Annons
Annons
 • Förbundsordförandena för industrifacken, från vänster Anders Ferbe (IF Metall), Martin Linder (Unionen) och Ulf Bengtsson (Sveriges ingenjörer) lämnade på måndagen över avtalskraven till arbetsgivarna. Foto: Kollega

Avgrundsdjup mellan fack och arbetsgivare

Publicerad 21 december 2015, kl 11:12

Under måndagen var det dags för fack och arbetsgivare inom industrin att utbyta avtalskrav med varandra inför avtalsrörelsen 2016. Men det lär bli en utmaning att komma överens om ett gemensamt avtal. Medan facken kräver löneökningar på 2,8 procent vill arbetsgivarna helst inte se några löneökningar alls.

På måndagsmorgonen överlämnade Unionen tillsammans med IF Metall och Sveriges Ingenjörer sina gemensamma avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Utgångspunkten är enligt facken att förena en fortsatt hög svensk konkurrenskraft med reallöneökningar.

Förbundens gemensamma avtalskrav är löneökningar på 2,8 procent, fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension samt en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Utöver de gemensamma kraven för facken fram förbundsspecifika krav, där Unionen kräver att den tid som tjänstemän är tillgängliga för arbete ska regleras för att säkerställa en ostörd fritid och möjlighet till återhämtning. Dessutom kräver Unionen att föräldralön ska kunna tas ut på ett mer flexibelt sätt i stället för enbart som en enstaka period.

– Det är oacceptabelt att vi inte har jämställda löner, säger Martin Linder, Unionens ordförande, och poängterade att jämställdhetsarbetet måste förbättras.

Föga förvånande står arbetsgivarna långt ifrån facken.

– Vi kan konstatera att arbetsgivarna på sedvanligt sätt kräver dramatiska försämringar av kollektivavtalen, säger Anders Ferbe, ordförande IF Metall, som beskriver de olika sidornas syn som avgrundsdjup.

Även Martin Linder uttrycker oro över arbetsgivarnas krav på ökad disposivitet i kollektivavtalen, vilket skulle försvaga de centrala avtalen. Men den största utmaningen tror han blir att möta de låga löneökningar som arbetsgivarsidan motiverar med att återställa svensk konkurrenskraft.

Medan facken vill se fleråriga avtal förespråkar Teknikarbetsgivarna ettåriga avtal. Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikarbetsgivarna, säger dock att de inte är främmande för att förhandla om ett treårigt avtal men att det i så fall förutsätter mycket låga löneökningar, helst inga alls, och att det skulle öka svensk konkurrenskraft.

– Vi har formulerat krav på avtalsändringar för att öka flexibiliteten hos företagen, säger Anders Weihe.

När det gäller Unionen och Sveriges Ingenjörer vill Teknikarbetsgivarna göra om löneavtalen som i dag är utformade på olika sätt. ”Det är varken önskvärt eller rimligt att medlemsföretagen ska hantera den lokala lönebildningen i två skilda processer för tjänstemän enbart beroende på den enskilde tjänstemannens fackliga tillhörighet”, skriver de i sin kravlista och menar att de olika avtalen innebär såväl en administrativ börda som transaktionskostnader för företagen.

Avtalskrav

Fackens gemensamma avtalskrav:

 • Löneökningar på 2,8 procent
 • Fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension
 • Ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete
 • Åtgärder för en bättre arbetsmiljö

Unionens specifika krav:

 • Reglering av den tid som tjänstemannen är tillgänglig för arbete, för att säkerställa en ostörd fritid och möjlighet till återhämtning.
 • Föräldralön ska kunna tas ut på ett mer flexibelt sätt, inte bara som en enstaka period.
   
Lediga jobb
 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.

 • Läs även...

  Gör din röst hörd!

  I dessa tuffa tider har facket mycket stor betydelse. Till exempel genom att teckna kollektivavtal om korttidspermitteringar för att rädda företag och jobb. Och för att hålla emot när näringslivet håller omotiverat hårt i lönepengarna.

 • Läs även...

  Många beredda avstå löneökningar tillfälligt

  Höjd lön är det absolut viktigaste när nya kollektivavtal ska tecknas. Ändå skulle många kunna tänka sig att avstå årets löneökningar för att få behålla jobbet under coronapandemin. Det visar Kollegas Novusundersökning.

 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.