Dyrare a-kassa orsakar medlemsflykt från Sif

Publicerad 1 februari 2007, kl 12:00

Över 2 500 medlemmar begärde utträde ur Sif i januari. Det är en mycket högre siffra än normalt. Orsaken är sannolikt den höjda avgiften till a-kassan. Alla dessa medlemmar kommer att kontaktas.

- Jag är inte förvånad över siffran. Det rör sig om cirka en procent av våra medlemmar. Men vi tar självklart uppgifterna på stort allvar, säger Sifs kanslichef Mats Ekeroth.
Förbundet har inte höjt fackavgiften. Ändå är det medlemskapet i just facket som somliga överger, när de upptäcker att a-kasseavgiften höjts från årsskiftet. Medlemmar i Sifs a-kassa betalar nu 331 mot tidigare 90 kr per månad.
Närmare 800 av de 2 500 som begärt utträde ur Sif skulle ha gjort det ändå. De har till exempel bytt jobb och därmed fått en ny facklig tillhörighet. Majoriteten av utträdena kan dock ha kopplingar till a-kasseavgiften.
- Därför kommer nu alla att ringas upp så vi får veta anledningen och försöka övertala så många som möjligt att stanna kvar, säger Mats Ekeroth.
Först efter tre månader vet man med säkerhet hur många som faktiskt lämnar förbundet. Så lång är uppsägningstiden. Efter personliga kontakter brukar en hel del välja att kvarstå som medlemmar. I vanliga fall fullföljer 500-600 sifare per månad sina utträden. Till den siffran kommer alla som lämnar på grund av pensionering. Skillnaden mellan alla nya medlemmar i januari och dem som verkställt sitt utträde är minus 600.
- Vår inkomstförsäkring är ett viktigt argument när vi pratar för fortsatt medlemskap i Sif. Och för stora grupper innebär ändå regeringens jobbavdrag att de får en förstärkning av den disponibla inkomsten - trots avgiftshöjningen till a-kassan, påminner Ekeroth.
De flesta som begärt utträde är yrkesverksamma. Bara ett par hundra tillhör gruppen arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Ett hundratal är chefer. Det stora flertalet vill stanna kvar i a-kassan.
Mats Ekeroth vill inte spekulera i om det blir svårare att hejda det här medlemstappet än den mer strukturella medlemsminskning som Sif haft de senaste åren. Han vill inte heller uttala sig i frågan om tappet kommer att fortsätta de närmaste månaderna.
Kanslichefen är mycket nöjd med den förstärkning av telefonservicen som Sifs anställda genomfört i januari. I samband med lönebesked och a-kasseaviseringar har antalet inkomna telefonsamtal fördubblats och e-posttrafiken ökat ännu mer.
- Vi har klarat anstormningen utan klagomål och i går beslöt vi att dra ner på extrabemanningen vid telefonerna.
Avhopp har även skett i andra fackförbund. Sifs blivande partner HTF har under januari registrerat 1 773 utträden, även det cirka en procent av medlemmarna. Byggnadsarbetareförbundet redovisar 679 begärda utträden, men då är alla avdelningars siffror ännu inte inrapporterade.

BJÖRN ÖIJER

Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Det lönar sig att höja rösten

  Unionen förhandlar och ger råd åt tusentals medlemmar varje år. De flesta är nöjda med stödet de får. Men skulle du vara missnöjd finns det mer hjälp att få.

 • Läs även...

  Ingen a-kassa utan arbetsgivar­intyg

  Arbetslösa kan få vänta länge på a-kassans ersättning. Ofta på grund av att arbetsgivarna inte skriver det intyg som krävs.

 • Läs även...

  Sämre inkomstförsäkring vid lägre lön

  Inte 80, utan bara 74 procent av den tidigare inkomsten. Det är vad många kan räkna med att få via Unionens inkomstförsäkring om de blir av med jobbet.

 • Läs även...

  Många ser inte förbundet som en stark röst

  Unionen vill gärna synas och höras på den offentliga arenan. Men ännu är man inte där – bara 30 procent av medlemmarna anser att förbundet är en stark röst i samhällsdebatten.

 • Läs även...

  Feta blir diskriminerade

  Många överviktiga upplever att de blir illa behandlade i arbetslivet. I Danmark pågår ett rättsfall där en dagbarnvårdare hävdar att han blev diskriminerad på grund av sin vikt när han blev uppsagd.

 • Läs även...

  Fler får sämre villkor på nytt jobb

  Trots högkonjunkturen satsar företagen inte tillräckligt på personalens kompetensutveckling. Statistik från Trygghetsrådet visar att en allt större andel av uppsagda tjänstemän får sämre villkor i sina nya jobb.

 • Läs även...

  Lön på 8 000 till nyanlända

  Unionen har tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen tagit fram ett förslag på principöverenskommelse som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Modellen innebär bland annat en lön på 8 000 kronor och att arbetsgivarna slipper arbetsgivaravgifter.

 • Läs även...

  Få lön utan att jobba

  Minskad fattigdom, ohälsa och byråkrati. Om alla i Sverige fick en basinkomst, oavsett om de jobbar eller inte, skulle allt bli bättre, menar förespråkarna. Men modellen saknar inte kritiker.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.