Annons
Annons
  • För ett knappt år sedan presenterades Pensionsåldersutredningens slutbetänkande. Utredningens uppdrag har varit att se över de olika åldersgränserna i pensionssystemen. Foto: Bertil Enevåg Ericson /TT

Deltidspension lockar till längre yrkesliv

Publicerad 21 januari 2014, kl 11:03

Var tredje person över 50 kan tänka sig att skjuta upp pensioneringen om de får flexiblare arbetstider eller möjlighet att arbeta deltid. Det visar en ny undersökning.

Många är beredda att senarelägga sin pensionering om förutsättningarna är de rätta. Var tredje av de tillfrågade i åldersgruppen över 50 är lockade att jobba längre om arbetsgivaren erbjuder en möjlighet till deltid.

Ungefär lika många kan tänka sig att förlänga yrkeslivet om de får flexiblare arbetstider och högre grad än i dag kan bestämma när och var arbetet utförs. Det visar en undersökning som gjorts av bemanningsföretaget Manpower.

77 procent uppger att de helt eller delvis vill trappa ned successivt när de blir äldre, alltså inte gå från heltid till en pensionärstillvaro från en dag till en annan.

– Parterna på arbetsmarknaden behöver underlätta för de anställda att jobba längre. Genom att skapa flexibla lösningar kan pensionärer fortsätta att bidra med sina kunskaper och därigenom skapa nya möjligheter både för personal och företag. Fler arbetade år är också en förutsättning för en rimlig pension i framtiden, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpower Group Sverige.
 

Det här kan få oss att skjuta på pensionen:
1. Möjlighet att arbeta deltid: 33 procent
2. Större flexibilitet i när och var jag utförde mitt arbete: 31 procent
3. Möjlighet att arbeta periodvis: 27 procent
4. Möjlighet att få vara mentor/coach till yngre kollegor: 25 procent

5. Att bli egenföretagare och konsulta åt arbetsgivaren: 18 procent

 

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]