Annons
Annons
 • Enligt Unionen håller arbetsgivarens anklagelser varken för avsked eller uppsägning. Foto: Colourbox

Engagerade sig fackligt - avskedades

Publicerad 14 februari 2020, kl 12:01

När fastighetsbolaget ville försämra villkoren tog projektledaren strid för medarbetarna. Men det uppskattades inte av arbetsgivaren som avskedade mannen och anklagade honom för illojalitet. Det menar Unionen som nu stämt företaget i Arbetsdomstolen.

I början av 2019 engagerade sig projektledaren fackligt. På agendan stod bland annat arbetsmiljön på företaget och huruvida de anställda hade förtroendearbetstid eller inte. Kollegor blev utköpta och hade i omgångar mått dåligt på grund av sitt jobb så projektledaren upplevde att frågan snabbt blev infekterad när han ifrågasatte saker, och kontakten med ledningen försämrades.

– Han upplevde att han motarbetades i sitt fackliga engagemang och inte fick gehör för de frågar som han lyfte. Han tog upp saker som arbetsgivaren tyckte var jobbiga, vilket är en del av hur tvisten utvecklades, säger Sverker Wickberg, Unionens förbundsjurist som företräder medlemmen i Arbetsdomstolen.

I oktober avskedades projektledaren efter nästan tolv år i företaget och under förhandlingen som följde hävdade arbetsgivaren att han gjort sig skyldig till dataintrång genom att på arbetstid ha tagit del av dokument i bolagets datasystem. Han hade visserligen gjort en del slagningar i systemet, så som sitt eget namn, ”mbl” och ”protokoll” och fått träffar på det, men enligt honom, inte i syfte att skada företaget.

– Han har gjort slagningar i systemet för att få tag på information och inte i något illojalt syfte. Informationen han hittat har varit öppen och inte legat skyddad på något sätt. Så att det skulle vara tal om intrång är fel, säger Sverker Wickberg.

Ytterligare en grund för avskedandet är enligt bolaget dålig arbetsprestation. Projektledaren har dock aldrig fått någon varning om att arbetsgivaren var missnöjd med hans jobb. Han har därför inte kunnat göra någonting för att förbättra saken. Hans löneutveckling har dessutom genom åren varit god, och han har därför inte haft anledning att ifrågasätta om han gjort ett bra jobb eller inte.

– För att avskeda någon talar man i lagen om att någon grovt ska ha åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vi anser att det man lagt medlemmen till last varken räcker för ett avsked eller en uppsägning på grund av personliga skäl. Framför allt har man inte på något sätt talat om för honom att sättet han betett sig på skulle vara tokigt.

Avsked eller uppsägning?

 • Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och uppsagd.
 • En arbetsgivare får bara avskeda om en anställd grovt har misskött sin anställning.
 • Vid ett avsked måste den anställda lämna arbetsplatsen direkt och mister då lön och andra förmåner.
 • Den som blir uppsagd behåller lön och förmåner under uppsägningstiden, men måste ibland jobba under uppsägningstiden.
 • En anställd kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Personliga skäl kan till exempel vara stöld, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro.
Lediga jobb
 • Läs även...

  Arbetsgivare får statligt stöd trots uppsägningar

  Arbetsgivare kan få statligt stöd för att permittera anställda – trots att de redan blivit uppsagda. Ett systemfel anser Unionen, som menar att korttidsarbete ska användas för att undvika att anställda blir av med jobbet.

 • Läs även...

  Vägrade timanställning - blev avskedad

  Gå över till timanställning eller bli uppsagd. Det ultimatumet fick en Unionenmedlem som var anställd på serviceföretaget Mr Urban. När hon vägrade blev hon avskedad.

 • Läs även...

  Unionen stämmer Amazon för uppsägning

  När ingenjören började jobba på Amazons servicehall var den fortfarande under uppbyggnad. Han efterfrågade stöd och hjälp med att prioritera bland sina arbetsuppgifter, men fick i stället svaret att han saknade kompetens och sades upp.

 • Läs även...

  Få arbetsgivare döms för diskriminering

  Trots att diskriminering på jobbet är vanligt är diskrimineringsärenden svåra att driva till domstol. På fem år har Unionen bara vunnit en enda gång mot en arbetsgivare. Men hälften av medlemmarna får ändå kompensation.

 • Läs även...

  Electrolux erkänner misstag vid coronaprotest

  Electrolux begick ett misstag när 99 anställda sparkades efter att ha protesterat mot otillräckliga skyddsåtgärder på fabriken i Mexiko. Det visar den internutredning som en privatperson och Unionenklubben på Electrolux i Sverige drivit på.

 • Läs även...

  Befann sig i fel rum - fick sparken

  En chaufför på Kanadas ambassad blev avskedad när han skulle bjuda en gäst på kaffe och uppehöll sig i ett rum som han inte fick. Arbetsgivaren hävdar statsimmunitet och vägrar komma på förhandling med Unionen.