Annons
Annons
 • En person ska inte behöva sitta i skolbänken för att läsa sådant som han eller hon redan kan. Det är en viktig komponent i det livslånga lärandet, säger Jesper Lundholm, utredare på Unionen. Foto: Colourbox

Erfarenhet bör räknas som studier

Publicerad 17 april 2018, kl 13:02

Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

Det man har lärt sig på jobbet borde räknas när man börjar plugga. Då blir studierna effektivare – vilket gör det lättare för företag att hitta personal med rätt kompetens och underlätta för den som blir uppsagd eller vill byta arbetsgivare. Så kan man sammanfatta valideringsdelegationens delbetänkande som lämnades till regeringen förra veckan.

Delegationen bildades 2015 och har regeringens uppdrag att utveckla arbetet med validering. I senaste betänkandet har delegationen fokuserat på hur kompetens som man skaffat sig på jobbet ska kunna översättas till högskolepoäng.

En av ledamöterna i delegationen är Jesper Lundholm, utredare på Unionen.

— Syftet med tillgodoräknande av reell kompetens är bland annat att korta utbildningstiden. En person ska inte behöva sitta i skolbänken för att läsa sådant som han eller hon redan kan. Det är en viktig komponent i det livslånga lärandet, säger han.

I dag finns flera hinder för validering och i betänkandet finns förslag för att undanröja de hindren. Ett sådant är att högskolor och universitet ska få ersättning för att bedöma och intyga en persons kompetens.

— Med nuvarande system medför validering enbart kostnader för ett lärosäte. Det innebär att de i princip inte arbetar med validering. Undantagen har varit när staten har gått in med en särskild satsning, exempelvis lärarlyftet. Då har staten sett ett visst behöv av kompetensförsörjning och då har lärosätena fått högre ersättning än de annars får.

Delegationen tror också att det behövs mer samarbete mellan lärosäten för att utveckla metoder för hur reell kunskap – sådant man lärt sig på andra ställen än i skolan – ska valideras. Med gemensamma bedömningskriterier och riktlinjer och möjlighet för lärosäten att söka på tillgodoräknanden från andra lärosäten sprids kunskap och likvärdigheten ökar.

Delegationen föreslår dessutom att det ska bli möjligt att tillgodoräkna reell kompetens vid uppdragsutbildning. Det kan ge nära samarbeten mellan arbetsliv och lärosäten, exempelvis vid uppsägningar.

Nu ligger frågan på regeringens bord. Jesper Lundholm hoppas att ändringarna kan genomföras till årsskiftet.

— Behoven av validering ökar med digitaliseringen, automatiseringen och globaliseringen av arbetslivet. De nyutbildade är inte tillräckligt många för att täcka kompetensbehovet. Det betyder att redan yrkesverksamma måste täcka det behovet genom kompletterande utbildningar. Det är inte ekonomiskt möjligt, vare sig ur ett individperspektiv eller ur ett samhällsperspektiv, om inte utbildningstiden kortas, säger han.

David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Lättare byta jobb med nytt komvux

  Minst utbildning ska inte längre ge förtur till komvux. I stället ska störst behov prioriteras. Det föreslår en ny utredning. Målet är bland annat att öka möjligheten att byta yrke.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  IT fortsatt hett 2025

  Jobbar du som kommunikatör, receptionist eller mäklare? Då kan det vara dags att fundera på att sadla om. Vill du vara säker på jobb om fem år ska du plugga till ingenjör, IT-specialist eller systemutvecklare.

 • Läs även...

  Högre studier = högre lön

  Det lönar sig att plugga – om du väljer rätt utbildning. Flertalet högre utbildningar är dock rätt lönsamma i längden, visar en ny rapport. Särskilt om du är kvinna – även om högutbildade män alltid tjänar mer.

 • Läs även...

  3 av 4 osäkra på framtida jobbchanser

  Hur påverkar teknikutvecklingen ditt jobb? Endast en av fyra arbetstagare är säkra på att den kompetens de har kommer att behövas i framtiden, visar en undersökning från Futurion.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.