Annons
Annons
 • Hur gammal chefen är påverkar ledarskapet mer än om chefen är man eller kvinna. Foto: Colourbox

Chefens ålder påverkar mer än kön

Publicerad 8 mars 2017, kl 09:02

Vilken slags chef du har eller är beror främst på chefens ålder. Om en chef är en man eller kvinna spelar mindre roll. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Enligt studien, i vilken svar från nära 7 000 chefsaspiranter har analyserats* - finns inga könsskillnader när det gäller ledaregenskaper som viljestyrka, instämmande framtoning, uthållighet, humörjämvikt, motståndskraft, öppenhet och initiativförmåga. Däremot är män mer benägna att ta risker.

Men denna egenskap minskar med åldern, oberoende av om chefen är en man eller kvinna. Och enligt studien har åldern – och inte könet - störst betydelse för vilken egenskaper en chef har.

Läs mer: Myt med kvinnligt ledarskap

När hon eller han blir äldre minskar också uthålligheten, initiativförmågan och viljestyrkan. I stället ökar egenskaperna jämvikt i humöret och öppenhet. Med åldern ökar också viljan för teamwork och att utveckla alla i arbetsgruppen.

Hur ser då den ideala arbetsplatsen ut vad gäller valet av chefer?

– Man ska gärna ha balans mellan män och kvinnor, unga och äldre, eftersom vi behöver många olika attribut på arbetsplatsen, säger Trevor Archer, senior professor i biologisk psykologi vid Göteborgs universitet.

– I vissa situationer behöver man unga förmågor som är individinriktade, som sätter sig själva först och som man kan sätta etiketten högrisk på. Men som ändå får saker att gå snabbt. Men då behövs också en äldre chef som kan ifrågasätta det. Då blir företagen mest framgångsrika.

*I studien har svaren från 6 789 chefskandidater som har gjort det arbetspsykologiska personlighetstestet Jobmatch Talent analyserats.

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  De mobbades röst

  Kollegas reportage om mobbning i arbetslivet har väckt många reaktioner. Här är några läsares erfarenheter.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Så minskar ni stressen på jobbet

  Det behöver inte vara så svårt att förbättra arbetsmiljön. Med hjälp av en kortare utbildning minskade stressen på Volvo i Eskilstuna markant. Förutsättningen är att alla på företaget är delaktiga i arbetet.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.

 • Läs även...

  Så har MeToo påverkat Unionens arbete

  MeToo har inneburit en rejäl boost för Unionens jämställdhetsarbete och kommer att få varaktig effekt. Det menar Lina Andersson, utredare på Unionen.