• Hur gammal chefen är påverkar ledarskapet mer än om chefen är man eller kvinna. Foto: Colourbox

Chefens ålder påverkar mer än kön

Publicerad 8 mars 2017, kl 09:02

Vilken slags chef du har eller är beror främst på chefens ålder. Om en chef är en man eller kvinna spelar mindre roll. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Enligt studien, i vilken svar från nära 7 000 chefsaspiranter har analyserats* - finns inga könsskillnader när det gäller ledaregenskaper som viljestyrka, instämmande framtoning, uthållighet, humörjämvikt, motståndskraft, öppenhet och initiativförmåga. Däremot är män mer benägna att ta risker.

Men denna egenskap minskar med åldern, oberoende av om chefen är en man eller kvinna. Och enligt studien har åldern – och inte könet - störst betydelse för vilken egenskaper en chef har.

Läs mer: Myt med kvinnligt ledarskap

När hon eller han blir äldre minskar också uthålligheten, initiativförmågan och viljestyrkan. I stället ökar egenskaperna jämvikt i humöret och öppenhet. Med åldern ökar också viljan för teamwork och att utveckla alla i arbetsgruppen.

Hur ser då den ideala arbetsplatsen ut vad gäller valet av chefer?

– Man ska gärna ha balans mellan män och kvinnor, unga och äldre, eftersom vi behöver många olika attribut på arbetsplatsen, säger Trevor Archer, senior professor i biologisk psykologi vid Göteborgs universitet.

– I vissa situationer behöver man unga förmågor som är individinriktade, som sätter sig själva först och som man kan sätta etiketten högrisk på. Men som ändå får saker att gå snabbt. Men då behövs också en äldre chef som kan ifrågasätta det. Då blir företagen mest framgångsrika.

*I studien har svaren från 6 789 chefskandidater som har gjort det arbetspsykologiska personlighetstestet Jobmatch Talent analyserats.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Två i veckan dör av mobbning

  Utfryst, ignorerad, trakasserad. Varje dag utsätts 100 000 människor för mobbning på sina arbetsplatser. Den grymma behandlingen ger mardrömmar, stress och depressioner – och leder i värsta fall till självmord.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.