Annons
Annons
 • Bara en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor. Foto: Aleksandr/Colourbox

Diskriminering hindrar kvinnors företagande

Publicerad 10 mars 2020, kl 15:43

Endast en av tre företagare i Sverige är kvinnor. Outtalad diskriminering är en förklaring, enligt en ny rapport. Samtidigt visar statistik från Trygghetsrådet att allt fler kvinnor startar eget.

En tredjedel av Sveriges 369 000 företagare är kvinnor, enligt den ideella organisationen Ownershift, som arbetar för att öka det kvinnliga ägandet i alltifrån bolag till mark och skog.

I en färsk rapport redovisar organisationen varför färre kvinnor än män driver företag. Ett hinder är att män fortfarande tjänar mer än kvinnor.

– Lönegapet bidrar till att kvinnor och män inte har lika stora möjligheter att investera. Många vill nog inte bli företagare förrän de har tillräckligt med kapital i ryggen, säger Emma Heikensten, doktor i nationalekonomi, som har lett forskningsarbetet.

Det förekommer även outtalad diskriminering som hindrar kvinnor från att starta företag.

– Våra hjärnor är lata, vi utgår ifrån den värld som vi lever i. En riskkapitalist som har sett manliga entreprenörer som har lyckats väl väljer, utan att tänka efter, att investera i ett bolag som drivs av en man.

Fler kvinnor än män har också, enligt rapporten, en bristande tilltro till sin egen förmåga vilket gör att de avstår från att starta företag.

– Det är ofta relaterat till att kvinnor som frångår normen – visar framfötterna och förhandlar hårt – upplevs som aggressiva och straffas. De kan därför få en sämre avkastning än om de hade stått tillbaka, säger Emma Heikensten.

Om fler företag startades och drevs av kvinnor tror hon att såväl utbudet av varor och tjänster som samhället i stort skulle vara mer anpassat efter kvinnors behov.

– Det är genom ägande av ett bolag som man både får makt över bolaget och sin egen tid. Ägande är den ultimata makten. En stor del av samhällsutvecklingen drivs av den privata sektorn. Det innebär att kvinnor i dag har mycket mindre makt än män över samhällsutvecklingen, säger Emma Heikensten.

För att urval ska göras utifrån individers faktiska kompetens, och inte vara baserat på igenkänning eller huruvida till exempel en investerare gillar personen eller inte, föreslår organisationen mer strukturerade urvalsprocesser. Det skulle till exempel kunna handla om att samma frågor ställs till alla personer som en riskkapitalist är intresserad av att stödja med kapital. Det skulle också kunna ske genom tester i stället för intervjuer.

Färsk statistik från omställningsorganisationen Trygghetsrådet (TRR) visar också att fler män som blir uppsagda på grund av arbetsbrist startar eget än kvinnor som är i samma situation. Men kvinnorna knappar in på männen. Jämfört med 1980, när TRR började ta fram statistiken, har andelen uppsagda kvinnor som startar företag ökat markant – från 21 procent till 41 procent 2019.

– Det känns som en naturlig utveckling. Under samma tidsperiod har lönegapet minskat från cirka 30 till 11 procent. Vi vill se att en majoritet av kvinnorna har makten över en majoritet av sina beslut innan vi dör. Ska det ske måste utvecklingen gå mycket snabbare än i dag, säger Emma Heikensten.

Erica Sundberg är regionchef för TRR Stockholm. Hennes bild är att fler företag bland annat startas därför att det har blivit vanligare att de som söker stöd hos TRR, både kvinnor och män, har två parallella planer.

– Många vill i första hand ha en anställning, men de filar samtidigt på en företagsidé, ofta konsultverksamhet.

En förklaring är att konsultbranschen är bred och omfattar många verksamhetsområden.

– Vi ser att rörligheten på arbetsmarknaden ökar och att det har blivit vanligare med kortare uppdrag. Då passar det utmärkt att vara sin egen, säger Erica Sundberg.

Kvinnor och män startar ofta företag inom branscher där de tidigare har varit verksamma. Det gör att fler kvinnor startar företag med inriktning på friskvård, HR, hållbarhet, verksamhetsutveckling, coachning, rådgivning, design och formgivning, medan det är vanligare att män bildar konsultbolag inom bygg, el och IT.

Startar fler företag därför att de inte kan få ett jobb som de vill ha?
– Vi ser inget sådant mönster. Men många utforskar båda alternativen, säger Erica Sundberg.

Bild på Emma Heikensten: Johannes Helje

 

8 hinder för kvinnors företagande

 • Normer och stereotyper
 • Diskriminering på grund av könstillhörighet
 • Sociala nätverk och förebilder
 • Lönegap
 • Könssegregering på arbetsmarknaden
 • Finansiell läskunnighet och räknefärdighet
 • Bristande tilltro till sin egen förmåga
 • Beteende som påverkar ägande
Ownershift
Kamilla Kvarntorp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Ingenjör omskolar sig till lärare

  Det är aldrig för sent att omskola sig. Det menar Peter Ejdestig som var elektriker som blev brandman, som blev helikopterinstruktör, som blev civilingenjör. Och nu ska han sätta sig i skolbänken för att hamna bakom katedern. 

 • Läs även...

  Andreas fick nytt jobb på 11 dagar

  När coronakrisen slog till blev driftteknikern Andreas Molinder Agborg av med jobbet. Elva dagar senare skrev han på ett nytt kontrakt. Han uppmanar arbetslösa att använda sina nätverk och att fokusera på allt de lärt sig i arbetslivet.

 • Läs även...

  Konsulter riskerar gå miste om stöd

  Fordonstillverkaren AB Volvo har sagt upp avtal med 5 000 konsulter på grund av coronakrisen. Många av konsulterna är anställda på företag utan kollektivavtal vilket innebär att de inte har rätt till hjälp från TRR Trygghetsrådet.