• Foto: Colourbox.com

Bättre hälsa och tuffare regler får äldre att jobba längre

Publicerad 13 oktober 2017, kl 11:46

Allt fler äldre stannar kvar i arbetslivet. Orsakerna kan bland annat vara förbättrad folkhälsa, ökad utbildningsnivå och striktare krav i sjukförsäkringen, visar en ny forskningsrapport.

År 2000 var det bara något fler än hälften av männen i åldern 60 till 64 år som var kvar i arbetslivet. 2015 gällde samma sak tre av fyra män i åldersgruppen. Det här är det tydligaste exemplet på utvecklingen, men tendensen är likartad även för kvinnor och andra åldersgrupper bland de äldre.

Nu har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering tittat på möjliga orsaker till utvecklingen.

Det visar sig att det ökade arbetskraftsdeltagandet bland de äldre sammanfaller med en förbättrad folkhälsa, och tydligast var förändringen bland männen i åldersgruppen 60 till 64 år.

Läs mer: Här är de flesta över 65

Att de med längre utbildning har ett högre deltagande i arbetskraften är välbekant. De har oftare starkare ekonomiska incitament och bättre arbetsförhållande än lågutbildade. Även här syns en tydlig utveckling mot att en allt större andel har gått treårigt gymnasium eller högskola.

Ytterligare en faktor som kan ha haft betydelse är de striktare regler som undan för undan införts för sjukersättningen, det som tidigare kallades förtidspension. Forskarna konstaterar att den markanta nedgången i nya sjukersättningar tyder på att reformerna minskade inträdet till sjukersättningen.

Läs mer: Svårare att få sjukpenning och sjukersättning

Andra faktorer som kan ha spelat in för att få äldre att jobba längre är jobbskatteavdraget för äldre som, enligt forskarna, ”förefaller ha haft ett visst inflytande”, och den stora pensionsreformen mot slutet av 1990-talet.

Däremot hittar forskarna inget stöd för att förändringarna är kopplade till förbättringar i arbetsmiljön. Dessa förändringar skedde tidigare, under en tid när arbetskraftsdeltagandet bland de äldre sjönk. Forskarna har även svårt att se en direkt effekt av att rätten till att arbeta till 67 år infördes.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Bistrare tider väntar - särskilt för kvinnor

  Det är sannolikt att Sverige går in i en lågkonjunktur någon gång under nästa mandatperiod. Det menar Unionen i sin konjunkturrapport.
  - Politikerna behöver se till att det blir enklare att vidareutbilda sig nu, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

 • Läs även...

  Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

  Snart kan anställda få rätt att jobba kvar tills de fyller 69. En nödvändig förändring, anser Unionen, som dock anser att det krävs satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling om höjd pensionsålder ska kunna bli verklighet.

 • Läs även...

  Lättare byta jobb med nytt komvux

  Minst utbildning ska inte längre ge förtur till komvux. I stället ska störst behov prioriteras. Det föreslår en ny utredning. Målet är bland annat att öka möjligheten att byta yrke.

 • Läs även...

  Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

  Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

 • Läs även...

  Du är passé vid 43

  Inbillar du dig att du är het på arbetsmarknaden för att du ännu inte fyllt 55? Tänk om – redan vid 43 är du passé och sållas bort av arbetsgivare, enligt ny forskning.

 • Läs även...

  Tieto + Evry = TietoEvry

  Nu står det klart att IT-företagen Evry och Tieto ämnar slå sina påsar ihop, om affären får grönt ljus från konkurrensverken i de nordiska länderna. Ordföranden på Unionens riksklubb på Evry tror att sammanslagningen kan bli bra för företagen.

 • Läs även...

  Störst löneskillnad i privat sektor

  Löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets årliga rapport. Skillnaden är dock stor mellan olika sektorer och allra störst är den oförklarade löneskillnaden bland tjänstemän i privat sektor.

 • Läs även...

  Förändringar väntar på pressat SAS

  650 miljoner kronor. Så mycket kostade pilotstrejken SAS enligt den kvartalsrapport som presenterades i dag. Totalt gick flygbolaget back med 1,2 miljarder det andra kvartalet, vilket enligt SAS-chefen kommer leda till förändringar i verksamheten.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.