Annons

Två av tre chefer lider brist på feedback

Publicerad 1 oktober 2013, kl 09:10

Endast var tredje chef tycker sig få tillräcklig återkoppling från sin närmaste chef. De får oftare feedback från sina medarbetare.

I Positions läsarpanel svarar 28 procent att de får feedback av sin närmaste chef varje vecka. Något fler (31 procent) får det varje månad, medan övriga mer sällan (se grafik). Stockholmarnas och de äldre chefernas svar är lite mer positiva.

Andelen som tycker att de får "tillräcklig" feedback är ungefär lika liten (29 procent) som de som får det varje vecka från närmaste chef. Det är ganska uppenbart att de flesta är inte nöjda med att chefen återkopplar en gång i månaden eller halvåret.

Chefernas feedback är oftast inte värt namnet. I de flesta fall (57 procent) är det bara allmänt beröm som "bra jobbat". En av fyra brukar få mer konkret beröm, och en av fyra får detaljerad feedback ("det här gjorde du bra, medan det där kan bli bättre").

En av tio svarar att det mest är kritik.

Det är faktiskt fler som får feedback "underifrån".  Nästan hälften (45 procent) får feedback från sina medarbetare varje vecka, 27 procent får det varje månad.

Så många som 85 procent säger att de brukar be sina medarbetare om kritisk feedback.

På frågan om hur de påverkas erkänner 9 procent att de hamnar ofta i försvarsposition.  59 procent svarar att de tar till sig "konstruktiv" kritik. 29 procent uppger att de "gladeligen" tar emot all form av feedback.

Att de flesta chefer saknar feedback betyder inte att de är så mycket bättre själva. Knappt hälften ger konkret feedback till sin chef minst en gång i månaden.

Och det finns uppenbarligen en del att förbättra även vad gäller återkoppling till medarbetarna. Fyra av tio säger att de ger feedback varje vecka och nästan lika många gör det varje månad. Det är bra, men var fjärde chef ger återkoppling högst två gånger per år.

Det är inte medarbetarna nöjda med. Sex av tio tror att deras medarbetare skulle vilja ha mer feedback. Bara två av tio tror att deras medarbetare får tillräckligt, lika många vet inte.

Så varför är så många dåliga på att ge kontinuerlig feedback. Sju av tio skyller på tidsbrist, ännu fler bland de yngre.  De äldre cheferna och i synnerhet de i Stockholm verkar lite bättre på feedback.

Fotnot: 899 privatanställda chefer svarade på enkäten. Resultatet har behandlats av Novus, för att vara statistiskt representativa för Unionens chefsmedlemmar med avseende på kön, ålder och religion.

Fakta

Läs boken Motivera genom feedback av Stephanie König (Exec)

Kommentarer

Array

Array

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2013-10-22. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Svårare att få jobb för uppsagda

  Fler varsel och stigande arbetslöshet. Nya siffror från Arbetsförmedlingen indikerar bistra tider på arbetsmarknaden. Men Unionens medlemmar tycks än så länge förskonade.

 • Läs även...

  Få tar ut all a-kassa

  Förra året var det bara 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan. Det visar ny statistisk från Sveriges a-kassor. Sammanlagt var det 232 000 personer som fick ersättning 2018.

 • Läs även...

  Ryanair stänger ned på Skavsta

  Ryanair stänger ned sin bas på Skavsta flygplats. Orsaken är leveransförseningar av nya flygplan.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.