• En fjärdedel av alla kurstimmar lades på obligatoriska kurser i hälsa och säkerhet. Foto: Janerik Henriksson/TT

Bara hälften fick personalutbildning

Publicerad 29 november 2019, kl 11:47

Företagen snålar på kompetensutveckling. Av den totala personalkostnaden läggs bara 1,6 procent på utbildning, visar en rapport från PTK. Endast 52 procent av de anställda deltog i kurser under ett år.

Den kompetensutveckling som företagen står för är ojämnt fördelad. De med lägre löner och osäkra anställningsvillkor får i genomsnitt mindre kompetensutveckling än de med högre lön och tillsvidareanställning. Chefer eller anställda med längre utbildning får mer kompetensutveckling än andra. Även att jobba på ett större företag är en fördel i sammanhanget, enligt rapporten som bygger på statistik från 2015.

Totalt var det 52 procent av de anställda som deltog i kurser under detta år. Men en stor del, en fjärdedel, av kurstimmarna lades på obligatoriska kurser i hälsa och säkerhet, varav somliga är lagstadgade.

Det visar sig att kompetensutvecklingen inte är någon stor kostnadspost för företagen. I snitt handlade det om 1,6 procent av den totala personalkostnaden 2015. Den totala kurskostnaden per anställd var 8 100 kronor.

Ytterligare en sak som rapporten visar är att många företag saknar struktur för insatserna. Bland de största företagen i undersökningen med fler än 249 anställda hade 40 procent en skriftlig utbildningsplan, bland de minsta företagen med mellan 10 och 49 anställda var det bara 20 procent som hade en sådan plan.

– Företagen behöver ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sin personal. Många medarbetare får i dag ingen utveckling alls och de som får ta del av insatser får det i många fall i begränsad omfattning. Särskilt viktigt är att se till att de som arbetar i mindre företag och de som har osäkra anställningsformer får möjlighet att fylla på sin kompetens, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i ett pressmeddelande.

Om rapporten

I rapporten redovisas resultat från SCB:s senaste undersökning av hur svenska företag arbetar med kompetensutveckling. Statistiken redovisar personalutbildning under 2015. Registret som används för framtagning av statistiken omfattar drygt 39 000 företag. Ett urval på 6 000 företag med en svarsfrekvens på 77 procent ligger till grund för undersökningens slutsatser.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler ska få a-kassa

  Regeringen presenterar tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ett krispaket för att dämpa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat genom att höja taket i a-kassan och sänka kraven på hur länge man ska ha jobbat och ha varit medlem i en a-kassa.

 • Läs även...

  Hög tid att söka studiestöd

  Planerar du att utnyttja Unionens studiestöd i samband med en utbildning? Då är det dags nu. I dagsläget är 2020 det sista året som du garanterat kan ta del av medlemsförmånen.

 • Läs även...

  Nytt råd ska värna den svenska modellen i EU

  Fack och arbetsgivare går ihop för att slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen på EU-nivå. I ett nybildat råd samsas företrädare från huvudorganisationerna inom privat sektor.

 • Läs även...

  SCB skriver ned siffror på arbetslöshet

  Pressade arbetsvillkor ledde till att Evry rapporterade felaktiga siffror på arbetslöshet till Statistiska Centralbyrån. Nu har SCB reviderat siffrorna som var överdrivna.

 • Läs även...

  Ny modell ska ge fler kompetensutveckling

  Även om de flesta vet hur viktigt det är med kompetensutveckling blir många utan. Med hjälp av en ny modell hoppas Unionen kunna råda bot på problemet.

 • Läs även...

  "Nu krävs omfattande reformer"

  I en kommentar till den undersökning som Unionen presenterade i dag, säger förbundets ordförande Martin Linder:
  – Ingen ska behöva lämna hus och hem för att kunna vidareutbilda sig. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till kompetensutveckling förbättras.

 • Läs även...

  Unionen hoppas på egen uppgörelse om las

  Det blir betydligt lättare att säga upp anställda om las ändras på det sätt som utredaren föreslår. Utredningen får skarp kritik av Vänsterpartiet och flera fackförbund. Unionen hoppas fortfarande att parterna ska hitta en egen lösning – men inte till vilket pris som helst.

 • Läs även...

  Behov av bättre studiestöd efter corona

  I spåren av corona och de varsel som läggs nu kommer anställda behöva insatser för att byta karriär eller vidareutbilda sig. Både utbildningssystemet och finansieringen av studier behöver förbättras för att möta behovet, anser Unionen.

 • Läs även...

  Konsulter riskerar gå miste om stöd

  Fordonstillverkaren AB Volvo har sagt upp avtal med 5 000 konsulter på grund av coronakrisen. Många av konsulterna är anställda på företag utan kollektivavtal vilket innebär att de inte har rätt till hjälp från TRR Trygghetsrådet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.