Annons
Annons

Två av tre chefer lider brist på feedback

Publicerad 1 oktober 2013, kl 09:10

Endast var tredje chef tycker sig få tillräcklig återkoppling från sin närmaste chef. De får oftare feedback från sina medarbetare.

I Positions läsarpanel svarar 28 procent att de får feedback av sin närmaste chef varje vecka. Något fler (31 procent) får det varje månad, medan övriga mer sällan (se grafik). Stockholmarnas och de äldre chefernas svar är lite mer positiva.

Andelen som tycker att de får "tillräcklig" feedback är ungefär lika liten (29 procent) som de som får det varje vecka från närmaste chef. Det är ganska uppenbart att de flesta är inte nöjda med att chefen återkopplar en gång i månaden eller halvåret.

Chefernas feedback är oftast inte värt namnet. I de flesta fall (57 procent) är det bara allmänt beröm som "bra jobbat". En av fyra brukar få mer konkret beröm, och en av fyra får detaljerad feedback ("det här gjorde du bra, medan det där kan bli bättre").

En av tio svarar att det mest är kritik.

Det är faktiskt fler som får feedback "underifrån".  Nästan hälften (45 procent) får feedback från sina medarbetare varje vecka, 27 procent får det varje månad.

Så många som 85 procent säger att de brukar be sina medarbetare om kritisk feedback.

På frågan om hur de påverkas erkänner 9 procent att de hamnar ofta i försvarsposition.  59 procent svarar att de tar till sig "konstruktiv" kritik. 29 procent uppger att de "gladeligen" tar emot all form av feedback.

Att de flesta chefer saknar feedback betyder inte att de är så mycket bättre själva. Knappt hälften ger konkret feedback till sin chef minst en gång i månaden.

Och det finns uppenbarligen en del att förbättra även vad gäller återkoppling till medarbetarna. Fyra av tio säger att de ger feedback varje vecka och nästan lika många gör det varje månad. Det är bra, men var fjärde chef ger återkoppling högst två gånger per år.

Det är inte medarbetarna nöjda med. Sex av tio tror att deras medarbetare skulle vilja ha mer feedback. Bara två av tio tror att deras medarbetare får tillräckligt, lika många vet inte.

Så varför är så många dåliga på att ge kontinuerlig feedback. Sju av tio skyller på tidsbrist, ännu fler bland de yngre.  De äldre cheferna och i synnerhet de i Stockholm verkar lite bättre på feedback.

Fotnot: 899 privatanställda chefer svarade på enkäten. Resultatet har behandlats av Novus, för att vara statistiskt representativa för Unionens chefsmedlemmar med avseende på kön, ålder och religion.

Fakta

Läs boken Motivera genom feedback av Stephanie König (Exec)

Kommentarer

Array

Array

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2013-10-22. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Fullt möjligt att förhindra mobbning

  Det behöver inte vara svårt att förhindra mobbning. När medarbetarna får vara med och upptäcka problem går det att göra något åt dem.

 • Läs även...

  De mobbades röst

  Kollegas reportage om mobbning i arbetslivet har väckt många reaktioner. Här är några läsares erfarenheter.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.