Annons
 • Julhandeln innebär ofta övertid för anställda inom handeln. Foto: Henrik Montgomery / TT

Arbetstid hetaste frågan inom handeln

Publicerad 8 februari 2016, kl 13:25

I veckan växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel. Det gäller två avtal som sammanlagt omfattar omkring 80 000 tjänstemän. En viktig fråga för medlemmarna inom handeln är hur övertid och obekväm arbetstid ska ersättas.

För många som arbetar inom handeln hör övertid och förskjuten arbetstid (ob) till vardagen. Det gäller även för tjänstemän. Unionens och Svensk Handels kollektivavtal gör det möjligt att göra enskilda överenskommelser mellan den anställde och företaget där man tar bort exempelvis övertidskompensation, restidsersättning eller ob-tillägg och i stället får högre lön, fler semesterdagar eller både och.

Problemet är att det oftast inte tydligt framgår framkommer i anställningskontrakten vad man får i utbyte mot en bortförhandlad övertidsersättning, eller vad som sker om du vill ha tillbaka den efter en tid. Arbetsgivaren måste förvisso betala ut extra semesterdagar eller högre lön och inom handeln är det kutym att byta övertidsersättning mot tre eller fem extra semesterdagar.

– Men om du jobbar mer övertid i dag än för fyra år sedan när du kom överens med arbetsgivaren om att byta övertidsersättningen kanske du vill ha tillbaka den. Att jobba 15 dagar övertid står inte i paritet med fem extra semesterdagar, säger Kristina Fanberg, ombudsman på Unionen.

I dag är det dock ofta oklart vad som gäller om du som anställd vill säga upp överenskommelsen, vilket ofta leder till diskussioner om vilken lön eller semester som då ska gälla, där den enskilde tjänstemannen måste företräda sig själv gentemot arbetsgivaren. Enligt Unionen leder dispyterna ibland till att de behöver gå in i förhandling med arbetsgivaren för att reda ut vad som gäller. För att undvika det vill man därför få till en partsgemensam överenskommelse med Svensk Handel om hur villkoren kan förtydligas för att få en gemensam syn på vad som gäller.

– Vi vill ta fram en blankett där det står precis vad man fått i stället för övertidsersättning etcetera. Annars finns risken att den högre löneförmånen flyter in i det man fått vid lönerevisionen, säger Kristina Fanberg.

Än så länge har Unionen och Svensk Handel endast växlat krav med varandra men i början av nästa vecka inleds förhandlingarna för att ersätta det gamla avtalet som går ut i slutet av april.

Unionen vill:

 • Ha ettårigt avtal
 • Reallöneökningar
 • Bibehålla individgarantin
 • Införa flexpension inom Handelns avtal
 • Förbättra skriftliga överenskommelser vid ex. slopad övertidsersättning
 • Få till ett systematiskt jämställdhetarbete
 • Utesluta arbetstidsförsämringar
   

SVENSK HANDEL VILL:

 • Förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader samt ha möjlighet att avbryta tidigare.
 • Förlänga uppsägningstiden när en tjänsteman säger upp sig själv.
 • Få ökade möjligheter för arbetsgivaren att styra över turordningsreglerna.
 • Utöka sin rätt att säga upp tidsbegränsade anställningar i förtid.
 • Minska möjligheten till övertidsersättning genom att förlänga begränsningsperioden för ordinarie arbetstid.
 • Utöka beräkningsperioden för sammanlagd arbetstid till tolv månader.
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  S vill avskaffa allmän visstid

  Socialdemokraterna vill ta bort allmän visstid som anställningsform och presenterade vid en presskonferens på onsdagen det förslaget och 39 andra vallöften som partiet tänker sig ska leda till en tryggare arbetsmarknad.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Konsten att höja din lön

  Visa hur du bidrar till företagets framgångar. Det är bästa tipset för att få ut så mycket som möjligt när årets lönepott ska fördelas.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.