Annons
 • Foto: Colourbox

Chefers höga arbetsbelastning missas

Publicerad 27 september 2018, kl 09:35

Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 personer i ledande ställning. Resultatet visade att många chefer är stressade av hög arbetsbelastning och krav på att leverera resultat. Blir någon i gruppen sjuk eller slutar tar rekryteringen av nya medarbetare mycket tid och situationen får ofta lösas med befintliga resurser.

Trots problemens omfattning visar Arbetsmiljöverkets tillsyn att arbetsgivarna saknar rutiner för att följa upp chefernas situation, nästan samtliga inspekterade arbetsplatser fick krav på att åtgärda brister.

Den treåriga tillsynsinsatsen gällde chefer inom vård och omsorg men bristerna i chefernas arbetsmiljö är ett bekymmer över hela arbetsmarknaden, enligt Unionen.

– Resultatet stämmer överens med situationen för chefer i privat sektor. En undersökning från Unionen visar att cheferna upplever utmaningar med att hinna med – och ofta finns det ett tydligt samband med antalet möten man har per dag, säger Robert Boronkay, ansvarig för Unionen chef.

Just mellanchefer är extra utsatta och tampas med särskilda utmaningar. De får direktiv från sina chefer som de måste driva igenom hos sina underställda. Det kan leda till motstridiga lojaliteter och krav från de olika grupperna, vilket i sin tur kan leda till konflikter och i förlängningen ohälsa. En studie från Columbia University och University of Toronto konstaterar att mellanchefer oftare lider av depression och ångest än anställda som befann sig högre upp eller lägre ner i hierarkin.

Enligt Unionens undersökning anser två av tre chefer att möten de deltar i är onödiga, var tredje tycker inte att de har tid eller resurser för att skapa en bra arbetsmiljö, och hälften har ibland eller ofta ”söndagsångest”. Men det finns ljusglimtar:

– Det kan låta som att cheferna är väldigt missnöjda – men det är inte så enkelt. Rollen ger möjlighet till frihet och påverkan som gör att sex av tio chefer ändå upplever att de just nu har sitt drömjobb, säger Robert Boronkay.

Arbetsmiljöverket efterlyser en ordentlig introduktion för chefer som börjar på en arbetsplats eller för dem som kommer tillbaka efter en längre föräldraledighet. Myndigheten pekar också på behovet av att inkludera chefernas egen arbetsmiljö i skyddsronderna. Det är sällan som någon tittar på deras fysiska eller organisatoriska arbetsmiljö såsom arbetsrum, skrivbord, belysning eller arbetsbelastning.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Många unga mår dåligt på jobbet

  Många mår dåligt när de går till jobbet. Störst är problemet bland yngre. Ingen vet exakt vad det beror på, men stressigare arbetsplatser kan vara en förklaring.

 • Läs även...

  Många vill slippa vobba

  Under februari är rekordmånga hemma och tar hand om sjuka barn. En stor del av tjänstemännen arbetar samtidigt – trots att många helst skulle slippa.

 • Läs även...

  Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till sjukskrivning

  Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän är psykisk ohälsa.
  Och många unga stressar så mycket att deras hälsa är i fara.
  – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

 • Läs även...

  Brister i arbetsmiljön för inhyrd personal

  Det finns brister i arbetsmiljöarbetet för bemanningsanställda. Tre av fyra arbetsställen måste åtgärda problem efter Arbetsmiljöverkets riktade inspektioner.

 • Läs även...

  Företag struntar i att granska orättvisa löner

  En fjärdedel av företagen gör inte någon lönekartläggning – trots att de därmed bryter mot lagen. Det visar en ny undersökning från Unionen.

 • Läs även...

  Så har MeToo påverkat Unionens arbete

  MeToo har inneburit en rejäl boost för Unionens jämställdhetsarbete och kommer att få varaktig effekt. Det menar Lina Andersson, utredare på Unionen.

 • Läs även...

  Alla har en del i mobbning på jobbet

  De flesta av oss skulle nog svara nej på frågan om vi någon gång mobbat en kollega. Men alla på en arbetsplats är potentiella deltagare i en mobbningsprocess.

 • Läs även...

  Varför blir chefer destruktiva?

  Alla usla chefer är inte psykopater från början. En del blir monsterchefer på grund av sin arbetsmiljö. Nu ska forskare luska ut hur man kan förhindra ledare från att hänge sig åt maktfullkomlighet och destruktivt beteende.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.