Annons
Annons

Dånande tystnad i SVT-huset

Publicerad 30 oktober 2000, kl 12:00

Dånande tystnad i SVT-huset

- Aldrig har det varit så tyst i det här huset som nu. Aldrig förr har facken varit så eniga. Och aldrig har avståndet till företagsledningen varit så stort som nu.

Det säger Tommy Eklund, SIF-klubbordförande på SVT. Förhandlingarna är klara vad gäller bemanningen. Nu väntar fackklubbarna på företagsledningens lista på vilka de vill bli av med. Det är i första hand de äldsta medarbetarna. Personer över 62 år erbjuds avtalspension, försåvitt att deras kompetens kan avvaras.
Mer än en fjärdedel av personalen kan tänka sig att sluta, en hög andel med tanke på att SVT av hävd har låg personalomsättning. Sedan årsskiftet har 77 personer sagt upp sig och 80 personer förklarat sig vara villiga att sluta. 421 har anmält sig till "Startprojektet". Det innebär att den som säger upp sig som tack får 18 månaders lön. Därmed inte sagt att alla intresserade kommer att få en sådan uppgörelse.
Enligt företagsledningen är 330 personer övertaliga. Detta i ett företag som redan är bantat:
- Det är ingen sedvanlig övertalighet. Företagsledningen är i färd med att bygga ett nytt företag med ledstjärnan att allt gammalt ska bort. Vår självförsörjningsgrad, som i dag är 50 procent, ska minskas. I stället för att göra program själva ska vi i stigande grad köpa in program. Det kommer att minska mångfalden och öka likriktningen mellan public service och kommersiell television.
Ett av ledningens mål är att minska företagets fasta kostnader, i vilket personalens löner ingår. Tommy Eklund anser att personalkostnader borde betraktas som en del av programkostnaden.
- Det här företaget är känt för att ta ut rationaliseringsvinster i förskott. Man har övertro på ny teknik. Från att ha varit ett decentraliserat företag håller vi på att bli ett centraliserat med allt mindre plats för distrikten.

LISBETH NIEMINEN © siftidningen 2000