Annons
Annons
 • Enligt Unionen håller arbetsgivarens anklagelser varken för avsked eller uppsägning. Foto: Colourbox

Engagerade sig fackligt - avskedades

Publicerad 14 februari 2020, kl 12:01

När fastighetsbolaget ville försämra villkoren tog projektledaren strid för medarbetarna. Men det uppskattades inte av arbetsgivaren som avskedade mannen och anklagade honom för illojalitet. Det menar Unionen som nu stämt företaget i Arbetsdomstolen.

I början av 2019 engagerade sig projektledaren fackligt. På agendan stod bland annat arbetsmiljön på företaget och huruvida de anställda hade förtroendearbetstid eller inte. Kollegor blev utköpta och hade i omgångar mått dåligt på grund av sitt jobb så projektledaren upplevde att frågan snabbt blev infekterad när han ifrågasatte saker, och kontakten med ledningen försämrades.

– Han upplevde att han motarbetades i sitt fackliga engagemang och inte fick gehör för de frågar som han lyfte. Han tog upp saker som arbetsgivaren tyckte var jobbiga, vilket är en del av hur tvisten utvecklades, säger Sverker Wickberg, Unionens förbundsjurist som företräder medlemmen i Arbetsdomstolen.

I oktober avskedades projektledaren efter nästan tolv år i företaget och under förhandlingen som följde hävdade arbetsgivaren att han gjort sig skyldig till dataintrång genom att på arbetstid ha tagit del av dokument i bolagets datasystem. Han hade visserligen gjort en del slagningar i systemet, så som sitt eget namn, ”mbl” och ”protokoll” och fått träffar på det, men enligt honom, inte i syfte att skada företaget.

– Han har gjort slagningar i systemet för att få tag på information och inte i något illojalt syfte. Informationen han hittat har varit öppen och inte legat skyddad på något sätt. Så att det skulle vara tal om intrång är fel, säger Sverker Wickberg.

Ytterligare en grund för avskedandet är enligt bolaget dålig arbetsprestation. Projektledaren har dock aldrig fått någon varning om att arbetsgivaren var missnöjd med hans jobb. Han har därför inte kunnat göra någonting för att förbättra saken. Hans löneutveckling har dessutom genom åren varit god, och han har därför inte haft anledning att ifrågasätta om han gjort ett bra jobb eller inte.

– För att avskeda någon talar man i lagen om att någon grovt ska ha åsidosatt sina åligganden mot företaget. Vi anser att det man lagt medlemmen till last varken räcker för ett avsked eller en uppsägning på grund av personliga skäl. Framför allt har man inte på något sätt talat om för honom att sättet han betett sig på skulle vara tokigt.

Avsked eller uppsägning?

 • Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och uppsagd.
 • En arbetsgivare får bara avskeda om en anställd grovt har misskött sin anställning.
 • Vid ett avsked måste den anställda lämna arbetsplatsen direkt och mister då lön och andra förmåner.
 • Den som blir uppsagd behåller lön och förmåner under uppsägningstiden, men måste ibland jobba under uppsägningstiden.
 • En anställd kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Personliga skäl kan till exempel vara stöld, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro.
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket kritiskt till Volvos varsel

  Om en månad kommer vårens varsel på Volvo Cars att verkställas. Den bakomliggande orsaken är nya kompetensbehov. Ett misslyckande, anser Unionenklubben enligt vilken företaget borde ha satsat mer på kompetensutveckling.

 • Läs även...

  Unionen stämmer Amazon för uppsägning

  När ingenjören började jobba på Amazons servicehall var den fortfarande under uppbyggnad. Han efterfrågade stöd och hjälp med att prioritera bland sina arbetsuppgifter, men fick i stället svaret att han saknade kompetens och sades upp.

 • Läs även...

  Befann sig i fel rum - fick sparken

  En chaufför på Kanadas ambassad blev avskedad när han skulle bjuda en gäst på kaffe och uppehöll sig i ett rum som han inte fick. Arbetsgivaren hävdar statsimmunitet och vägrar komma på förhandling med Unionen.

 • Läs även...

  Var sjukskriven - blev av med jobbet

  När kontoristen kom tillbaka efter sin sjukskrivning fick hon veta att en annan anställd tagit över hennes arbetsuppgifter och att hon inte var välkommen tillbaka.

 • Läs även...

  Unionen har förlikats med Astra Zeneca

  För ett år sedan stämde Unionen läkemedelsbolaget Astra Zeneca för brott mot mbl. Nu har facket nått en förlikning med företaget – och fått till en bättre relation.

 • Läs även...

  Blev avskedad på sms

  ”Krya på dig, men om du sjukskriver dig så kan du betrakta dig som färdig med jobbet här.” Så skrev en chef till sin medarbetare på en tandklinik i sydöstra Sverige. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren på 200 000 för brott mot las och utebliven lön.

 • Läs även...

  Begravningsbyrå stämd för diskriminering

  Unionenmedlemmen sökte jobb på en begravningsbyrå men sållades bort för att byrån inte erbjöd ”flyttpaket från utlandet”. Nu stämmer förbundet byrån för brott mot diskrimineringslagen.

 • Läs även...

  Städbolag vill inte kännas vid fackets polisanmälan

  Städföretaget Efmab tillbakavisar anklagelserna om dåliga arbetsvillkor för sina anställda och säger att de inte har blivit polisanmälda. Seko pendelklubb försäkrar dock att en anmälan gjorts.

 • Läs även...

  Överviktig tekniker sades upp

  Mannens övervikt gjorde det svårt för honom att utföra sitt jobb som resande tekniker. Efter nästan 20 år på företaget sades han upp och nu stämmer Unionen företaget för diskriminering.