Annons
Annons
 • Med barn under 12 år stiger kvinnors sjukskrivningar mer än mäns, visar Afa Försäkrings rapport. Foto: Colourbox

Barn ökar risken för sjukskrivning – för kvinnor

Publicerad 28 mars 2014, kl 10:43

Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Allra störst risk att bli sjukskrivna har kvinnor med små barn. Det visar en ny studie från Afa Försäkring.

Sjukskrivningsstatistiken skiljer sig en hel del mellan kvinnor och män. Kvinnor har i genomsnitt fler och längre sjukperioder än män. En ny rapport från Afa Försäkring om mönster i sjukskrivningstalen bekräftar den bilden. Att få barn ökar risken att bli sjukskriven mycket mer för kvinnor än för män, visar rapporten.

Privat- och kooperativt anställda arbetare som inte har barn under 12 år löper ungefär lika stor risk att bli sjuka. Men när de får barn ökar risken med 55 procent för kvinnorna jämfört med männen. För kvinnor med två barn, varav ett i åldern 2-6 år, är risken 2,47 gånger större än för män i samma situation.

Den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar är sjukdomar i muskler och skelett, som exempelvis värk och förslitningar. Ett tydligt mönster är, enligt studien, att de som har denna diagnos oftare blir sjuka igen. Den näst vanligaste diagnosen vid längre sjukskrivningar är psykisk ohälsa, som också är den diagnos som ökar snabbast.

Om studien

Afa Försäkringars studie omfattar drygt 513 000 försäkrade löntagare som haft minst en sjukperiod på 15 dagar eller mer under åren 2005 och 2012. Antalet sjukdagar är högst i Norrlandslänen. Allra flest sjukdagar per individ har invånarna i Jämtlands län. Minst antal sjukdagar har kvinnorna på Gotland.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
 • Läs även...

  Debatt: Vågar du fråga hur kollegan mår?

  Vägen tillbaka från en depression startar ofta med att en annan människa lyssnar, ser och bryr sig om, skriver Tove Lundin, ambassadör för riksförbundet Hjärnkoll.

 • Läs även...

  Chef med psykisk ohälsa

  Att visa sina svagheter inför medarbetarna kan stärka ledarskapet. Det menar Linnea Björnstam, chef på Finansförbundet, som tagit sig igenom både utmattning och depressioner – och valt att vara öppen med sin problematik.

 • Läs även...

  Corona skapar psykisk ohälsa

  Lågkonjunkturer och kriser brukar normalt vara bra för folkhälsan. Men inget är normalt med corona. Nu ökar i stället den psykiska ohälsan.

 • Läs även...

  Chefen kan också må psykiskt dåligt

  Vågar du som chef berätta om dina egna upplevelser av utbrändhet och depression? Eller håller du det hemligt av oro för att du skulle framstå som svag?

 • Läs även...

  Corona: Vab och vobb ökade förra året

  Både vab och vobb ökade under förra året på grund av coronapandemin. Det är framför allt fler kvinnor som i större utsträckning än tidigare jobbar parallellt med att de tar hand om sina sjuka barn, visar en undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  Hon berättade för chefen om sin psykiska ohälsa

  Nathalie Agnekil har tidigare inte vågat berätta på jobbet varför hon så ofta var borta. En dag bestämde hon sig för att lägga korten på bordet och berätta för chefen om sin psykiska ohälsa.