• Bara en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor. Foto: Aleksandr/Colourbox

Diskriminering hindrar kvinnors företagande

Publicerad 10 mars 2020, kl 15:43

Endast en av tre företagare i Sverige är kvinnor. Outtalad diskriminering är en förklaring, enligt en ny rapport. Samtidigt visar statistik från Trygghetsrådet att allt fler kvinnor startar eget.

En tredjedel av Sveriges 369 000 företagare är kvinnor, enligt den ideella organisationen Ownershift, som arbetar för att öka det kvinnliga ägandet i alltifrån bolag till mark och skog.

I en färsk rapport redovisar organisationen varför färre kvinnor än män driver företag. Ett hinder är att män fortfarande tjänar mer än kvinnor.

– Lönegapet bidrar till att kvinnor och män inte har lika stora möjligheter att investera. Många vill nog inte bli företagare förrän de har tillräckligt med kapital i ryggen, säger Emma Heikensten, doktor i nationalekonomi, som har lett forskningsarbetet.

Det förekommer även outtalad diskriminering som hindrar kvinnor från att starta företag.

– Våra hjärnor är lata, vi utgår ifrån den värld som vi lever i. En riskkapitalist som har sett manliga entreprenörer som har lyckats väl väljer, utan att tänka efter, att investera i ett bolag som drivs av en man.

Fler kvinnor än män har också, enligt rapporten, en bristande tilltro till sin egen förmåga vilket gör att de avstår från att starta företag.

– Det är ofta relaterat till att kvinnor som frångår normen – visar framfötterna och förhandlar hårt – upplevs som aggressiva och straffas. De kan därför få en sämre avkastning än om de hade stått tillbaka, säger Emma Heikensten.

Om fler företag startades och drevs av kvinnor tror hon att såväl utbudet av varor och tjänster som samhället i stort skulle vara mer anpassat efter kvinnors behov.

– Det är genom ägande av ett bolag som man både får makt över bolaget och sin egen tid. Ägande är den ultimata makten. En stor del av samhällsutvecklingen drivs av den privata sektorn. Det innebär att kvinnor i dag har mycket mindre makt än män över samhällsutvecklingen, säger Emma Heikensten.

För att urval ska göras utifrån individers faktiska kompetens, och inte vara baserat på igenkänning eller huruvida till exempel en investerare gillar personen eller inte, föreslår organisationen mer strukturerade urvalsprocesser. Det skulle till exempel kunna handla om att samma frågor ställs till alla personer som en riskkapitalist är intresserad av att stödja med kapital. Det skulle också kunna ske genom tester i stället för intervjuer.

Färsk statistik från omställningsorganisationen Trygghetsrådet (TRR) visar också att fler män som blir uppsagda på grund av arbetsbrist startar eget än kvinnor som är i samma situation. Men kvinnorna knappar in på männen. Jämfört med 1980, när TRR började ta fram statistiken, har andelen uppsagda kvinnor som startar företag ökat markant – från 21 procent till 41 procent 2019.

– Det känns som en naturlig utveckling. Under samma tidsperiod har lönegapet minskat från cirka 30 till 11 procent. Vi vill se att en majoritet av kvinnorna har makten över en majoritet av sina beslut innan vi dör. Ska det ske måste utvecklingen gå mycket snabbare än i dag, säger Emma Heikensten.

Erica Sundberg är regionchef för TRR Stockholm. Hennes bild är att fler företag bland annat startas därför att det har blivit vanligare att de som söker stöd hos TRR, både kvinnor och män, har två parallella planer.

– Många vill i första hand ha en anställning, men de filar samtidigt på en företagsidé, ofta konsultverksamhet.

En förklaring är att konsultbranschen är bred och omfattar många verksamhetsområden.

– Vi ser att rörligheten på arbetsmarknaden ökar och att det har blivit vanligare med kortare uppdrag. Då passar det utmärkt att vara sin egen, säger Erica Sundberg.

Kvinnor och män startar ofta företag inom branscher där de tidigare har varit verksamma. Det gör att fler kvinnor startar företag med inriktning på friskvård, HR, hållbarhet, verksamhetsutveckling, coachning, rådgivning, design och formgivning, medan det är vanligare att män bildar konsultbolag inom bygg, el och IT.

Startar fler företag därför att de inte kan få ett jobb som de vill ha?
– Vi ser inget sådant mönster. Men många utforskar båda alternativen, säger Erica Sundberg.

Bild på Emma Heikensten: Johannes Helje

 

8 hinder för kvinnors företagande

 • Normer och stereotyper
 • Diskriminering på grund av könstillhörighet
 • Sociala nätverk och förebilder
 • Lönegap
 • Könssegregering på arbetsmarknaden
 • Finansiell läskunnighet och räknefärdighet
 • Bristande tilltro till sin egen förmåga
 • Beteende som påverkar ägande
Ownershift
Kamilla Kvarntorp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots corona: ”Massvis med jobb att söka”

  Antalet tjänstemän som har sökt stöd hos TRR har nästan fördubblats under coronakrisen. Men det finns fortfarande gott om jobb att söka för dem som blir uppsagda.

 • Läs även...

  Antalet varsel ökar kraftigt

  Coronakrisen får allt större effekter på svensk ekonomi. Under andra veckan i mars ökade antalet varsel kraftigt. TRR beskriver situationen som exceptionell – och räknar med att effekten av krisen visar sig först om en månad.

 • Läs även...

  Unionen: Fler äldre ska ha råd att plugga

  40-plussare sätter sig i skolbänken i allt större utsträckning. Med generösare studiemedelssystem skulle ännu fler äldre kunna plugga, men det behövs mer krut än så för att täcka kompetensbehovet på arbetsmarknaden, menar Unionen.

 • Läs även...

  Konsulter riskerar gå miste om stöd

  Fordonstillverkaren AB Volvo har sagt upp avtal med 5 000 konsulter på grund av coronakrisen. Många av konsulterna är anställda på företag utan kollektivavtal vilket innebär att de inte har rätt till hjälp från TRR Trygghetsrådet.

 • Läs även...

  Sällsynt med storvarsel

  Det blir allt ovanligare med stora varsel. I stället arbetar företagen mer kontinuerligt med förändringar av verksamheten. En orsak kan vara att stora varsel skadar företagens varumärke.

 • Läs även...

  Bli vertikalodlare i VR

  Om du blir av med jobbet och får hjälp av TRR för att komma vidare har du nu chansen att uppleva ett framtidsyrke i VR, Virtual Reality.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Då ökar risken för skilsmässa

  När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.