Annons
Annons
 • Foto: TT

EU vill trygga arbetsmiljön

Publicerad 6 oktober 2014, kl 10:56

Förebygg arbetssjukdomar, förenkla för småföretagare och ta hänsyn till att arbetskraften blir äldre. Det är tre utmaningar på arbetsmiljöområdet som EU kommer att jobba med de kommande åren. Bra, tycker Unionen, som dock vill ta det ett par steg längre.

För att se till att alla anställda inom Europa har det bra på jobbet har EU-kommissionen tagit fram ett gäng åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Förslagen har gått ut på remiss och Unionen har lämnat ett yttrande, där man välkomnar de flesta av punkterna.

Bland annat vill kommissionen se att man ger mer praktiskt stöd till småföretag så att de lär sig att följa regler och lagar om arbetsmiljö, det kan gälla tekniskt stöd och praktiska verktyg, till exempel riskbedömningsprogram.

Unionen håller med om att företagen kan bli bättre på att följa regler om arbetsmiljö men vill hellre lyfta fram Företagshälsovården som en resurs för stöd.

En stor utmaning inom EU har också varit att förbättra ländernas tillsynsarbete. Unionen anser också att inspektioner har ett gott syfte, men att översyn inte är tillräckligt för att medlemsländerna ska sköta arbetsmiljön på jobbet.

I Sverige går det för närvarande 0,54 arbetsmiljöinspektörer per 9 000 anställda. Och sanktioner från inspektörerna är helt beroende av att omkringliggande institutioner funkar, och de skiljer sig stort mellan medlemsländerna. Det blir därför väldigt svårt att dra slutsatser om inspektionerna har effekt, menar förbundet.

Kommissionen anser också att arbetsmiljölagstiftningen bör förenklas för att ta bort onödig administration bland företagen. Här får man dock mothugg från förbundet. Unionen anser att man snarare ska säkerställa att reglerna följs istället för att förenkla dem.

 • Läs även...

  Peter Hellberg tar över klubban i UNI Europa

  Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg kommer under fyra år också vara ordförande för branschfederationen UNI Europa, som företräder sju miljoner anställda inom privat servicesektor.

 • Läs även...

  Debatt: Antalet år gör dig inte till bättre ledare

  Kan en ledare som varit chef i 20 år men inte tagit till sig av feedback och konstruktiv kritik verkligen slå sig för bröstet? Det är vad vi gör av våra erfarenheter som formar oss, skriver organisationsutvecklaren Teresa Acuña Lopez.

 • Läs även...

  Debatt: Ge anställda inom civilsamhället trygghet

  Föreningar och organisationer måste ges möjligheter att vara en jämbördig part till näringslivet och offentlig sektor. Och få samma förutsättningar finansiellt, skriver Petter Skogar, vd arbetsgivarorganisationen Fremia.

 • Läs även...

  Debatt: Kräv fossilfria investeringar Unionen

  I dag investeras pensionskapital i företag som släpper ut enorma mängder koldioxid. Om Unionen menar allvar med att ligga i framkant i miljöfrågor borde förbundet ställa krav på var medlemmarnas pengar investeras, skriver Victor Janisels.

 • Läs även...

  Electrolux erkänner misstag vid coronaprotest

  Electrolux begick ett misstag när 99 anställda sparkades efter att ha protesterat mot otillräckliga skyddsåtgärder på fabriken i Mexiko. Det visar den internutredning som en privatperson och Unionenklubben på Electrolux i Sverige drivit på.

 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.