Annons
 • Ericssons gamla fabrik i Kumla. Foto: Pavel Koubek/TT

Barn drabbas inte när föräldrars jobb lägger ner

Publicerad 1 mars 2019, kl 08:58

När en arbetsplats läggs ner leder det inte bara till ökad risk för arbetslöshet bland dem som blir av med jobbet. De drabbas även av lägre inkomst, fler skilsmässor och sämre hälsa än andra. Men det drabbar inte deras barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

Författarna till rapporten har studerat familjer där en förälder jobbade på en arbetsplats som blev nedlagd någon gång mellan 1995 och 2000. Resultaten visar att de föräldrar som blev av med jobbet oftare var arbetslösa och hade lägre arbetsinkomster även under en lång tid efteråt. Bland papporna ökade risken att dö i förtid och bland mammorna risken att skilja sig, behöva vård för alkoholrelaterade sjukdomar och psykisk sjukdom.

Trots det visar studien inga tecken på försämrad hälsa hos barnen. Under de tio år efter nedläggningen som man följt barnen blev de till exempel inte inlagda på sjukhus oftare än andra barn.

– Sjukhusvård är å ena sidan ett bra mått på hälsa då det är någon utomstående som gör bedömningen, men det är å andra sidan ett ganska grovt mått och vi kan inte utesluta att det finns effekter på mindre allvarliga hälsoutfall, säger Anna Sjögren, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande från IFAU.

Det har dock gått något sämre för barnen i skolan, men enligt rapporten verkar det inte bero på att föräldern förlorar jobbet utan snarare på att det gått sämre för barnen redan innan arbetsplatsnedläggningen. Däremot syns ingen effekt vad gäller barnens sannolikhet att klara gymnasiet eller att vara arbetslös som ung vuxen.

Resultaten skiljer sig från en del annan internationell forskning som visat att barnen drabbas av att föräldrar friställs.

– Det ser ut som att föräldrarna och det omgivande samhället lyckas skydda barnen från de negativa konsekvenserna som drabbar familjen, säger Eva Mörk, en annan av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Fakta

Rapporten har undersökt barn som var mellan 2 och 18 år när en förälder förlorade jobbet, genom att använda registerdata över arbetslöshet, inkomster, skolutfall och sjukskrivningar för perioden 1987-2010.

Barn och föräldrar har följts under 8 år före och 10 år efter nedläggningen. Deras utfall har jämförts med en kontrollgrupp, som inte berörts av en nedläggning, bestående av barn och familjer som i många avseenden är lika de påverkade familjerna.

IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)
Lediga jobb
 • Läs även...

  Svårare att få jobb för uppsagda

  Fler varsel och stigande arbetslöshet. Nya siffror från Arbetsförmedlingen indikerar bistra tider på arbetsmarknaden. Men Unionens medlemmar tycks än så länge förskonade.

 • Läs även...

  "Lönetakten kan inte växlas upp"

  Ökad arbetslöshet och tuffa tider för svensk industri. Det var i huvudsak dystra tongångar när Teknikföretagen presenterade sin konjunkturprognos.

 • Läs även...

  Tuffare arbetsmarknad väntar

  I år kommer 12 000 tjänstemän att bli uppsagda. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året och innebär att den fleråriga trenden med färre uppsagda bryts.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.