Annons
Annons
 • Efter många resultatlösa förhandingar krävs nu Astra Zeneca på skadestånd av Unionen, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. Foto: Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Astra Zeneca krävs på halv miljon för mbl-brott

Publicerad 11 oktober 2019, kl 15:19

Astra Zeneca är nu stämt i Arbetsdomstolen av Unionen och två andra fackförbund som sammanlagt kräver nära en halv miljon kronor i skadestånd för mbl-brott. Det sedan läkemedelsföretaget har gjort omorganiseringar och tillsatt chefer utan att förhandla med facket.

Att mbl-brott hamnar i AD för avgörande är ovanligt eftersom parterna i de flesta fall löser det vid interna förhandlingar. Så dock inte i detta fall, då ett stort antal förhandlingar på lokal och central nivå inte lett till någon lösning.

– Det är beklagligt. Men i den här stämningen handlar det om en konflikt angående brott begångna mellan oktober 2018 till februari 2019 som man trots rejäla försök från båda parter inte kunnat lösa varför vi till sist lämnade in stämningsansökan nu i oktober, säger Björn Alquist, förbundsjurist på Unionen, som är ombud i målet.

I stämningsansökan påpekar förbundet att de fackligt förtroendevalda under de senaste åren upplevt att bolaget försvårat deras möjlighet att bedriva facklig verksamhet genom att inta en mer restriktiv hållning vid tillhandahållandet av information och vid påkallande av primärförhandlingar.

– De förtroendevalda har känt av ett förändrat synsätt hos bolaget genom att man inte betraktar medbestämmandefrågor som samverkan utan som något där man bara behöver nå upp till en miniminivå och sedan inte vill göra mer. Det betyder att bolaget gör en snävare bedömning än vi gör och konflikten handlar i grunden om vem som gör rätt tolkning av lagen, säger Björn Alquist.

Unionen, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer har lämnat in varsin stämningsansökan till AD där de alla anser Astra Zeneca har gjorts sig skyldig till brott mot förhandlingsplikten i medbestämmandelagen, vid omorganisationer och tillsättningen av chefer som påverkar de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

I sin precisering av vad man anser bolaget har gjort sig skyldig till tar Unionen upp fyra händelser.

En är att Unionenklubben på Astra Zeneca i Södertälje början av oktober 2018 fick kännedom att bolaget några dagar tidigare tillsatt en ny personalchef utan att först ha förhandlat med facket. I den tjänsten ingår bland annat ett ansvar för HR-relaterade frågor för 3 500 medarbetare i Södertälje och att man har möjlighet att påverka hela verksamheten, påpekar förbundet. Som därför anser att tillsättningen är en sådan viktig förändring av bolagets verksamhet liksom av medlemmarnas arbets- och anställningsförhållande som företaget enligt mbl är skyldigt att förhandla om.

Ett annat exempel är en omorganisation som gjordes i slutet av oktober 2018, som klubben först fick veta då den blev känd via företagets intranät. Förändringen innebar bland annat en minskning av antalet enheter, att medarbetare omplacerades och nya chefer tillsattes, vilket också är en sådan förändring av verksamheten som bolaget enligt mbl är skyldigt att på eget initiativ förhandla med facket om, menar Unionen.

Rent juridiskt är dock ett annat exempel mest intressant, tycker Björn Alquist.

Det handlar om en tillfällig chefstillsättning, mellan oktober 2018 till januari 2019, vid Astra Zenecas produktionsanläggning i Södertälje. I chefstjänsten ingick bland annat en så kallad rating, alltså en slags bedömning av varje medarbetare, som sedan ligger till grund för kommande års löneökning vilket därför är särskilt betydelsefull för förbundets medlemmar, framhåller Unionen. Men också i det fallet tog alltså läkemedelsföretaget beslut utan att ha förhandlat med facket.

– När det gäller tillfälliga chefstillsättningar, som har en sådan stor påverkan på arbetstagarnas situation som i det här fallet, så finns det inte så mycket rättspraxis. Därför ska det bli intressant att få veta vad som gäller enligt AD, säger Björn Alquist.

De exempel som Unionen tar upp i sin stämningsansökan gäller bolagets verksamhet både i Södertälje och i Mölndal utanför Göteborg, med totalt omkring 7 000 anställda.

Tillsammans kräver de tre fackförbunden skadestånd på totalt närmare en halv miljon kronor. I Unionens fall handlar det om 160 000 kronor i allmänt skadestånd. Unionen har även stämt bolagets arbetsgivarorganisation IKEM.

Förhandlings-skyldighet enligt MBL §11

Den 11:e paragrafen i MBL, Medbestämmandelagen innebär att en arbetsgivare där de anställda omfattas av ett kollektivavtal på eget initiativ är skyldig att genomföra en förhandling med facken  innan beslut tas om viktigare förändringar i verksamheten liksom vid viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållande för arbetstagare som är med i facket.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Nobbade förhandling: ”Ska ut och spela golf”

  Unionen kräver 30 000 kronor i skadestånd av ett företag för brott mot mbl. Chefen struntade i att förhandla – bland annat eftersom han skulle ut på en golfrunda.

 • Läs även...

  Babblarnas tecknare får oväntat stöd

  En av illustratörerna till Babblarna dömdes att betala miljonbelopp då han förlorade striden om sitt alster. Nu kan Unionenmedlemmen få oväntad hjälp av Svenska Tecknares styrelse för att bekosta en del av rättegångskostnaden.

 • Läs även...

  Unionenmedlem förlorade Babblarna

  Unionenmedlemmen äger inte rätten till Babblarna, trots att han varit med och skapat dem. Det slår AD fast och dömer illustratören att betala 2,5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

 • Läs även...

  Förlaget: Tecknaren ställde orimliga krav

  Enligt Anneli Tisell, grundaren till Babblarna, ville förlaget aldrig att tvisten skulle gå till AD. Men illustratören valde att ställa orimliga krav och att sabotera för förlaget, anser hon.

 • Läs även...

  Hade för låg energi – blev uppsagd

  Den nya chefen ansåg att projektledaren saknade tillräcklig energi för sina arbetsuppgifter och valde att säga upp honom. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren på över 250 000 kronor.

 • Läs även...

  Psykologer larmar om beställningsjobb

  Psykologer på företagshälsan känner sig pressade att göra bedömningar som ska hjälpa arbetsgivare att säga upp anställda. Känner du själv oro? Unionens förbundsjurist tipsar om vad du ska tänka på.

 • Läs även...

  Inget brott att neka döv anställning

  Tolkcentralen gjorde sig inte skyldig till diskriminering när de nekade Laith Fathulla jobbet som receptionist på grund av att han är döv. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom som chockerar Laith Fathulla.

 • Läs även...

  Två miljoner till Unionens medlemmar

  Drygt två miljoner kronor fick Unionens medlemmar i ersättning efter rättsprocesser som drivits av LO-TCO Rättsskydd 2019. Unionen var också ett av de TCO-förbund som Rättsskyddet drev flest processer åt i Arbetsdomstolen.

 • Läs även...

  Stefan Löfven ber facket om hjälp

  Lagen om anställningsskydd har svagheter – men turordningsreglerna är inte en av dem. Det säger statsminister Stefan Löfven som ber facken om hjälp för att den nya lagen ska bli bra.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.