Annons
Annons
 • Det är i Nordamerika och i Europa de flesta stora datacentra finns i dag, men den estimerade nybyggnationen är jämnare fördelad mellan Amerika, Europa och Asien. Källa: IDC Gigaom

Elskatt avgör dragkamp om datahallar

Publicerad 24 november 2014, kl 07:00

Det finns ett stort hinder för att visionen om 20 nya hallar inom fem år ska bli verklighet: elskatten. Tidigare i år sänkte Finland sin elskatt väsentligt, vilket fick Google att etablera sig där. Frågan är om Sverige tar upp kampen?

139 miljoner kronor. Så mycket fick Facebook i statligt stöd under den borgerliga regeringen för sin etablering i Luleå.

Hur den nya regeringen resonerar kring investeringsstöden är ännu oklart, det är upp till Tillväxtverket att bedöma nya ansökningar från fall till fall. Men enligt Ann Wolgers, pressekreterare hos näringsminister Mikael Damberg, är Sverige attraktivt för IT-företagen och man tror på fler serverhallar i framtiden.

– Regeringen har direktdialog med företag som är intresserade av att etablera sig i Sverige. Dialogen fortsätter och möjligheten att skapa nya jobb i framtidssektorer ser mycket goda ut, skriver hon i ett mejl.

Google valde nyligen att etablera sig i Finland eftersom elskatten är lägre där. För att locka fler bolag till Sverige ville Alliansen sänka elskatten för datahallar till samma nivå som för tillverkande företag och utvinnare av mineral, det vill säga 0,5 öre per kilowatttimme. Företag i tjänstesektorn i norra Sverige får idag betala 19 öre per kilowattimme i skatt.

I somras tillsattes en utredning som skulle se över hela skattesystemet för el i Sverige, den kommer att presentera ett förslag i oktober nästa år.

I den nya regeringens budgetproposition saknas förslag om sänkt elskatt som skulle kunna gynna IT-jättarna och på Näringsdepartementet vill man ännu inte uttala sig om skattesatsen bör ändras.

– Regeringen kommer att invänta utredningens betänkande för att kunna ta ett helhetsgrepp i frågan. Direktiven till utredningen är dock tydliga och betonar ett system som beaktar både basindustrins och nya sektorers konkurrenskraft.

Nackdelen som investerarna möjligen ser med Finland, närheten till Ryssland, lär inte väga över när de synar siffrorna. För elkonsumenter i den här storleksordningen handlar det om tiotals, ja till och med hundratals miljoner per år, som går att spara.

Enligt tidningen Computer Sweden skulle en sänkning av elskatten för datacenter till samma nivå som den traditionella industrin betalar innebär en besparing på 90 miljoner kronor per år för Facebook när företagets båda hallar är i drift.

Tor Björn Minde, som så sent som i våras formulerade visionen om de 20 hallarna, poängterar hur viktigt det är att sänka skatten. Som läget är i dag är Tor Björn Minde, vid Luleå tekniska universitet, tveksam till att visionen kommer att infrias.

– Elskatten är en avgörande faktor. Sänker man den blir det rusning. Regeringen skulle behöva signalera att man kommer att sänka den framöver.

Den stora mängd värme som till exempel Facebooks datahallar alstrar tas i dag inte till vara. Regeringen kommer dock inte ställa krav på detta vid framtida etableringar, i stället tror man miljösmarta lösningar kommer att uppstå av sig själv.

– Företag som driver serverhallar har givetvis ett egenintresse i att kunna skapa mervärde genom att ta tillvara på exempelvis värme som skapas, så förhoppningen är att detta ska kunna komma till stånd av sig utan nya krav eller regelverk.

Från 1 augusti finns det fastställt i lag att spillvärmeproducenter har rätt till tillträde av rörledningar och kan därmed få avsättning för sin värme om det är samhällsekonomiskt motiverat. Det ger serverhallarna större incitament än tidigare och i förhållande till andra länder att starta verksamhet i Sverige.

Bra på många sätt, men serverhallarna har hittills inte genererat speciellt många arbetstillfällen. Näringsdepartementet har ingen uppskattning av hur många jobb etableringarna kan ge i framtiden men poängterar att jobben i datahallarna ger ringar på vattnet.

– Varje arbetstillfälle leder till fler jobb genom andra företag som levererar produkter och tjänster och genom ett ökat behov av service, offentlig som privat. Så att det kommer att ge en positiv effekt på jobbskapande och tillväxt i de aktuella regionerna är klart. Det är svårt att avgöra hur många jobb som skapas men vi vet att många stora företag är i behov av fler serverhallar och Sveriges goda förutsättningar gör att vi ligger bra till för ytterligare etableringar.

Elskatt

Elskatten för tillverkande företag och utvinnare av mineral är 0,5 öre per kilowattimme, kWh. Företag i tjänstesektorn i norra Sverige betalar däremot 19 öre per kWh i skatt. Övriga Sverige: 29 öre/kWh.

I Finland omfattas den digitala industrin numera av samma energiskatter som den traditionella tillverkningsindustrin och ligger på 8 öre/kWh.

Även Danmark har inkluderat tjänstesektorn i de lägre elskattenivåerna och sänkt elskatten för hela industrin, med några undantag, till 0,5 öre per kWh. Det är den lägsta tillåtna nivån inom EU.

I Norge betalar företagen samma skatt som hushållen, 10,8 öre per kWh. Elintensiv industri är dock helt undantagen.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]

Kommentarer

Hej.
Bra att ni skriver om restvärme från serverhallar. Tyvärr är det dock inte så att den lag som ni skriver om kommer att lösa detta, sannolikt blir det ännu svårare att få till leveranser av värme till fjärrvärmenäten med den nya lagen.

IÅE samlar industrier med intresse för att kunna leverera restvärme till fjärrvärmenäten. På många orter fungerar detta bra men på andra inte alls. Det är helt upp till ansvariga personer. Den nya lagen är helt utformad så att fjärrvärmebolagen har veto mot all extern värme och vår erfarenhet är att många fjärrvärmebolag föredrar egen värmeproduktion framför att släppa in restvärme.

Att ta tillvara restvärmen är både bra för miljön men kan dessutom industrin eller serverhallar få lite betalt för restvärme så förstärker detta svensk konkurrenskraft. Därför viktigt för både miljö och jobben.

Läs mer på www.atervunnenenergi.se

Anders Ydstedt, talesman för Industrigruppen Återvunnen Energi

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-12-10. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Småföretag saknar digital kompetens

  Under pandemin har vi experimenterat med digital teknik och nya arbetssätt. Men när vi återvänder till kontoren finns risk att allt blir som vanligt igen. Det visar en ny rapport.

 • Läs även...

  Andreas fick nytt jobb på 11 dagar

  När coronakrisen slog till blev driftteknikern Andreas Molinder Agborg av med jobbet. Elva dagar senare skrev han på ett nytt kontrakt. Han uppmanar arbetslösa att använda sina nätverk och att fokusera på allt de lärt sig i arbetslivet.

 • Läs även...

  Google gör sig av med fackligt aktiva

  Medarbetare på Google hävdar att de blivit av med jobben på grund av sitt fackliga arbete. De planerar att stämma företaget i den amerikanska motsvarigheten till Arbetsdomstolen.