Annons
Annons

Vision stänger dörren för SD

Publicerad 4 april 2014, kl 13:22

Fackförbundet Vision tar ställning mot Sverigedemokraterna. Partiet kommer inte att bjudas in till debatter och andra evenemang som förbundet ordnar. Och fackligt förtroendevalda ska inte samtidigt kunna ha uppdrag för SD. Unionen har inga planer på att följa efter.

Visions förbundsstyrelse har beslutat att ta tydlig ställning mot Sverigedemokraterna (SD) som parti. Vid partipolitiska debatter kommer inte SD att bjudas in.

- För oss som fackförbund är det viktigt att argumentera för allas lika värde och mot de grupper som vill dela upp samhället i vi och dem. Sverigedemokraternas politik överensstämmer inte med vår värdegrund, säger Visions ordförande Annika Strandhäll i en kommentar.

Hon säger också att beslutet beror på att förbundet, som organiserar många anställda inom välfärden, ser det som självklart att arbetslivet ska var fritt från diskriminering och intolerans.

Samtidigt säger Annika Strandhäll att ställningstagandet ”självklart” inte innebär att förbundet lägger sig i hur medlemmar röstar eller vilka politiska åsikter de har. Det gör inte heller Unionen som inte vill stänga någon dörr för något parti. Louise Gerdemo Holmgren, presschef på Unionen, säger till Kollega.se att förbundet inte har några synpunkter på partipolitisk aktivitet så länge den inte strider mot Unionens värdegrund om alla människors lika värde.

Att vara aktiv i SD strider inte mot det?

- Nej, vår grundhållning är att vi inte har synpunkter på partitillhörighet eller om någon arbetar för ett parti. Vi respekterar ett demokratiskt val och de partier som nu sitter i riksdagen.

Kan inte partitillhörighet vara en värdering i sig?

- Nej, det är inget vi håller reda på. Vi har ingen åsiktsregistrering. Det finns ingen automatik i att om man gör på ett visst sätt så blir man utesluten.

Finns det någon gräns där, om till exempel ett nazistiskt parti kommer in i riksdagen?

- Ska man vara medlem ska man stå upp för de värderingar som våra stadgar ger uttryck för. Skulle någon agera annorlunda i Unionens namn får det diskuteras i förbundsstyrelsen som ett enskilt fall.

Enligt Louise Gerdemo Holmgren finns inga debatter eller seminarier där samtliga partier ska bjudas in inplanerade. Om företrädare för Unionen har ett möte med ett riksdagsutskott eller har ett seminarium välkomnar man alla partier. Unionen har representanter på plats under Moderaternas rikskonferens under helgen. Louise Gerdemo Holmgren säger att förbundet är på det flesta riksdagspartiers årliga möten. Men inte SD:s.

- Nej, Det finns ingen automatik där heller. Vi gör en prioritering och är på plats där det är relevant att framföra medlemmarnas frågor.

Även Vårdförbundet och ST tar aktivt ställning mot SD.

Kommentarer

Verboten für Schwedendemokraten! Luktar som 30-talet...

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-04-25. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

 • Läs även...

  Kollektivavtal ska bekämpa sextrakasserier

  Facket Vision har tagit fram ett förslag på kollektivavtal mot sexuella trakasserier på jobbet. Unionen följer utvecklingen med intresse och anser att diskrimineringslagen är för luddig.

 • Läs även...

  M och KD vill sänka taket i a-kassan

  Enkäten med riksdagspartierna gjordes före coronakrisen.

  Partierna har helt olika syn på a-kassan. Vissa anser att en låg a-kassa ökar viljan att söka jobb, andra tycker att ersättningen måste höjas för att förbättra tryggheten för dem som drabbas av arbetslöshet.