Annons
Annons

Bättre villkor för utstationerade

Publicerad 13 augusti 2014, kl 09:39

Unionen har tagit fram ett avtal som ska trygga villkor för anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige. Utstationeringsavtalet är det första på tjänstemannasidan.

I och med Laval-domen infördes vissa ändringar i utstationeringslagen. Det innebar bland annat att fackens möjligheter att konflikta med utländska arbetsgivare som tillfälligt är verksamma i Sverige kom att begränsas. Till exempel är det inte tillåtet att kräva mer än minimilön även om de verkliga lönerna i branschen är högre.  

Enligt lagen måste fackförbunden också lämna in de avtal de är beredda att ta strid för till Arbetsmiljöverket. IF Metall var först på banan för några år sedan och följdes av Seko och Kommunal. I juli lämnade även Unionen in ett bantat avtal till myndigheten och vann racet bland tjänstemannaförbunden.

- Vi har skrivit ett avtal som bygger på Teknikavtalet och som kommer att kunna tillämpas för utstationerade arbetstagare på det området, säger Malin Wulkan, som är förbundsjurist på Unionen.

Avtalet innebär en reglering av löner och allmänna villkor. Bland annat slår man fast att varje arbetstagare ska ha en individuellt bestämd lön men en minimilön på minst 21 000 kronor per månad om han eller hon är under 25 år. Och högre om man är äldre. I avtalet regleras även semester, övertidskompensation, resekostnader och logi, arbetsmiljö och arbetstid.

Att det tagit så lång tid att lämna in ett utstationeringsavtal beror på flera saker. Dels är det känsligt att förhandla om minimivillkor ur ett fackligt perspektiv, dels är det svårt att tillämpa Laval-tänket på ett tjänstemannaavtal.

- Våra löneavtal bygger ju på individuell lönesättning. De traditionella arbetaravtalen med fasta löner och villkor har varit svåra att översätta. Sedan har utstationering än så länge inte varit så frekvent förekommande på tjänstemannasidan till skillnad från exempelvis bygg- och anläggningsbranschen på LO-sidan, säger Malin Wulkan.

Än är det inget företag som tecknat utstationeringsavtalet med Unionen. Och enligt Malin Wulkan kan det dröja.

- Så vitt vi känner till är det inte en stor fråga bland tjänstemännen. Men det kan komma att bli och då är vi förberedda.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Äldre får rätt att plugga längre

  Senast 2022 ska även äldre, upp till 60 år, kunna plugga med studiemedel enligt regeringens förslag i höstbudgeten. Bra, men inte nog, anser Unionen som också vill se ett höjt bidrag.

 • Läs även...

  Facket röstade mot aktieutdelning

  Att rösta för aktieutdelning på 3,8 miljarder samtidigt som företaget har krisberedskap och behöver spara är provocerande. Det menar ordföranden i Unionenklubben på Sandvik, som röstade mot förslaget.

 • Läs även...

  Konflikten på ABB löst

  I fredags löstes tvisten där facken på ABB krävt arbetsgivaren på en miljard kronor i skadestånd för brott mot mbl (medbestämmandelagen). Hur mycket det kostat bolaget är dock okänt eftersom uppgörelsen är sekretessbelagd.

 • Läs även...

  Svårare att göra ett bra jobb under krisen

  Hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att det blivit svårare att göra ett bra jobb under coronapandemin. Många hemmajobbare har även problem med arbetsmiljön och tycker att de har för lite kontakt med kollegorna.

 • Läs även...

  Fackens krav: Minst 530 kronor högre lön

  Under fredagen bytte fack och arbetsgivare krav inför avtalsrörelsen. Som vanligt står parterna långt ifrån varandra. Inte minst vad gäller löneökningarna där facken kräver 3,0 procent medan arbetsgivarna vill se låga, eller inga löneökningar alls.

 • Läs även...

  Reklamares övertid granskas

  Nu inleder Arbetsmiljöverket en granskning av hur arbetstidslagen, som bland annat reglerar övertid och dygnsvila, följs inom reklambranschen. Det sedan arbetsmiljöinspektörerna hittat allvarliga brister i IT-branschen.

 • Läs även...

  Spelföretaget Zoink fick avtal efter fem år

  Kollektivavtal är sällsynt i dataspelsbranschen. Ett undantag är Zoink i Göteborg som lyckats få avtal – efter fem års kamp. Den nybildade klubben hoppas nu att fler ska följa efter.

 • Läs även...

  Fortsatt facklig strid på säkerhetsföretag

  Är de anställda på ett larmföretag tjänstemän eller arbetare? Frågan vållar strid mellan Unionen och Elektrikerförbundet och ändras inte av att Elektrikerförbundet nu tecknat kollektivavtal med det säkerhetsföretag där Unionen har avtal.

 • Läs även...

  Hockeydamerna får kollektivavtal

  Alla spelare i högsta ligan kommer från och med oktober att kunna få ersättning om de skadar sig på isen. Damhockeyn har fått ett historiskt kollektivavtal på plats.