Annons
Annons
  • Tanken med checklistan är att skapa ett konkret stöd för chefer, arbetsmiljöombud och fackliga företrädare. Foto: Colourbox

Checklista ska motverka sexuella trakasserier

Publicerad 30 oktober 2018, kl 13:17

Många arbetsgivare vill förebygga sexuella trakasserier. Men få vet hur de ska gå till väga. Nu presenterar Prevent en checklista som ska bli ett verktyg för att hantera problemen.

I kölvattnet efter metoo har det blivit stort fokus på förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på landets arbetsplatser. Efterfrågan på konkreta tips på hur man bäst går till väga har varit stort. Därför har Prevent, facken och arbetsgivarnas gemensamma arbetsmiljöorganisation, mu tagit fram en checklista för att det ska bli enkelt att göra rätt.

– Det är kul att det finns ett så stort engagemang kring de här frågorna och därför vill vi göra det enklare att jobba med dem. Arbetsgivare har redan mycket de ska hålla koll på, vår ambition är att få dem att jobba med det här samtidigt som det övriga systematiska arbetsmiljöarbetet, säger projektledaren Lisa Rönnbäck på Prevent.

Prevents material innehåller exempel på policy, kontrollrutiner och en medarbetarenkät som ska ta tempen på arbetsplatsen. Tanken med checklistan är att skapa ett konkret stöd för chefer, arbetsmiljöombud och fackliga företrädare. Att hjälpa dem att följa lagar och föreskrifter och få uppslag kring hur verksamheten kan arbeta med att minska riskerna.

– Det handlar om att få upp frågorna på bordet och visa att arbetsgivarna faktiskt har ett ansvar att jobba med det här.

Hur är checklistan tänkt att användas?
– Att man jobbar med den som med andra skyddsronder, alltså att arbetsgivare och fackliga företrädare en gång om året går igenom om verksamheten har det man behöver på plats. Vi vill att checklistan ska användas förebyggande, men det är också ett bra sätt att ta avstamp i om det inträffat något på arbetsplatsen, säger Lisa Rönnbäck

Om checklistan

Checklistan mot sexuella trakasserier har Prevent tagit fram tillsammans med representanter för Industriarbetsgivarna, Teaterförbundet och Kommunal.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]