Dyrt att vara sjuk utan kollektivavtal

Publicerad 9 juni 2014, kl 15:10

I dag saknar omkring en halv miljon löntagare kollektivavtal. Det innebär minst 1 900 kronor mindre i lönekuvertet om du blir sjuk jämfört med om det finns avtal på ditt företag. Det visar en ny undersökning.
- I ett längre perspektiv får det väldigt allvarliga effekter, säger Håkan Svärdman, som är välfärdsanalytiker på Folksam.

Det finns 572 olika kollektivavtal inom den privata sektorn, den statliga sektorn och Sveriges kommuner och landsting. Nästan 3,6 miljoner anställda omfattas, om hänsyn tas till de hängavtal som tecknats.

Men omkring en halv miljon löntagare står utan avtal, vilket får stor betydelse vid exempelvis ersättning vid sjukdom, visar en ny studie från Folksam.

I början av 1990-talet uppgick sjukpenningen till 90 procent av lönen från första sjukskrivningsdagen. Nästan alla hade en kollektivavtalad sjukförsäkring via jobbet, vilket höjde ersättningen till 100 procent av lönen. Men 90-talskrisen och nya politiska prioriteringar, som återinförandet av karensdagen, sänkt ersättning och begränsning av ersättningsdagar har gjort att den som blir sjuk i dag endast får 73 procent av lönen i sjukpenning, efter skatt. Med kollektivavtal blir ersättningen 79 procent av lönen.

- Det har underförstått funnits en vilja i den politiska världen, att om man sänker sjukpenning och pension, så ska parterna fylla ut det utrymmet. Det har man gjort i viss mån, men alla tillhör inte de avtalsområdena. Det vi ser nu är också att många nya jobb skapas i små företag och där är teckningsgraden av kollektivavtal lägre. Det är ett växande problem, säger Håkan Svärdman. 

Enligt undersökningen är tilliten och förtroendet för socialförsäkringarna låg. Nästan hälften tror att de skulle klara högst sex månaders sjukskrivning innan de skulle behöva ta av besparingar, låna eller sälja egendom för att klara sin ekonomiska standard. Varannan löntagare som varit sjukskriven en längre tid anser att ersättningen var för låg.

- För anställda i företag utan kollektivavtal innebär det en ordentlig ekonomisk smäll. I snitt får du 2 500 kronor mindre i lön om du blir sjuk. En tumregel är att om du är sjukskriven närmare ett år så förlorar du en månadslön. Sedan påverkas till exempel pensionen. De framtida förlusterna är oöverskådliga.

Bristande förtroende och ökat missnöje har lett till att andelen löntagare som själva skaffat sig en privat sjukförsäkring har ökat från 32 till 41 procent sedan 2008. Fackligt anslutna har gjort det i större utsträckning än andra grupper. Uppskattningsvis har 1,6 miljoner av de fackliga centralorganisationernas medlemmar en sjukförsäkring.

- Medlemsförmåner i fackliga organisationer har blivit en stor fråga. Många förbund erbjuder försäkringar och man märker att de spelar en större roll. Förr krävdes det ett kollektivavtal för att få en standardtrygghet. I dag behövs det medlemsförsäkringar eller individuella försäkringar för att få en trygghet, säger Håkan Svärdman.

Fakta

Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland 1 000 förvärvsarbetande personer som Ipsos genomförde på Folksams uppdrag.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Unionen och TCO: ”Värna partsmodellen och kollektivavtalen”

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då är det dags att välja de 21 ledamöter som ska representera Sverige i parlamentet under nästa mandatperiod. Både Unionen och TCO vill att de svenska parlamentarikerna ska driva frågor om stärkta fackliga rättigheter.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  "Strejkerna ökade trycket"

  Den flera decennier långa hamnkonflikten är nu över efter den senaste månadens punktstrejker och lockout. I sista sekund undveks full strejk sedan parterna, Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, sent i går kväll tecknade ett andrahandsavtal.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.