Annons
Annons
 • Det finns en risk att arbetsgivare ifrågasätter pappaor som tar ut mer föräldraledighet än normen, enligt Ann-Zofie Duvander, professor i demografi. Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Då ökar risken för skilsmässa

Publicerad 8 maj 2020, kl 14:26

När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Forskare i Sverige, Norge och Island har undersökt hur pappors uttag av föräldraledighet påverkar risken för separation i heterosexuella par. Forskarna tittade på par där pappan inte var föräldraledig alls, par där pappan använde sina reserverade månader och par där pappan tog ut mer än de reserverade månaderna.

Högst risk för separation fanns i familjer där pappan inte tog ut någon föräldraledighet alls.  

– Vi tror att det kan bero på att dessa familjer kanske redan från början är mindre sammanhållna vilket lett till att papporna inte har investerat i tid med sina barn, säger Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms universitet.

Studien visar också att separationsrisken är högre om papporna tar ut mer än sin reserverade del av föräldraledigheten, även om risken inte är lika hög som i par där pappor inte är föräldralediga alls.

– Vi tror att en förklaring till det kan vara att det kan vara slitigt att inte göra som de flesta andra gör. Normen är att papporna tar ut sina reserverade månader. Tar de ut mer ledighet kan det leda till mer diskussioner inom paret om hur ledigheten och om andra uppgifter ska delas. Det finns också en risk att arbetsgivare ifrågasätter de pappor som tar ut mer föräldraledighet än normen, säger Ann-Zofie Duvander.

Tidigare studier har visat att det är bra för kvinnors inkomstutveckling att vara i ett jämställt förhållande. Kan det vara en förklaring till den ökade separationsrisken?
– Det finns två skolor inom samhällsvetenskapen. Enligt den ena minskar separationsrisken när vi är beroende av varandra. Om den ena specialiserar sig på hemarbete och den andra på ekonomiskt arbete blir de beroende av varandra och separationsrisken minskar. Enligt den andra skolan minskar separationsrisken om jämställdheten ökar. Men vi är inte där ännu. Kvinnor arbetar i nästan lika hög utsträckning som männen, men tar fortfarande störst ansvar för hem och barn. Den ojämna fördelningen kan leda till fler separationer. Först när arbetsfördelningen blir jämn kommer separationsrisken att minska.

– Hittills vet vi inte vilken av skolorna som har mest rätt eller om en förklaring kan gälla för alla familjer. Det är inte heller helt lätt att se orsakssambanden och vad som påverkar vad, säger Ann-Zofie Duvander.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

  Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Män bara 20 procent föräldralediga

  Män tar ut 25 procent av föräldrapenningen men bara 20 procent av föräldraledigheten. Det betyder att kvinnor är föräldralediga mer obetald tid, vilket får ekonomiska konsekvenser både i dag och för deras framtida pension.

 • Läs även...

  Lönegapet mellan tjänstemän och arbetare växer

  Tjänstemännens löner fortsätter att dra ifrån arbetarnas. Men lönegapet mellan kvinnor och män minskar, det visar LO:s årliga lönerapport.