Annons
Annons
 • En fjärdedel av alla kurstimmar lades på obligatoriska kurser i hälsa och säkerhet. Foto: Janerik Henriksson/TT

Bara hälften fick personalutbildning

Publicerad 29 november 2019, kl 11:47

Företagen snålar på kompetensutveckling. Av den totala personalkostnaden läggs bara 1,6 procent på utbildning, visar en rapport från PTK. Endast 52 procent av de anställda deltog i kurser under ett år.

Den kompetensutveckling som företagen står för är ojämnt fördelad. De med lägre löner och osäkra anställningsvillkor får i genomsnitt mindre kompetensutveckling än de med högre lön och tillsvidareanställning. Chefer eller anställda med längre utbildning får mer kompetensutveckling än andra. Även att jobba på ett större företag är en fördel i sammanhanget, enligt rapporten som bygger på statistik från 2015.

Totalt var det 52 procent av de anställda som deltog i kurser under detta år. Men en stor del, en fjärdedel, av kurstimmarna lades på obligatoriska kurser i hälsa och säkerhet, varav somliga är lagstadgade.

Det visar sig att kompetensutvecklingen inte är någon stor kostnadspost för företagen. I snitt handlade det om 1,6 procent av den totala personalkostnaden 2015. Den totala kurskostnaden per anställd var 8 100 kronor.

Ytterligare en sak som rapporten visar är att många företag saknar struktur för insatserna. Bland de största företagen i undersökningen med fler än 249 anställda hade 40 procent en skriftlig utbildningsplan, bland de minsta företagen med mellan 10 och 49 anställda var det bara 20 procent som hade en sådan plan.

– Företagen behöver ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sin personal. Många medarbetare får i dag ingen utveckling alls och de som får ta del av insatser får det i många fall i begränsad omfattning. Särskilt viktigt är att se till att de som arbetar i mindre företag och de som har osäkra anställningsformer får möjlighet att fylla på sin kompetens, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i ett pressmeddelande.

Om rapporten

I rapporten redovisas resultat från SCB:s senaste undersökning av hur svenska företag arbetar med kompetensutveckling. Statistiken redovisar personalutbildning under 2015. Registret som används för framtagning av statistiken omfattar drygt 39 000 företag. Ett urval på 6 000 företag med en svarsfrekvens på 77 procent ligger till grund för undersökningens slutsatser.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
 • Läs även...

  Debatt: Vilket ledarskap vill vi ha efter pandemin?

  De ledare som skapar störst inflytande är de som förstår sin roll som förebild, inte har mest kunskap om teorier. Att stå för sina misstag och lära sig av dem och förstå att det alltid finns nya saker att lära sig skapar hållbart ledarskap, skriver ledarskapscoachen Annah Thunberg.

 • Läs även...

  Vaccinering på jobbet väcker farhågor

  Fack och arbetsgivare vill öppna för coronavaccinering på jobbet. På det viset skulle man kunna vaccinera sig utan att ta ledig, samtidigt som smittspridningen minskar, anser de. På stålföretaget SSAB ser man dock flera problem.

 • Läs även...

  Kommunal och IF Metall med på las-uppgörelse

  LO-förbunden Kommunal och IF Metall vill också vara med på las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Förbunden har fått igenom justeringar i avtalet och kan nu stå bakom det.

 • Läs även...

  Chimey bytte karriär – blev lama

  Att vara buddistpräst och kvinna är väldigt ovanligt i Sverige. När Victoria Chimey Victoré ville ägna sig åt buddismen på heltid sadlade hon om till lama – och gick med i facket.

 • Läs även...

  Ledarskapskurs ger inte bättre chefer

  Många chefer går på kurs för att bli bättre ledare. Men nu ifrågasätter forskare nyttan och menar att det saknas bevis för att ledarskapskurser ökar chefens kompetens.

 • Läs även...

  Drabbad bransch ser ljusning

  Det ljusnar för evenemangsnäringen, en bransch som drabbades hårt av restriktioner under den pågående pandemin. Men lättnaderna är inte tillräckliga – än är det långt kvar till normala nivåer, enligt företrädare för branschen.