Annons
Annons
  • I en tidigare publicerad artikel påstod Unionen felaktigt att Bliwa inte hade något avtal med tjänsten "Boka doktorn". Påståendet byggde på ett missförstånd, enligt Martin Wästfelt. Foto: Isabell Höjman/TT

Unionen ser över avtal om privat sjukförsäkring

Publicerad 20 december 2019, kl 17:20

Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön på privata vårdbolag, trots att de inte uppfyller vårdgarantin. Förturen har sannolikt även gällt medlemmar som är försäkrade via Unionen och nu ska förbundet se över avtalet med Bliwa.

Enligt en granskning i Dagens Nyheter har patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gått före kön på nio av tio undersökta privata vårdbolag. Samtidigt har dessa i fyra fall inte klarat att uppfylla vårdgarantin gentemot regionerna.

Medlemmar i Unionen har möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring via bolaget Bliwa. Även Bliwa har använt sig av bokningstjänsten ”Boka doktorn” som kritiseras i granskningen.

Nu lovar Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, att avtalet med Bliwa ska ses över.

– Vi ska reda ut frågan tillsammans med Bliwa. Om bokningstjänsterna agerar på ett sätt som strider mot reglerna finns det anledning att titta på det. Bliwa är ett ömsesidigt bolag utan vinstintresse och vi är en stor kund, så vi känner oss trygga i att vi kommer att få deras uppmärksamhet.

Enligt Martin Wästfelt kommer det ta några månader att reda ut frågan.

Varför ska Unionen erbjuda en privat sjukvårdsförsäkring?
– Vi erbjuder den för att våra medlemmar – den största gruppen är egenföretagare – ska få snabbare vård. Men man ska inte tränga sig före i kön. Försäkringen ska bara användas vid överkapacitet, när landstinget inte har råd att utföra en viss operation. Inför införandet av försäkringen gjorde vi rejäl research och är övertygade om att det finns en överkapacitet. När vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring har alla medlemmar tillgång till den. Om man ska teckna en försäkring individuellt finns risk att man får avslag. Och har man den via arbetsgivaren är man beroende av arbetsgivaren.

Läs mer: Unionens medlemmar erbjuds privat sjukvårdsförsäkring

Martin Wästfelt anser dessutom att regeringen bör utreda frågan för att se över om det finns brister i reglerna i Hälso- och sjukvårdslagen.

I en tidigare publicerad artikel påstod Unionen felaktigt att Bliwa inte hade något avtal med tjänsten "Boka doktorn". Påståendet byggde på ett missförstånd, enligt Martin Wästfelt. 

Vårdgarantin

  • Vårdgarantin innebär bland annat att man som patient har besöksgaranti; en garanti för att få träffa en läkare inom en viss bestämd tid.
  • Vårdgarantin gäller inom den offentliga sjukvården vid vårdcentraler och sjukhus. Den kan också omfatta privata vårdgivare som regionen har tecknat avtal med.
David Österberg
David Österberg
[email protected]

Kommentarer

Enligt min uppfattning är det inte en massa överkapacitet i vården direkt... och privst sjukvårdsförsäkring tecknar man för att få vård snabbare än via den offentliga vården. Att Unionen erbjuder en sådan sjukvårdsförsäkring till Eget-medlemmar är väl ok - en sjukfrånvaro på några månader i väntan på åtgärd kan medföra förlust av alla kunder och nedläggning. Men att ett fackförbund erbjuder det till anställda medlemmar är... förvånande. Och kontroversiellt. Fack bör agera solidariskt. Brister i sjukvården ska minskas genom politisk påverkan, inte genom att erbjuda sina medlemmar att köpa sig snabbare vård. IMHO. (den enda förmildrande omständigheten är att medlemskollektivet inte sponsrar eländet annat än med marknadsföring)

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2020-01-10. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb