rätt att säga upp tidsbegränsade anställningar i förtid.
 • Minska möjligheten till övertidsersättning genom att förlänga begränsningsperioden för ordinarie arbetstid.
 • Utöka beräkningsperioden för sammanlagd arbetstid till tolv månader.
Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  27 000 nekades ersättning

  Sture. Jessica. Mona. Tre offer för Försäkringskassans allt hårdare bedömningar för att hålla nere sjukstatistiken. Läs deras berättelser – och myndighetens svar.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Så påverkar pandemin din lön

  I år får löntagarna räkna med mindre pengar i plånboken. Men på lite längre sikt återhämtar sig ökningstakten – trots pandemins härjningar. Den bedömningen gör två experter som Kollega pratat med.

 • Läs även...

  Industriarbetsgivarna: 2020 ett förlorat år

  Utrymmet för löneökningar i den kommande avtalsrörelsen är ytterst begränsat. Det anser Industriarbetsgivarna enligt vilka den svenska industrin befinner sig i en djup lågkonjunktur som det kommer att ta flera år att återhämta sig ifrån.

 • Läs även...

  Tysklands största fack vill ha fyradagarsvecka

  Det tyska fackförbundet IG Metall vill korta arbetsveckan till fyra dagar. Syftet är att rädda jobb som försvinner när arbetsuppgifter automatiseras. Även i Sverige kan kortare arbetstid bli en het fråga i årets avtalsrörelse.