Annons

Åtta av tio vill trappa ner innan pensionen

Publicerad 15 juni 2015, kl 10:49

Åtta av tio vill gå ner i arbetstid under de sista åren i arbetslivet. Hälften av befolkningen oroar sig över att de inte kommer orka jobba ändå till 65 års ålder. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Störst sug efter nedtrappning finns hos personer mellan 30 och 49 år, där 88 procent svarar att de vill gå ner i tid innan den slutgiltiga pensionen.  

Att många människor vill göra så under sina sista år på arbetsmarknaden kan bland annat bero på att varannan oroar sig över att orka jobba ända till 65 år. Särskilt oroliga är kvinnor (55 procent) och personer i åldrarna 30 till 49 år.

Över hälften av de som ingår i Unionens undersökning svarar att den pågående debatten om ökad livslängd och lägre framtida pensioner har påverkat hur det tänker kring sin egen pensionsålder. Störst inverkan har debatten haft på universitetsutbildade och de mellan 30 och 49 år. Många har påverkats på så vis att de tror att de kommer jobba längre än vi vanligtvis gör i dag.

Samtidigt är två av tre (67 procent) oroliga över sin ekonomi då det är dags för pensionering. En av fyra tror att deras privata pensionssparande kommer att minska till följd av att rätten att göra avdrag för privat pensionssparande ska avskaffas år 2016.

Den grupp som i störst utsträckning tror att de kommer jobba ända till 71 års ålder är 18 till 29 åringar. Bland dem tror 22 procent att de kommer att gå i pension vid 71 år, jämfört med tio procent av samtliga. Däremot är det bara tre procent i åldrarna 18 till 29 år som vill jobba så länge.

Var fjärde person i undersökningen svarar att de tror att de sannolikt skulle skjuta upp heltidspensionen om de hade möjlighet att trappa ner redan vid 62 års ålder. Unionen vill teckna avtal för flexpension för alla sina medlemmar. I nuläget saknas förmånen för anställda inom Almegas avtalsområde.

Om undersökningen

Undersökning "Flexibel pension" genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen, genom en webbenkät under en vecka i maj 2015. Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel bland personer i åldrarna 18-64 år. Totalt omfattar undersökningen 1 009 intervjuer med en deltagarfrekvens om 54 procent.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Fullt möjligt att förhindra mobbning

  Det behöver inte vara svårt att förhindra mobbning. När medarbetarna får vara med och upptäcka problem går det att göra något åt dem.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Dyrt att bryta mot GDPR

  I dag smäller det! Nu ska alla EU-medborgares privatliv vara bättre skyddade. Medlemskap i fackförbund är en av de personuppgifter som fått ett särskilt skydd.

 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.

 • Läs även...

  Drabbad av bore out

  Har du så lite att göra på jobbet att du blir håglös? Så känner många kontorsanställda i dag. Men det är inget man talar högt om, trots att ”bore out” till och med kan göra dig sjuk.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.