Annons
Annons
 • Nu ska Unionen och Almega bestämma hur framtidens kollektivavtal ska se ut. Foto: Colourbox

Det här vill Unionen ha kvar i framtidens avtal

Publicerad 3 mars 2017, kl 09:04

Hur ska framtidens kollektivavtal se ut? Det ska Unionen ta reda på tillsammans med Almega och Sveriges Ingenjörer. Arbetsgivarnas förhoppningar är stora, men det finns saker som facket inte kan tänka sig att gå med på.

Arbetsgivarorganisationen Almega har under en längre tid talat om behovet av att modernisera avtalen. Det kravet får de nu gehör för i samband med att flexpensionen blir verklighet.

Utgångspunkten för arbetet är att kollektivavtalens roll ska stärkas, att anställningsvillkor ska regleras i avtal, att samtliga tjänstemän inom ett avtalsområde ska omfattas av samma villkor och att regleringarna ska vara likartade på samtliga av Almegas avtalsområden.

– Förhandlingsläget med Almega har länge varit kärvt. Men nu finns förhoppningsvis förutsättningar för ett mer konstruktivt arbete, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

– På andra områden, exempelvis inom industrin och handeln, har vi sedan länge ett kontinuerligt arbete med att utveckla kollektivavtalen.

Några exempel på frågor som kommer att tas upp till diskussion i projektet är olika former för lokal samverkan, kollektivavtalens täckning, lönebildning, jämställdhet samt arbetsmiljö och hälsa.

– Vi har så klart inte en identisk uppfattning om hur avtalet ska utvecklas. Det kanske viktigaste av allt är att vi etablerar den här typen av långsiktigt arbete mellan parterna, säger Niklas Hjert.

– Arbetsgivarna har intresse av att utveckla företagens konkurrenskraft. Det är vi också intresserade av, men vi måste också gynna våra medlemmar. Vi måste bidra till att säkra löneökningar, skapa trygghet i anställningen och möjlighet att utvecklas. En annan fråga är hur vi ska få bukt med arbetssituationen. Tekniken har förändrat arbetslivet, vi måste se till att den inte skapar ohälsa.

Finns det något i kollektivavtalen som inte går att ta bort?

– Ja, vårt förbund har gjort flera väldigt tydliga ställningstaganden. Vi träffar exempelvis avtal med siffror på löneökningar. Detsamma gäller till exempel lägstlönerna och vissa skyddsregler i arbetstidsavtalen.

Per Östlund, är lönebildningsexpert på Almega och har varit med att jobba fram överenskommelsen om flexpensionen. Hans förhoppning är att arbetet med framtidens kollektivavtal ska komma igång så fort de pågående förhandlingarna om ett nytt löneavtal är avslutade, och kunna presentera sina första resultat redan innan årets slut.

– Det här är ett mycket viktigt arbete för oss, men det finns ju inga garantier för vad det kommer att leda till. Vi vill definiera vilka utmaningar vi ser och vilka problem vi måste lösa. Nya branscher med nya förutsättningar kommer till i framtiden och vi måste titta på vad företagen och de anställda behöver.

Enligt Per Östlund finns det många som upplever att de nuvarande kollektivavtalen har passerat bäst före-datum, och ibland fokuserar på fel saker.

– Som exempel är vi väldigt duktiga på att reglera arbetstid i avtalen, vi pratar om minutrar och ob-tillägg. Men för dem som jobbar är det kanske viktigast att få balans i livet. Frågan är om det som står i avtalen verkligen är det som skapar bäst förutsättningar för företagen och det som de anställda är mest intresserade av, säger Per Östlund som också anser att kollektivavtalen i dag till största delen har en skyddskaraktär och reglerar vad som arbetsgivaren ska göra för att inte göra fel.

– Men om arbetsgivaren inte bara vill undvika fel utan gärna göra mer, kan det bli konflikter. Säg till exempel att ett företag har gått bra och bestämmer sig för att dela ut en extrabonus på 10 000 kronor till de anställda. Då finns risken att bonusen blir pensionsgrundande och att det då förutom arbetsgivaravgift tillkommer pensionspremie, löneskatt och kanske även semesterlön. När man börjar summera upp allt det här kanske företaget inte längre tycker att det var en så bra idé att dela ut bonusen.

Med ett öppet sinne på båda sidor kan arbetet i bästa fall leda till stora förändringar, tror Per Östlund. Men det blir inte lätt, ”det finns ett ton av historik” att kämpa mot, erkänner han.

– Men oavsett om det leder till något eller inte så är diskussionen oerhört nyttig. Vanligtvis sitter vi på olika sidor om bordet, men nu sätter vi oss tillsammans.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

 • Läs även...

  De förhandlade till sig extra ledighet

  Man kan förhandla om mer än pengar. Klubbsektionen på Vuxenskolan i Gävleborg lyckades få fler dagar obligatorisk ledighet.

 • Läs även...

  Permitterade tvingas jobba heltid

  Arbeta heltid, annars blir du uppsagd. Det beskedet har flera permitterade Unionenmedlemmar fått av sina arbetsgivare. Nu rustar Tillväxtverket för att stoppa företag som utnyttjar systemet med statligt korttidsstöd.

 • Läs även...

  Nytt avtal om korttidsarbete

  Unionen och Svenskt Näringsliv har enats om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Det innebär att 500 000 privata tjänstemän kan ta del av regeringens stödpaket för att rädda jobben.