Annons
Annons
 • En av fyra tycker att det känns rätt att skåla i mousserande vin på arbetstid när det går bra på jobbet, enligt IQ:s undersökning. Foto: Hans Punz / AP

Bubbel på jobbet får tummen upp av fler

Publicerad 1 april 2014, kl 14:21

Att dricka sig full på personalfesten är inte okej enligt allt fler av oss. Däremot har vi blivit mer toleranta till ett vardagsdrickande, som att fira framgångar på jobbet med lite bubbel, visar en rapport.

En slutsats som dras i rapporten, som baseras på undersökningar om våra attityder till alkohol, är att vi både vad gäller arbetslivet och privatlivet blivit allt mer negativa till att någon dricker sig berusad.

2010 tyckte exempelvis 38 procent av de tillfrågade att det var fel att någon gång emellanåt bli berusad på en firmafest medan det 2013 var 54 procent som tyckte så.

Däremot ser vi allt mer positivt på att dricka mindre mängder alkohol i vardagliga situationer. Som att dricka några öl vid en afterwork eller ta några glas vin när vi träffar en vän på fritiden. 2010 tyckte 21 procent att det kändes rätt att skåla i mousserande vin på arbetstid när det går bra på jobbet medan 25 procent hade den inställningen 2013.

- Att dricka sig berusad är i dag allt mindre socialt accepterat. Men vi ser också att vardagskonsumtionen har ökat och blivit allt mer normaliserat och risken med det är att vi långsamt dricker oss in i ett beroende, säger Magnus Jäderskog, vd för företaget IQ som står bakom rapporten.

I rapporten påpekas att det främst är de yngre som blivit mer kritiska till att dricka sig berusade. Ändå är det fortfarande de yngre som är mest tillåtande till att någon blir full på firmafesten. Bland de äldre syns inte någon tydlig förändring vare sig när det gäller den egna konsumtionen eller attityden.

Men när det gäller att dricka mindre mängder med alkohol i vardagliga situationer är det de yngre, och då framför allt unga män, som har den mest tillåtande attityden. Bland kvinnor, liksom bland högutbildade av båda könen finns en mer återhållsam attityd. Vilken inkomst man har spelar däremot ingen större roll för vilken inställning man har till alkohol.

Fotnot:
IQ, är ett dotterbolag till Systembolaget, med uppgift ”att verka för en smartare syn på alkoholen”.  Sedan 2010 gör man årligen en undersökning bland svenskar i åldern 16 år och äldre med hjälp av Novus. Den aktuella rapporten; IQs Alkoholindex 2010–2013, bygger alltså på svar från fem undersökningar med sammanlagt 8 000 personer.

Så ser cheferna på alkohol

Av en undersökning som kommer att presenteras i nästa nummer Unionens chefstidning Position i maj framgår bland annat att:

 • Två av tre chefer har funderat på om en medarbetare dricker för mycket
 • Fyra av tio säger det har hänt att det luktat alkohol på arbetsplatsen
 • Var tredje chef svarar att någon på arbetsplatsen visat tecken på alkoholmissbruk
Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Hur vet jag att kollegan dricker för mycket?

  Andelen samtal till Alna, experter på skadligt bruk i arbetslivet, ökade med 30 procent under coronavåren. Alna misstänker att samtalen kommer fortsätta stiga under hösten på grund av ökat hemarbete.

 • Läs även...

  Reklamares övertid granskas

  Nu inleder Arbetsmiljöverket en granskning av hur arbetstidslagen, som bland annat reglerar övertid och dygnsvila, följs inom reklambranschen. Det sedan arbetsmiljöinspektörerna hittat allvarliga brister i IT-branschen.