• Chefen på bärgningsfirman vägrade köra bärgningsbil under sin uppsägningstid. Foto: Claudio Bresciani/TT

Chef vägrade köra bärgningsbil – fick sparken

Publicerad 13 juni 2019, kl 13:50

Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

Hur långt sträcker sig egentligen en arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet? Kan man bli beordrad att utföra vilka arbetsuppgifter som helst? Rättsprincipen som växt fram innebär att arbetsgivare kan omplacera så länge det faller inom ramen för medarbetarens anställningsavtal.

Unionen driver just nu en tvist där frågan om vad man egentligen måste tåla som anställd ställs på sin spets. Det handlar om en medlem som arbetade som hög chef och som plötsligt fick order om att han i stället skulle köra bärgningsbil. Förbundet jämställer bolagets agerande med ett avsked.

– Vår medlem var koncerndriftchef och utförde kontorsarbete. Vi menar att han blivit avskedad genom att man sagt att han ska arbeta som bilbärgningschaufför. Vår uppfattning är att de arbetsuppgifterna inte ryms inom hans anställningsavtal, säger Filip Vujcic, förbundsjurist på Unionen, som har hand om ärendet.

Det var i mitten av mars som koncerndriftchefen blev kallade till ett möte med sina chefer. Där blev han muntligen uppsagd från sin tjänst på grund av ”pengabrist”. Ledningen förklarade att han skulle få köra bärgningsbil under sin sex månader långa uppsägningstid. Driftchefen förklarade att det inte ingick i hans arbetsbeskrivning och att han dessutom inte kunde utföra den typen av uppgifter på grund av medicinska skäl.

Kort därpå blev driftchefen uppmanad att lämna tillbaka dator, nycklar och andra arbetsredskap. Enligt mannen hade företagsledningen inga invändningar mot att han tog ut semester i väntan på att förhandlingarna med Unionen skulle äga rum tre veckor senare.

Men det skulle visa sig att arbetsgivaren hade en annan bild. Under den fackliga förhandlingen hävdade företaget att driftchefen hade arbetsvägrat eftersom han varit olovligen frånvarande de senaste veckorna och att han därmed avslutat sin anställning på eget bevåg.

Enligt Unionen har företagets representanter flera gånger uttryckt att de förväntat sig att driftchefen skulle säga upp sig själv.

– Arbetsgivaren ger ett händelseförlopp som är lite motsägelsefullt. De säger att vår medlem har sagt upp sig själv men samtidigt att han kommer att bli avskedad om han inte säger upp sig själv, säger Filip Vujcic.

Att företaget påkallat en arbetsbristförhandling tidsmässigt efter att de påstår att driftchefen har sagt upp sig själv är märkligt, enligt Unionen.

– En arbetsgivare måste vara aktiv om någon är olovligt frånvarande, det normala är att man ger en varning om arbetsvägran men någon sådan har inte kommit. Det tyder på en efterhandskonstruktion från bolagets sida.

Två dagar efter den lokala förhandlingen åkte mannen till företaget för att överlämna ett läkarintyg som slog fast att han av medicinska skäl inte kunde jobba som bilbärgningschaufför. När han kom in på kontoret konstaterade hans chef att han var avskedad på grund av arbetsvägran. Han blev därefter avvisad från arbetsplatsen.

– Vi anser att det vid detta tillfälle sker en ny skadegörande handling. Och om medlemmen inte avskedades vid första tillfället i mars så blir han i vart fall avskedad nu, säger Filip Vujcic.

Unionen kallade till förhandling men bolaget svarade att man ansåg att man redan fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Nu har förbundet stämt företaget på 150 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd, las.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Las-förslag: Skyldighet att utbilda anställda

  Fler undantag från turordningslistan och lättare att säga upp den som missköter sitt jobb. Det är två av förslagen i las-utredningen. Utredaren vill också att arbetsgivare som inte erbjuder kompetensutveckling ska betala skadestånd.

 • Läs även...

  Unionen hoppas på egen uppgörelse om las

  Det blir betydligt lättare att säga upp anställda om las ändras på det sätt som utredaren föreslår. Utredningen får skarp kritik av Vänsterpartiet och flera fackförbund. Unionen hoppas fortfarande att parterna ska hitta en egen lösning – men inte till vilket pris som helst.

 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.