• Förbundsordförandena för industrifacken, från vänster Anders Ferbe (IF Metall), Martin Linder (Unionen) och Ulf Bengtsson (Sveriges ingenjörer) lämnade på måndagen över avtalskraven till arbetsgivarna. Foto: Kollega

Avgrundsdjup mellan fack och arbetsgivare

Publicerad 21 december 2015, kl 11:12

Under måndagen var det dags för fack och arbetsgivare inom industrin att utbyta avtalskrav med varandra inför avtalsrörelsen 2016. Men det lär bli en utmaning att komma överens om ett gemensamt avtal. Medan facken kräver löneökningar på 2,8 procent vill arbetsgivarna helst inte se några löneökningar alls.

På måndagsmorgonen överlämnade Unionen tillsammans med IF Metall och Sveriges Ingenjörer sina gemensamma avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Utgångspunkten är enligt facken att förena en fortsatt hög svensk konkurrenskraft med reallöneökningar.

Förbundens gemensamma avtalskrav är löneökningar på 2,8 procent, fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension samt en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Utöver de gemensamma kraven för facken fram förbundsspecifika krav, där Unionen kräver att den tid som tjänstemän är tillgängliga för arbete ska regleras för att säkerställa en ostörd fritid och möjlighet till återhämtning. Dessutom kräver Unionen att föräldralön ska kunna tas ut på ett mer flexibelt sätt i stället för enbart som en enstaka period.

– Det är oacceptabelt att vi inte har jämställda löner, säger Martin Linder, Unionens ordförande, och poängterade att jämställdhetsarbetet måste förbättras.

Föga förvånande står arbetsgivarna långt ifrån facken.

– Vi kan konstatera att arbetsgivarna på sedvanligt sätt kräver dramatiska försämringar av kollektivavtalen, säger Anders Ferbe, ordförande IF Metall, som beskriver de olika sidornas syn som avgrundsdjup.

Även Martin Linder uttrycker oro över arbetsgivarnas krav på ökad disposivitet i kollektivavtalen, vilket skulle försvaga de centrala avtalen. Men den största utmaningen tror han blir att möta de låga löneökningar som arbetsgivarsidan motiverar med att återställa svensk konkurrenskraft.

Medan facken vill se fleråriga avtal förespråkar Teknikarbetsgivarna ettåriga avtal. Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikarbetsgivarna, säger dock att de inte är främmande för att förhandla om ett treårigt avtal men att det i så fall förutsätter mycket låga löneökningar, helst inga alls, och att det skulle öka svensk konkurrenskraft.

– Vi har formulerat krav på avtalsändringar för att öka flexibiliteten hos företagen, säger Anders Weihe.

När det gäller Unionen och Sveriges Ingenjörer vill Teknikarbetsgivarna göra om löneavtalen som i dag är utformade på olika sätt. ”Det är varken önskvärt eller rimligt att medlemsföretagen ska hantera den lokala lönebildningen i två skilda processer för tjänstemän enbart beroende på den enskilde tjänstemannens fackliga tillhörighet”, skriver de i sin kravlista och menar att de olika avtalen innebär såväl en administrativ börda som transaktionskostnader för företagen.

Avtalskrav

Fackens gemensamma avtalskrav:

 • Löneökningar på 2,8 procent
 • Fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension
 • Ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete
 • Åtgärder för en bättre arbetsmiljö

Unionens specifika krav:

 • Reglering av den tid som tjänstemannen är tillgänglig för arbete, för att säkerställa en ostörd fritid och möjlighet till återhämtning.
 • Föräldralön ska kunna tas ut på ett mer flexibelt sätt, inte bara som en enstaka period.
   
Lediga jobb
 • Läs även...

  Konsten att höja din lön

  Visa hur du bidrar till företagets framgångar. Det är bästa tipset för att få ut så mycket som möjligt när årets lönepott ska fördelas.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  Tusentals kan bli utan pensionsavtal

  Nyligen sa arbetsgivarna upp ett pensionsavtal som gäller Unionenmedlemmar på kooperativa företag och inom den ideella sektorn. Ett förhastat beslut, anser facket enligt vilket ett nytt avtal inte skulle ge medlemmarna några fördelar.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Många företag bryter mot lagen

  Fyra av tio företag bryter mot lagen om årlig lönekartläggning, visar Unionens nya undersökning som bygger på svar från förbundets klubbar. Ett företag som lever upp till kraven i lagen är verktygstillverkaren Pressmaster i Älvdalen.

 • Läs även...

  Undvik att förlora på att vara föräldraledig

  Pensionen behöver inte påverkas av föräldraledigheten. Men för de som är äldre än 39 år gäller det att se till att tjänstepensionen betalas in som vanligt under frånvaron.

 • Läs även...

  Svenskt Näringsliv vill se lägre löneökningar

  En lägre löneökningstakt och en större flexibilitet både vad gäller arbetstid och att anlita extra personal. Det är Svenskt Näringslivs främsta mål i nästa års avtalsrörelse.

 • Läs även...

  "Situationen börjar bli ohållbar"

  Höjda reallöner och ökade avsättningar till flexpension i alla avtal. Det beslutade Unionens förbundsråd inför den kommande avtalsrörelsen. Dessutom vill man se stärkt möjlighet till återhämtning då stressen för medlemmarna börjar bli ohållbar.

 • Läs även...

  Högre a-kasseavgifter ger lägre löner

  Vill du höja lönen? Gå med i a-kassan. En ny rapport visar att en högre anslutningsgrad till a-kassan leder till högre löner samtidigt som medlemstapp är negativt för löneutvecklingen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.