Annons
Annons

Hårt arbetsklimat ger färre arbetsskadeanmälningar

Publicerad 25 februari 2014, kl 15:53

Antalet arbetsskadeanmälningar har minskat drastiskt de senaste tio åren och facken driver rekordfå rättsliga försäkringsärenden, skriver Arbetet. En konsekvens av en tuffare arbetsmarknad anser LO-TCO Rättsskydd.

Förra året anmälde fackförbunden 1 045 fall till LO-TCO Rättsskydd, en minskning på 16 procent jämfört med året innan, enligt Arbetet. Allra mest har arbetssjukdomsfallen minskat. Från att domstolarna prövade 12 000 ärenden gällande belastningsskador år 2005 var det bara en tiondel, 1 200 fall, år 2012.

LO-TCO Rättsskydd driver en kampanj där man träffat fackförbundsföreträdare inom LO, TCO och Saco för att kartlägga varför anmälningarna minskar. Enligt Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, beror minskningen bland annat på att många känner en uppgivenhet inför att anmäla arbetsskador eftersom man inte tror att det går att vinna, en bild som han menar är överdriven. Förutom det beror minskningen på att det blivit ett hårdare arbetsklimat och en hårdare stämning på arbetsplatserna.

- Det är inte populärt att gå till arbetsgivaren och anmäla en arbetsskada. Det har det väl i och för sig aldrig varit, men det har blivit en tuffare situation på arbetsmarknaden, säger Claes Jansson.

Enligt fackliga företrädare som LO-TCO Rättsskydd varit i kontakt med, finns det inom industrin ett system där man sett få antal anmälda skador som ett bevis för att arbetsgivaren och arbetsplatsen är bra. Claes Jansson tror visserligen att det har haft ett vällovligt syfte för att ha koll på arbetsmiljön, men att det fått andra biverkningar.

- Folk vågar inte anmäla de skador som finns, för då blir statistiken dålig och man kanske missar någon bonus eller någon annan trevlighetsgrej, säger han.

Att antalet anmälningar minskat på grund av att arbetsmiljön de facto blivit bättre tror Jansson inte på.

- Arbetsmiljöverket menade det för ett par år sedan, men det skrattar fackförbundsföreträdarna faktiskt lite hånfullt åt. Arbetsmiljön har definitivt inte blivit bättre, utan det har blivit en förskjutning mot mer stress.

Den ökade stressen gäller inte minst i bemanningsbranschen där få är tillsvidareanställda. Att många har tidsbegränsade anställningar gör enligt Claes Jansson att man kanske inte vill visa sig skröplig genom att anmäla en arbetsskada och därmed riskera att visstidsanställningen inte förlängs.

För att komma till rätta med obenägenheten att anmäla arbetsskador anser Claes Jansson att facken måste bli bättre på att hjälpa sina medlemmar. Problematiken ligger till stor del i okunskap, såväl hos medarbetare som hos arbetsgivare, om hur arbetsskadeförsäkringen fungerar. Många vet varken hur man ska skriva en anmälan eller till vem man ska lämna in den.

- Man baxnar ibland över den okunskap som finns. Folk vet inte ens om att det finns en arbetsskadeförsäkring. Även fackliga företrädare har oerhört grumliga uppfattningar om hur arbetsskadeförsäkringen eller socialförsäkringen fungerar. Det är ett komplicerat system som inte är helt lätt att ha koll på, säger Claes Jansson.

Enligt Arbetet var Kommunal det fackförbund som drev flest fall försäkringsärenden förra året, 223 stycken. Unionen hamnade på tredjeplats efter tvåan Handels, som drev färre än hälften så många som Kommunal.

Kommentarer

Försäkringskassan har blivit allt bättre på att hjälpa de försäkrade att identifiera skadliga faktorer i arbetet. Detta har lett till att en bra bit över hälften av alla som får sina besvär prövade också får sin skada godkänd varvid inkomstförlusten täcks med så kallad livränta. Problemet är att allt färre söker. Försäkringskassan så väl som facken och arbetsgivarna måste bli bättre att informera om denna försäkring.

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-03-18. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

 • Läs även...

  Fick rätt mot a-kassan – får 170 000 kronor

  Anna Ludvigsson blev avstängd från a-kassan, krävdes på återbetalning och kunde inte betala sin hyra. Efter insats från facket backar a-kassan och betalar de 170 000 kronor i ersättning som Anna annars skulle gått miste om. 

 • Läs även...

  Två miljoner till Unionens medlemmar

  Drygt två miljoner kronor fick Unionens medlemmar i ersättning efter rättsprocesser som drivits av LO-TCO Rättsskydd 2019. Unionen var också ett av de TCO-förbund som Rättsskyddet drev flest processer åt i Arbetsdomstolen.

 • Läs även...

  Sjukskriven fick rätt mot Försäkringskassan

  En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.

 • Läs även...

  Debatt: Du är rättslös utan facket

  Om du inte är med i facket står du i princip rättslös när det krisar på jobbet. Väljer du att stämma företaget på egen hand kan notan bli hundratusentals kronor i rättegångskostnader vid en förlust, skriver unionenmedlemmen Staffan Marklund.

 • Läs även...

  Det vill medlemmarna att Unionen jobbar för

  Minskad arbetstid, online-kontrakt och att de som jobbar hemifrån blir fullt försäkrade. Det är några frågor som medlemmarna tycker att Unionen ska jobba för framöver.

 • Läs även...

  Debatt: Ändra reglerna kring friskvårdsbidraget

  Vi blir sjuka av att sitta och jobba. Skatteverket borde se över hur friskvårdsbidraget får användas för att underlätta för anställda med hemmakontor, skriver Annika D´Este som är huvudskyddsombud på Stampen Media.