Annons
Annons

"F-kassan är medaktör i debatten"

Publicerad 2 juni 2010, kl 10:16

Försäkringskassans uppföljning av de personer som utförsäkrades vid årsskiftet får stark kritik. Hoppingivande siffror, tycker kassan. En förskönande rapport, anser statsvetaren Björn Johnson.

Av de cirka 15 000 som utförsäkrades vid årsskiftet var det knappt 2 000 personer som valde att inte skriva in sig hos Arbetsförmedlingen vilket var ett krav för att få ut någon ersättning från a-kassan. Försäkringskassans rapport handlar om hur de personerna har försörjt sig istället och siffrorna är positiva. Endast två procent har socialbidrag som huvudsaklig inkomst och en ganska stor andel arbetade deltid. En förskönande bild anser Björn Johnson, som är statsvetare på Malmö högskola.

- Den är slarvig, ovetenskaplig och rent kass om jag ska vara ärlig. Skulle någon av mina elever utforma en sådan rapport skulle jag ge underkänt som betyg.

Björn Johnson är kritisk på ett flertal punkter. Rapporten baserades på telefonintervjuer, där de utförsäkrade fick berätta om sin ekonomiska situation. Men 30 procent av de utförsäkrade föll bort då de inte hade något känt telefonnummer och av de resterande 800 personer som svarade, vägrade 122 att delta i undersökningen.

- Varför följer man inte upp de personer som saknar telefonnummer? Det finns förmodligen en anledning till varför de inte har det. Och varför vägrar så stor andel att ens delta i undersökningen? Det hade behövts en ordentlig uppföljning innan man kan dra någon som helst slutsats.

En annan kritik gäller frågorna i undersökningen. Endast två procent uppger att de har försörjningsstöd som inkomstkälla.

- Frågan som ställdes vid undersökningstillfället var: Har du socialbidrag som huvudsaklig inkomstkälla. Två procent svarade ja, men hade man bara frågat hur många som har bidrag så hade siffran troligen varit betydligt högre. Dessutom svarade 10 procent att de levde på sparade pengar eller med hjälp från anhöriga. Dessa personer klarade alltså inte heller att försörja sig själva.

Rapporten utfördes på beställning av socialdepartementet. Att man från Försäkringskassans sida endast trycker på de positiva siffrorna tycker Björn Johnson tyder på att kassan blivit en medaktör i sjukförsäkringsdebatten.

- De är ingen opartisk aktör. De går regeringens ärenden.

Lina Jonsson
Lediga jobb
 • Läs även...

  Coronasmittad kom till jobbet – fick sparken

  Kvinnan avskedades sedan hon varit på kontoret med förkylning som senare visade sig vara coronasmitta. Enligt kvinnan själv informerade hon sina chefer om symtomen och fick klartecken att stanna på arbetsplatsen.

 • Läs även...

  Arbetslöshet: Unga drabbas hårt av pandemin

  Yngre drabbas hårdast av coronakrisen. Förra året var arbetslösheten bland unga 24 procent. Och risken är att krisen får negativa effekter på ungas arbetsliv även när den är över.

 • Läs även...

  Övervikt blev inte prövat i domstol

  Sören Bergström blev uppsagd på grund av sin övervikt. Unionen krävde 130 000 kronor i skadestånd för diskriminering, men nu har parterna kommit överens innan ärendet nått domstol.