• Otydlig ledning och ständiga omorganisationer är den största anledningen till att stressen i arbetslivet ökar. Foto: Henrik Montgomery / TT

Därför är du stressad av jobbet

Publicerad 28 juni 2016, kl 10:39

Är du stressad och tror att du har för mycket att göra? Det är inte alls säkert att jäktet beror på det. Den största orsaken till att stressen i arbetslivet ökar är nämligen dåligt ledarskap och många omorganisationer, enligt en ny rapport från Sveriges Företagshälsor.

Det vanligaste arbetsmiljöproblemet inom såväl privat som offentlig tjänstesektor är stress, medan det inom bygg, industri och transport snarare är den fysiska arbetsmiljön och bristande ergonomi som är boven i dramat. Det visar årets rapport från Sveriges Företagshälsors expertpanel.

Att stressen i arbetslivet ökar beror främst på bristande ledarskap och styrning tillsammans med mängden organisationsförändringar. För hög arbetsbelastning kommer först på tredje plats.

– Vi inom företagshälsovården ser dagligen vad som påverkar ett bra arbetsliv och vi ser också problem och hälsorisker långt innan de nått statistiken genom arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar, säger Peter Munch af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor, i ett pressmeddelande.

Enligt årets expertpanel är ledningens engagemang en förutsättning för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Panelen menar att ett gott ledarskap samt att krav och förväntningar i jobbet är tydliga är nyckeln till ett långsiktigt hållbart arbetsliv, medan en minskad arbetsbörda endast har en marginell betydelse.

– Dessvärre kan vi också konstatera att arbetsgivarna, trots den allmänna debatten, fortsätter att i första hand köpa tjänster kring arbetsanpassning och rehabilitering i stället för förebyggande insatser för att undvika onödig ohälsa i arbetslivet, säger Peter Munch af Rosenschöld.

En annan viktig faktor som påverkar arbetet negativt är ohälsosamma levnadsvanor och obalans i livspusslet.

Expertpanelen

Expertpanelen (Arbetshälsa) består av ca 100 specialister inom medicin, ergonomi, beteendevetenskap, arbetsorganisation, hälsovetenskap och teknik på landets företagshälsor.

En gång om året tillfrågas de om vad de ser för risker och möjligheter i arbetslivet och hur de rankar olika arbetsmiljö- och hälsoproblem bland sina kunder.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Samtalsgrupp minskar risk för utmattning

  Genom träffar i samtalsgrupper på arbetstid kan sjukskrivningar på grund av stress förhindras. Det visar ny forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Stor ökning av psykisk ohälsa hos chefer

  Allt fler chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är särskilt utsatta, enligt färsk statistik från företagshälsan Previa.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.

 • Läs även...

  Arbetstiderna och tempot knäckte Maria

  Med över tio timmars övertid per vecka sa kroppen till slut ifrån. I dag har Maria Ergül startat eget och har en annan inställning till både arbetstid och vad hon mår bra av på jobbet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.