Annons
Annons

Åtta av tio vill trappa ner innan pensionen

Publicerad 15 juni 2015, kl 10:49

Åtta av tio vill gå ner i arbetstid under de sista åren i arbetslivet. Hälften av befolkningen oroar sig över att de inte kommer orka jobba ändå till 65 års ålder. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Störst sug efter nedtrappning finns hos personer mellan 30 och 49 år, där 88 procent svarar att de vill gå ner i tid innan den slutgiltiga pensionen.  

Att många människor vill göra så under sina sista år på arbetsmarknaden kan bland annat bero på att varannan oroar sig över att orka jobba ända till 65 år. Särskilt oroliga är kvinnor (55 procent) och personer i åldrarna 30 till 49 år.

Över hälften av de som ingår i Unionens undersökning svarar att den pågående debatten om ökad livslängd och lägre framtida pensioner har påverkat hur det tänker kring sin egen pensionsålder. Störst inverkan har debatten haft på universitetsutbildade och de mellan 30 och 49 år. Många har påverkats på så vis att de tror att de kommer jobba längre än vi vanligtvis gör i dag.

Samtidigt är två av tre (67 procent) oroliga över sin ekonomi då det är dags för pensionering. En av fyra tror att deras privata pensionssparande kommer att minska till följd av att rätten att göra avdrag för privat pensionssparande ska avskaffas år 2016.

Den grupp som i störst utsträckning tror att de kommer jobba ända till 71 års ålder är 18 till 29 åringar. Bland dem tror 22 procent att de kommer att gå i pension vid 71 år, jämfört med tio procent av samtliga. Däremot är det bara tre procent i åldrarna 18 till 29 år som vill jobba så länge.

Var fjärde person i undersökningen svarar att de tror att de sannolikt skulle skjuta upp heltidspensionen om de hade möjlighet att trappa ner redan vid 62 års ålder. Unionen vill teckna avtal för flexpension för alla sina medlemmar. I nuläget saknas förmånen för anställda inom Almegas avtalsområde.

Om undersökningen

Undersökning "Flexibel pension" genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen, genom en webbenkät under en vecka i maj 2015. Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel bland personer i åldrarna 18-64 år. Totalt omfattar undersökningen 1 009 intervjuer med en deltagarfrekvens om 54 procent.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Unionen uppmanar apotekspersonal våga mer

  Anders Fredriksson, avtalsansvarig på Unionen, känner väl till den arbetssituation som de fackliga förtroendevalda på apoteken beskriver. Men eftersom enskilda apoteksanställda inte vill eller vågar få sin sak prövad, är det svårt att göra mycket åt problemen, hävdar han.

 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.