Annons
Annons

"Det mesta lär man sig när man kommer ut"

Publicerad 23 mars 2009, kl 09:30

Ulrika Brinck och Karin Andrén är personalvetare som har varit ute i arbetslivet några år efter utbildningen och deras arbeten har lite olika inriktning.

De flesta i Ulrika Brincks klass var från början inriktade på arbetsgivarrollen som karriärväg. I skolan fick de en bakgrund till fackliga perspektiv och träning i att vrida och vända på rättsfall. De fick dessutom en genomgång av vad som präglar den svenska modellen.

Efter sin examen på Stockholms universitet fick Ulrika jobb som personalspecialist på JM. Det var för två och ett halvt år sedan och hennes uppgift var bland annat att ta fram nya processer för utvecklingssamtal. Det innebar mycket projektarbete och arbetsmöten tillsammans med flera fackförbund. Facken var involverade i hennes projekt, men det var inga förhandlingar utan mer ett gemensamt arbete.

- Jag hade mycket goda relationer med facket. Det var väldigt kloka personer och vi hade ett gott samarbete, säger Ulrika.

Ibland upplevde hon dock att det var svårt att nå fram till individen bakom kollektivet.

Sedan i höstas jobbar Ulrika som konsult på Aptus Consulting och är nu uthyrd på heltid till Södertälje kommun. Här har hon hand om HR-frågorna i Telgebostäder och Telge fastigheter. Det är löpande personalärenden, rekryteringar, rehabärenden samt samverkansmöten med vd:n för respektive bolag och fackliga representanter.

Universitetet ger perspektiv, teorier och förhållningssätt men tillämpningen får man lära sig när man kommer ut, menar Ulrika.

- Arbetsrättsligt hade jag väldigt lite koll, men jag upplever ändå att det har gått bra. Jag har alltid haft turen att ha folk omkring mig som jag har kunnat lära mig av, säger hon.

Karin Andrén är HR-chef för inköpsorganisationen på Electrolux i Europa. Hon avslutade sin utbildning på Umeå universitet i januari 2006 och tycker att den gav en bra grund. Men precis som Ulrika menar hon att hon lärde sig det mesta när hon kom ut och började jobba.

- Det är bra att kunna Las-listor och sånt så man vet hur det fungerar. Men praktiskt är det en annan sak, det måste man öva på, säger hon.

Karin tror att universiteten behöver ta till sig mer vad som händer i arbetslivet, och för en tid sedan återvände hon till sin gamla skola som föreläsare. Då pratade hon om hur det är att jobba med personalfrågor i internationella organisationer.

- Det blir mer komplext. Man kan inte lära sig allt om olika kollektivavtal och arbetsrätt i olika länder. Man blir mer av en koordinator.

En termin av sin utbildning pluggade Karin i Kanada. Jämfört med vad hon lärde sig där borde den svenska utbildningen kunna ge en bättre bas vad gäller förhandlings- och intervjuteknik, tycker hon. Men det hon saknar mest är ekonomi. Det som ingick var väldigt grundläggande.

- Om man ska kunna vara ett bra stöd i verksamheten, en "businesspartner", behöver man ha mer ekonomiska kunskaper än vad utbildningen generellt ger. En annan sak som inte ens nämndes var IT-stöd, och hur viktigt det är för verksamheten, säger Karin.

Susie Edlarsson Hjort
    • Läs även...

      Svenskar kvar på Volvo i Kina

      Efter Coronavirusets utbrott har flera svenska företag infört resestopp till Kina och satt anställda i karantän. Men en del personal löper fortfarande risk att bli sjuka eftersom de fortsätter jobba i Kina. Däribland ett hundratal på Volvo Cars.