Annons
Annons

Ehec uppstår inte i grönsaker

Publicerad 9 juni 2011, kl 09:11 Uppdaterad 9 juni 2011, kl 09:12

Mediernas rapportering om ehec är väldigt vilseledande. Sin vana trogen återger de flesta redaktioner okritiskt myndigheternas pressmeddelande som i det här fallet verkar både förvirrade och desperata.

Ena dagen är det gurkor från Spanien, nästa dag är det groddar, nästa hamburgare som påstås är källan för Ehec. Och när man så lättsinnigt ställt till ekonomisk katastrof för enskilda grönsaksodlare konstaterar man att man är tillbaka på ruta ett.
Allmänheten vilseleds och tror efter den märkliga nyhetsrapporteringen att ehec uppstår generellt  i grönsaker. Vilket är helt fel. Bakterien kommer i de flesta fall, via bevattning,  från nötkreatur och i undantagsfall från svin som då smittats av kor.
I de stora kött- och mjölkfabrikerna bär ca 10 procent av djuren på ehec - smittan. Utbrott av ehec i Sverige är inte så ovanligt som man kan tro. I Sverige förekommer ehec mest i Halland där också de största besättningarna finns. 
I september 2005 inträffade ett ehec - utbrott i Halland då 110 personer insjuknade. Den spreds via sallad som vattnats med vatten från en å som visade sig innehålla ehec - bakterien (Enterohemorrhagisk Escheriachia coli.) Inte den riktigt farliga HUS. (haemolytic uraemic syndrome)
Vattendraget i Varbergstrakten visade sig förorenat av gödsel från en djurfabrik som spritt flytgödsel på betesmark utmed ån. Enligt forskare ökar risken för ehec i takt med besättningens storlek. I Halland finns  landets största med ettusenfemhundra mjölkkor. 
Rune Lanestrand